ZELFVERWERKELIJKING

46   ZELFVERWERKELIJKING

Door Trienke Minkema

Op precies de juiste dag kom je aan op de drempel die naar jouw nieuwe leven leidt. Deze drempel is de plek waar tijdelijkheid en eeuwigheid elkaar raken. Op deze voor jou bijzondere dag zal jouw laatste jas of mantel moeten worden uitgedaan of afgelegd. Voor de volgende reis heb je deze jas namelijk niet meer nodig. Net zoals de vlinder uit haar benauwde cocon moet kruipen om haar vleugels uit te kunnen slaan, dien jij uit je aardse kleedje te stappen om jouw innerlijke bevrijding te kunnen vieren. Jouw aardse kleed wordt hier afgelegd en jouw nieuwe geestelijke kleed wordt jou aangereikt of omgehangen. Dit kleed is geweven uit alle ervaringen die je hebt opgedaan tijdens jouw voorbije reis over de aarde.

Je hebt vanuit het diepe dal dat ‘de aarde’ heet de reis voltooid. Het was regelmatig erg donker in jouw gedachten en door de hoge bomen zag je soms het bos niet meer. Zodoende werd het zicht op het licht jou dan ook vaak ontnomen. Moeder Maan stuurde als inspiratie in het donkerst van de nacht haar dromen naar je toe. Deze dromen waren juist in de momenten van donkerte en afzondering een grote bron van inspiratie voor je. Je ontdekte dat het pad naar de waarheid erg smal was. Het leek maar al te vaak dat je er alleen voorstond en dat je eenzaam deze reis moest volbrengen. Maar je hield vol en je gaf niet op, ook niet in moeilijke tijden.

Je ontdekte tijdens jouw reis dat de omstandigheden waarin je lange tijd op deze aarde verkeerde een afspiegeling waren van je innerlijk. Je had ontdekt dat de buitenwereld een spiegel voor je was en je was bereid om er steeds weer opnieuw in te kijken. Je ruimde op wat er nog moest worden opgeruimd. De vele uitvloeisels van de angst zoals de gevoelens van miskenning, schuld, twijfel, spijt en schaamte hebben jou regelmatig te veel energie gekost.

Oud verdriet werd door jou doorleefd en voorgoed losgelaten. De tranen had je niet voor niets vergoten want daarna had je gewonnen aan zelfkennis, zelfliefde en bewustzijn. Oude overtuigingen van anderen die jou ongevraagd waren opgedrongen en waarin jij je niet langer kon vinden, legde je naast je neer. In het volste vertrouwen dat iedereen een kind van de Kracht van Liefde is. Godsdienstige overtuigingen die gestoeld waren op macht en die andersdenkenden uitsloten, waren voor jou al langere tijd niet meer terzake doende. Je had ook deze misleidingen losgelaten. Al deze oude storende gevoelens hadden al veel te lang een schaduw over jouw leven geworpen en zodoende kon jij nooit echt jezelf zijn.

De zwarte kraai staat hier op de drempel. Hij is het symbool van alle afleidingen en misleidingen die jij in je leven als de enige waarheid had aangenomen. Deze kraai herinnert jou voor de laatste keer aan veel voorbijgegane emoties. Dat doet hij niet om jou te kwellen, nee dat doet hij zodat jij kunt ontdekken of je werkelijk al deze storende zaken voorgoed achter je hebt gelaten. Pas als jij je niet langer laat afleiden of misleiden, kun je de stap over de drempel zetten.

De deuren naar jouw innerlijk stonden voor jou al lange tijd wijd open, ook al zag je dat niet altijd. Je wordt dan ook van harte uitgenodigd om nu de volgende stap te zetten. Daarna kun je de berg van dieper inzicht gaan beklimmen. Het wordt een reis naar het Licht. Als je eenmaal de stap over de drempel hebt gezet dan kun je niet meer terug naar jouw oude leventje. Je bent namelijk voorgoed veranderd.

Uiteindelijk kom je aan op de top van de berg alwaar jij jouw zelfbevrijding kunt vieren. Vanaf dat punt kijk je naar beneden en je ziet daar de planeet aarde waar jij geleefd hebt. Het is er nog steeds erg donker maar toch zie je zo af en toe een klein lichtje dat ontstoken wordt in het hart van een mens.

Dan word je opeens naar een groot licht toegetrokken. Het lijkt alsof je voor Zijn Aangezicht moet verschijnen. Een stem welt op uit je binnenste en je hoort zeggen: ‘Mijn lieve kind, de tijd is gekomen dat ik al Mijn Kinderen zal roepen want Ik wil dat zij thuiskomen’.

