‘WAARACHTIG BEVRIJD LEVEN’

‘WAARACHTIG BEVRIJD LEVEN’

01-02-2023 / Door Trienke Minkema

Vele mensen zijn nodig om de nieuwe wereld vorm te kunnen geven of geboren te laten worden. Maar wat is dan precies die nieuwe wereld? En wanneer manifesteert deze zich dan? Er wordt gesproken over het werken vanuit het Christusprincipe en over het werken met de Maria-energie. Maar wie zijn daar al toe in staat? Onderzoek of hier niet te lichtvaardig over gedacht of gesproken wordt maar vraag uzelf af wat deze energieën voor u als persoon inhouden. Heeft u zelf al aan den lijve ondervonden wat deze energie met u zoal doet? Heeft u kennisgemaakt met de werking van deze energie om uzelf ermee in de eerste plaats op te schonen van niet meer bij u passende overtuigingen en oude pijnstukken? Want pas als u zelf uw transformatiewerk hebt gedaan bent u in staat om aan het grotere werk voor het collectief te beginnen.

Vraag uzelf dan ook in alle eerlijkheid af of u wel in staat bent om enige vorm van laster of bespottingen te ondergaan zonder dat u de behoefte voelt om te reageren? Kunt u lijdzaam aanschouwen en toch in liefde blijven als de wolven uw kind voor uw ogen aan stukken scheuren? Pas als u zover bent dat u uw hand op uw hart kan leggen en dit alles zonder enige veroordeling kan vergeven, kan er gesproken worden over handelen vanuit een hogere energie. Deze energie behoeft geen naam omdat hij onpersoonlijk is en gedragen wordt door uw overgave aan liefde. Deze liefde is namelijk de kracht die hier werkzaam is.

Met deze liefde dient u ook de gewonde moeder en vader in uzelf te genezen want ook zij dragen de littekens van de tijd van weleer. Pas als zij beiden volledig genezen zijn kan het waarachtige kind in u opstaan om vervolgens de zwaar verantwoordelijke taak op zich te nemen die voor hem in het verschiet ligt. Het neemt deze taak zonder angst, zonder ophef of hoogmoed op zich omdat het zich gedragen weet door de krachten van een genezen vader en moeder.

In de nieuwe wereld wordt er niet meer gesproken over wat recht is en wat krom, niet over wat rechtvaardig is of onrechtvaardig want alles is weer in goddelijke orde hersteld en gerangschikt. U hoort dan de bloemen en de planten weer praten en u communiceert met hen op de meest natuurlijke manier en de dieren zijn daar uw metgezel en worden niet langer als alleen consumptiegoederen gezien.

Breng voor uw eigen persoonlijke bevrijding eerst uw eigen vlag naar de top van de berg als teken van overgave. Zet hem daar vervolgens stevig in de grond. Daarna kunt u de berg weer aflopen om naast diegenen te lopen die ook een verlangen hebben om hun vlag op de top van de berg neer te zetten. Pas als er op die plaats genoeg vlaggen staan kan de ommekeer op aarde plaatsvinden. Deze vlaggen zijn een uitnodiging om de mensen die onder aan de berg staan te wekken en vervolgens te stimuleren zich in bewustzijn te verhogen. Het opgaan van de berg staat hier symbool voor. Elke ontwakende mens wordt uitgenodigd om de innerlijke reis te maken. Velen besluiten echter om in het dal te blijven omdat de hoogte van de berg voor hen te bedreigend is en voor enkelen zelfs afschrikwekkend. Weet dan dat zij eerst genoeg zelfvertrouwen en moed dienen te verzamelen voordat zij vanuit hun vernauwde en beperkte denken kunnen stappen. Pas als hun denken een ommekeer heeft gemaakt kunnen zij de denkbeeldige gevaren trotseren. Voordat het zover is kiezen zij voor schijnveiligheid en blijven zij liever beneden in het dal op de oude aarde.

Diegene die bereid is om voor het hogere doel te dienen zal NU gevraagd worden om op te staan en klaar te zijn om de levensopdracht te vervullen. Zij zullen zich op precies het juiste moment geroepen weten. Hoever staat u hierin? Wij vragen u niet om lichtwerker te worden want dat bent u al. Nee, wij vragen uw bereidheid om schaduwwerker te worden om de vele schaduwdelen te ontmantelen en te ontmaskeren en ze op die manier van hun valse macht te ontdoen. Op die manier wordt niet alleen u en uw medemens maar ook Moeder Aarde geholpen om zich naar de volgende dimensie te bewegen.

Mijn teksten mogen altijd, met vermelding van de bron,
gedeeld worden met anderen