Boek: Het Karmisch Integratie Model & De Kracht van Creatie

Boek: Het Karmisch Integratie Model & De Kracht van Creatie

Auteur: Karen Bos

Aan de wereld van vandaag hangt een geschiedenis. Een, die de mensheid karma heeft opgeleverd. Zowel in positieve als negatieve vorm. Wat ‘kleeft’ er eigenlijk aan jouw ZIJN?

Vanuit familielijnen, jouw eigen incarnaties en dit leven? In hoeverre ben je je hiervan bewust? Zeker weten dat ook jij dingen mag oplossen. Niet alleen voor jou. Ook voor allen, die voor jou waren en degenen, die na jou ZIJN. Jouw ziel heeft een bijzondere missie, die eigenlijk geen uitstel meer vraagt.

Dit boek stelt vragen. Dit boek geeft antwoorden. Dit boek helpt je om te helen én te creëren. Vanuit jouw ware essentie, waar al het andere dat kleeft geen toegevoegde waarde meer heeft. Door af te pellen en te integreren.

Je krijgt handvatten aangereikt om terug te keren naar een staat van ZIJN, waarbij respect, liefde, compassie, vrede en zorg dragen voor leidend zijn voor het (voort)bestaan. Het ZELF ZIJN vanuit verbinding met hart, lichaam en ook jouw hoofd, als ondersteunende factor en niet meer als leidraad.

Over de schrijver

Karen Bos is natuurlezer, schrijver, energetisch coach, verbinder en inspirator voor bewustZIJN. Vanuit een eenheidsbewustzijn gedreven helpt zij mens, dier en natuur om energetisch (weer) in natuurlijke balans te komen, zodat het oorspronkelijke ZIJN weer van kracht wordt.

Klik op het boek voor meer te lezen