2020 Wensen en Voornemens

2020   Wensen en Voornemens
31 december 2019 / Door Winfried


Het jaar 2020, dat aan het begin staat van een nieuw decennium, een nieuw tijdperk zal ons wakker schudden. Sta nu op, je kristallijne lichtlichaam wacht op je en breng de spirituele inspiratie in praktijk.

Ik zet mijn driedimensionale bril af. De verbeelde werkelijkheid weerspiegelt mijn denken
en emoties, zodat ik een wereld zie van tegenstellingen, angst en conflicten. Het leidt tot
kritiek en ergernis van alles dat naar mijn mening niet deugt. Ik probeer nu vanuit mijn hart met compassie naar de ander te kijken als mijn gelijke.

De werkelijkheid wil ik op een andere manier beleven. Terugkeren naar de 5e dimensie, dat is mijn doel. Mij weer bewust worden dat ik een perfect goddelijk wezen van eenheid en liefde ben, de essentie van elk mens.

Waarom wachten, dat de dood ons naar de hemel voert? Leven in deze tijd vergt dat wij in dienst van God helpen de hemel op aarde te vestigen. Wij zijn godenkinderen bestemd om lief voor elkaar te zijn en in vrede en vreugde te genieten van Zijn prachtige schepping en overvloedige gaven.

Laten we in 2020 als wereldburgers opkomen voor onze autonomie, volledige
transparantie in de politieke besluitvorming eisen en onze handen ineenslaan om in het
nieuwe tijdperk

* wereldwijd vrede te stichten en de rechten van de mens te waarborgen
* de economische en politieke machtssystemen van eigenbelang  te hervormen tot  netwerken van zorg voor elkaar
* welzijn alsmede vrije en gelijke levenskansen voor allen in de wereld te bewerkstelligen, inclusief een minimum inkomen
* vrije beschikbare energie op te wekken
* water, lucht en voedsel te ontgiften en natuurlijke medicijnen en en geneeswijzen toe te passen
* klimaat rampen te voorkomen en de gevolgen gezamenlijk op te vangen
* de toepassing van technologische vindingen te toetsen aan eisen van gezondheid, duurzaamheid, privacy en beheersbaarheid

Winfried Meier
Heelsum 31.12.2019