‘Wie bent U’, vraag je dan en je sluit je ogen. Dit licht is bijna niet te verdragen. ‘Ik ben de Kracht van al het Leven, door sommigen God genoemd. Ik ben de Drager van het Scheppend en Barend Principe, waaruit jij geboren bent’. Op dat moment weet je dat je voor Zijn Aangezicht staat en je buigt je hoofd.

‘Ik heb een plan bedacht en daarvan zal Ik jou enkele geheimen onthullen’, hoor je zeggen. ‘Hier in deze hemel waar jij thuishoort en op de aarde waar vele levenslessen geleerd worden, zullen grote veranderingen plaatsvinden. Ik heb zo bedacht dat jullie, die Mijn engelen zijn, zullen afdalen naar de aarde. Zo’n tweeduizend jaar geleden ging Mijn Zoon, doch Ik moest constateren dat de mensheid nog niet klaar was voor de vernieuwing die nu voor de deur staat. Doch het zaad was gelegd en zou ontkiemen. Nu, met miljoenen van de Mijnen met in hun hart het ontkiemende zaad, krijgt de aarde een volgende kans. Deze keer moet het toch lukken, had Ik zo gedacht. Jammer genoeg, moet Ik waarnemen dat veel van Mijn Kinderen hun ware opdracht zijn vergeten. Daarom geef Ik jou een bijzondere taak. Ga mee naar beneden en help Mijn Kinderen zich Mij te herinneren. Je hoeft niets anders te doen dan te zijn als een zonnetje en te onthouden dat niet alles is zoals het lijkt’.

‘Alles verloopt volgens Zijn Plan’, zegt Hij. Maar veel van Zijn Kinderen hadden er een grote puinhoop van gemaakt en die moest nu worden opgeruimd. Velen hadden de macht van het ego, verkozen boven de Wil van de Vader.

‘Ik had gezegd, dat jullie moesten samenwerken’, hoorde ik, ‘want vanaf nu, gaat het om de werking van jullie samen. Weet dat Ik voor ieder van jullie een speciale taak heb bedacht. Oordeel daarom niet over een taak van een ander die in aardse ogen misschien meer of minder lijkt dan de jouwe. Weet dat alles en iedereen een plaats en een tijd heeft in Mijn Plan. Het leven is inderdaad een schouwtoneel. Ieder speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Toch zijn er twee krachten die een grote rol lijken te hebben gekregen: Het licht en het duister. Jullie als mensen spelen daartussen een rol als figuranten. Het spanningsveld dat tussen die twee krachten in werking is, zal jullie een hoger bewustzijn kunnen brengen als jullie het spel begrijpen. En als daarna alle aardse zaken ondergeschikt gemaakt zijn aan de liefde komt het Christusvonkje in jullie hart tot leven en zal kunnen branden als een groot vuur. Dan zullen jullie zien dat het duister niet meer is, omdat je dan één bent met Mij. Als de rol van het duister is uitgespeeld, kan Ik jou in Mijn Armen sluiten. Heb Ik jullie niet naar Mijn Evenbeeld geschapen?’

Op een nacht verschijnt er een engel die men op aarde Michael noemt en Hij zegt: ‘Jullie zijn Mijn zwaarden’.

En jou wordt een groot zwaard overhandigd: het zwaard van de Goddelijke Rechtvaardigheid. Omdat jouw hoofd en jouw hart zijn samengegaan. Je kunt dat zwaard op het hart van de mensen richten. Zij zullen daardoor geraakt worden en zij zullen zich weer herinneren. Zij zullen zich herinneren dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde was beloofd en dat deze belofte spoedig zal worden ingewilligd. En zij zullen zich herinneren dat zij moesten samenwerken en zij gaan samenwerken.

Dan wordt jouw taak zichtbaar: In jouw nieuwe leven zal je dienen. Je zal jouw kleine kaarsje eindelijk mogen laten branden en je zult leven met het gevoel van de vis, met de schoonheid van de roos en met de wijsheid van de uil. Maar bovenal met de liefde van de Goddelijke Rechtvaardigheid in dienst van de Christus.

Vele kinderen stellen nu orde op zaken. Daarna zullen zij thuiskomen in hun innerlijke paradijs, dat zich hier en in ons hart bevindt.

Een oude belofte wordt ingewilligd: Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Je voelt De Kracht die met jou is.

Het is volbracht.

***

www.trienke.com

P/S: Trienke heeft een kaartenbox met transformatiekaarten  gemaakt en meerdere boeken geschreven.
Op deze site kun je ze bekijken en bestellen.