God, onze architect / Door Winfried Meier

God, onze architect

Door Winfried Meier
Deel 1
Schijn bedriegt
Voor enkelen is het duidelijk. Zonder scrupules blijft een kleine elitaire machtsgroep de meest perverse complotten smeden. Goed verscholen achter misleidende leuzen over klimaat, duurzaamheid en gezondheid, proberen zij alle macht en rijkdom in de wereld naar zich toe te trekken. De rechten van de mens lappen ze aan hun laars.
Wonderwel weten zij en hun handlagers de meesten van ons nog steeds een rad voor de ogen te draaien. Sterker nog, de meeste mensen vertrouwen de publieke media en draaien de rollen om. Zij beschouwen dit soort complottheorieën als verzinsels, te gek om waar te zijn.
Wie heeft er gelijk? Wat is waar en wat is nepnieuws. Wat is schijn en wat steekt erachter? Wie kan je nog vertrouwen? De verwarring wordt alsmaar groter, met name in deze chaotische tijden van verandering.
Zoek de waarheid in jezelf.
Het is een grootse uitdaging om nu op jezelf te vertrouwen, op je eigen goddelijke weten. Vraag de Schepper Zijn aanwezigheid in jou te versterken en jou te helpen iedereen en alles vanuit Zijn perspectief te zien. Vraag Hem en Zijn helpers om raad en inzicht. Zij zijn bereid via je hart en je intuïtie jou te ondersteunen.
En luister in stilte, zonder de stoorzender van jouw gedachten en redenaties.Laat je emoties los.Vooral, maak je niet boos om zoveel leugens, onrecht en manipulatie in onze wereld,die jij veroordeelt en waarvoor jij straffen en vergelding eist.
Deze negatieve reacties werken averechts. Vergeet niet dat wij met z’n allen hebben verkozen ons denkbeeldig af te scheiden van de Ene Bron om in een wereld van tegenstellingen ons zelf beter te leren kennen en spiritueel te groeien. In het spel van illusies hebben wij om beurten de rollen van de good guys en de bad guys op ons genomen.
In feite zijn alle aspecten van goed en kwaad ook in onszelf vertegenwoordigd. Het is onze opdracht deze in balans te brengen en te leren hoe onszelf en anderen onvoorwaardelijk lief te hebben. Vergeef derhalve jezelf en alle anderen voor dit virtuele spel dat helaas de spuigaten is uitgelopen.
God, de architect van onze samenleving
De schokkende gebeurtenissen die wij nu meemaken maken ons duidelijk, dat we ons eigen spel moeten stoppen. Het is nu tijd om terug te keren naar een samenleving waarin God de architect is. Dat houdt in dat wij als lichtwezens onze goddelijke essentie erkennen en omarmen. Eén met de Schepper en met elkaar, één in Liefde, Licht en Vreugde.
Laat de goddelijke energie en het goddelijk weten binnenkomen en straal deze liefde uit naar jezelf, de aarde en al haar bewoners. De Nieuwe Mens, die zijn goddelijke essentie gebruikt om zijn creatieve vermogens te activeren, is in staat een Nieuwe Wereld van vrede en welzijn voor allen te scheppen.
Terugkeren naar het normale? Neen.
Het summum van bedrog vindt nu plaats door de uitbraak van Covid-19. De pandemie wordt aangegrepen om angst te zaaien en een wereldwijd machtssysteem te vestigen. Mensen worden gedwongen zich als slaaf te onderwerpen aan totalitaire controlemaatregelen, die ons verder beroven van onze vrijheid en fundamentele rechten.
Geen paniek, nu duidelijk de Corona pandemie op zijn retour schijnt te zijn en het virus inmiddels geleidelijk aan het veranderen is, ten goede. Laat al je angsten varen. Weet dat Licht en Liefde over het duister gaan zegevieren en dat juist in dit najaar het Licht als maar sterker wordt.
Onderschat hierbij ook niet de rol die jij kan spelen met de kracht van jouw liefdevolle intenties. Immers, alles is met elkaar verbonden dus is de kracht van ons bewustzijn ongekend groot. Heilig geloven in de overwinning van het Licht is cruciaal. Daarmee draai je de rollen om en maak je de duistere elite bang dat zij hun eigen graf aan het delven zijn, hetgeen dan staat te gebeuren.
Beginnen met wantoestanden aan te pakken
Het wordt nu echt tijd dat we ons bij voorrang inzetten om aan alle wantoestanden in de wereld een einde te maken. Ook hier moet de waarheid aan het licht komen, hoe verschrikkelijke ook de onthullingen zullen zijn, die dit najaar veel beroering teweeg zullen brengen.
Bovenaan op de agenda staan kindermishandeling, de handel in vrouwen en drugs, de uitbuiting van de armen, het systematisch vergiftigen van mensen, het water en de voeding, het vernietigen van tropisch oerwoud en het aantasten van het leefmilieu. Alle sporen van de ontmaskering zullen leiden naar het bolwerk van een schaduwwereld regering, die via internationale organisaties, regeringen, het bankwezen en multinationale ondernemingen, deze mensonterende praktijken toepast.
Ik heb bewondering voor de klokkenluiders en onderzoek journalisten die de feiten aan het licht willen brengen. Bewondering ook voor hen, die vreedzaam demonstreren met goede intenties. Ook wij allen kunnen bijdragen om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen.
Hoe verder op onze weg naar ascentie.
Onze oude en vertrouwde wereld van illusies, van ieder voor zich, moet worden afgebroken en plaats maken voor, wij samen. De nieuwe mens die zijn vrijheid en soevereiniteit opeist zonder rancune. Die niet langer zich onderwerpt aan de macht van politici, kerken en instituties die een schijn democratie in stand houden.
Focus je op de Ene Bron waaruit de Liefde en het Bewustzijn naar jou stroomt, dat we allen één zijn. Probeer als lichtwezen een zo hoog mogelijke energie frequentie te bereiken en vast te houden. Het doorgeven van deze liefdeskracht aan de Aarde en haar  bewoners is van essentieel belang om onze ascentie naderbij te brengen.
Winfried Meier