VERBINDING / Door Trienke Minkema

VERBINDING

Door Trienke Minkema

Ik, de kosmische Christus, zoek verbinding met de Kracht in u, zodat ook u kunt werken vanuit en in het Licht. Open uw hart, zodat de verbinding kan ontstaan die het kleine vonkje in u kan doen ontbranden in een heilig vuur. Zo kunt u genezing ontvangen vanuit de Geest.

Overwin de eigenschappen van uw persoonlijkheid, zodat u een licht kunt zijn voor uzelf en uw omgeving. Alleen in de harten die zich voor Mij hebben geopend, kan de werking van de Kracht plaatsvinden.

Mijn woonplaats is in u, maar zodra u zich opent, zult u ontdekken dat uw woonplaats in Mij is. Verlies alles omwille van Mij en het eeuwige Leven in het Licht zal uw deel zijn.

De eigenschappen van uw aardse persoonlijkheid zult u moeten achterlaten. Zij zijn niet langer voedend en behoren tot de duisternis die zal oplossen, als u dat wilt. Eens zal het duister rond de aarde zijn opgelost, zodat deze kan stralen als een zon.

Zo, wees dan als een kleine ster om zo te kunnen helpen de aarde te transformeren.

*********
© trienke minkema