Verdeeldheid of Eenheid

VERDEELDHEID OF EENHEID

door Trienke Minkema – 12 Januari 2021

Deze tijd kenmerkt zich door veel tegenstrijdige informatie en berichten over de hele gang van zaken die zich momenteel op deze aarde afspeelt. Het zaaien van angst zorgt voor verdeeldheid en deze verdeeldheid neemt dan ook een veel te grote plaats in. Op die manier worden relaties en soms zelfs hele gezinnen onnodig ontwricht. Door in het hoofd te schieten en daarna uw eigen overtuigingen met veel kracht ongevraagd op anderen te richten, mist u vaak de signalen die uw intuïtie u toefluistert. U kunt daardoor de innerlijke raadgevingen niet goed meer ontvangen. Veel mensen raken in deze tijd dan ook volledig in paniek en zelfs ontworteld. Zij verliezen op die manier het contact met hun Hoger Zelf. Sommigen onder u ervaren Moeder Aarde zelfs als een gevaarlijke planeet om op te wonen.

Waarheid herbergt heel veel overtuigingen en geen enkele overtuiging is dan ook zaligmakend. Er kan gezegd worden dat uw overtuiging, hoe goed bedoeld ook, angst aanjaagt. Bedenk dan dat zoiets alleen kan gebeuren bij diegenen die zelf hun angst nog niet onder ogen hebben durven komen. Het enige waar u invloed op uit dient te oefenen, is het ontdekken waar u zelf al bewust in bent geworden.Weet dat waarheid de weg naar liefde helpt openen.

Angst is een energie die ten goede en ten kwade ervaren kan worden. Angst kan zelfs de functie hebben om u wakker te schudden, zodat u in bewustzijn kunt groeien. Door de vele invloeden van buitenaf kan op een zekere dag de angst via uw poriën naar buiten spuiten. Dit gebeuren zou u kunnen ervaren als iets negatiefs. Maar als u zich ervan bewust bent dat de Bron de grootste kracht in u is, dan kunt u dit hele gebeuren zelfs als iets positiefs ervaren. Als een verschoning van de vele vastgezette energieën of emoties die nog niet in een eerder stadium naar buiten konden komen en nu door de kracht van de Bron niet langer opgesloten kunnen blijven. U allen creëert uw eigen gevangenis hierin.

In verbinding blijven met het meest heilige in uzelf, de stille ruimte in uw hart, geeft u de grootste kracht om de komende heftige veranderingen op aarde te kunnen doorstaan. Dwaal niet af met uw gedachten al zou de redding van buitenaf moeten komen. Blijf naar binnen keren, blijf bij uw kern, blijf in uw Bron. Het spreekt voor zich dat u uw hoofd zult moeten buigen om in uw innerlijke Bron te kunnen schouwen. Ook al schrikt u van uw eigen nog donkere kantjes, uw in uw persoonlijke ogen mindere delen, uw innerlijke Bron blijft roerloos en is zonder oordeel. Zij zal de meest betrouwbare raadgever blijken te zijn om u kracht te geven om in uw waarheid, liefde en vrede te kunnen blijven staan. Alleen dan kunt u uw innerlijk meesterschap leven. Vanuit uw kern.

Ook Moeder Aarde heeft een kern. Ook zij is bezig aan een loslatingsproces. Vanuit zeer diepe lagen van haar wezen komen ook grote emoties vrij, onder andere in de vorm van overstromingen en noodweer. Dit alles draagt bij aan de geboorte van het kind in haar. De Nieuwe Aarde wil nu eenmaal geboren worden.

Het is in deze overgangstijd van groot belang om onwaarheden en waarheden van elkaar te kunnen onderscheiden. Maar alleen voor uzelf, niet voor de ander. Dit is geen veroordeling maar een door ons aan u ingegeven beoordeling.

Hoewel ook uw woorden in overgave zijn geschreven, kunnen zij altijd door anderen op een totaal andere manier worden geïnterpreteerd. Denkt u in dit geval ook maar eens aan de taak van een zeer betrouwbaar medium dat jarenlang als instrument voor ons haar nek had uitgestoken. Hoe dapper bleef zij voor haar innerlijke waarheid staan en voor de boodschappen die haar vanuit de Goddelijke wereld werden aangereikt. Zelfs toen zij in het openbaar en op de televisie werd afgebrand en afgeschilderd als een charlatan, bleef zij trouw en week niet van het door haar ingeslagen pad. Daar is moed voor nodig. Deze moed zullen allen die voor ons als instrument willen dienen, ten toon moeten spreiden.

Wij weten dat er offers aan u gevraagd worden als u zich bereid heeft verklaard om voor ons te dienen. Juist in deze hectische tijd waarin de macht van het onwaarachtige gebroken zal gaan worden. Uiteindelijk zal blijken dat deze gebrachte offers het dubbel en dwars waard waren. Ook al heeft u daar op dit moment misschien nog niet meteen een boodschap aan.

Er is dus moed voor nodig om als leraar te durven blijven staan in deze roerige tijd.

‘Moed en bereidheid.’

Dat is het enige wat wij aan u vragen. Daarna is het aan ons om u van dienst te zijn en u aan te sturen bij al uw toekomstige werkzaamheden. Voor het heil en de heling van allen.

©trienkeminkema
www.trienke.com