VERANDEREN / Door Trienke Minkema

VERANDEREN
Door Trienke Minkema

 Ik bid tot de Kracht van alle leven, door sommigen God genoemd. Tot U richt ik mij, nu ik mij in het diepst van mijn nood bevind. De spanning die ik in mijzelf heb opgebouwd, kan geen kant meer op en de deuren van mijn relatie met de buitenwereld zijn dicht. Niet omdat ik dit wilde, maar omdat de buitenwereld mijn waarheid niet wil zien en horen.

In mijn eenzaamheid en angst ben ik tot het besef gekomen dat het niet de deur naar de buitenwereld is die dicht is, maar dat het de deur naar mijn binnenwereld is die ik op slot heb gedaan. Als U die deur zou hebben geopend, dan zou ik mijn eigen waarheid hebben gezien in al haar facetten. Die waarheid zou ik niet hebben kunnen dragen en verdragen. In Uw Wijsheid lag besloten dat de deur dicht zou blijven tot het juiste moment.

Het moment dat NU heet en eeuwig is.

Toch wil ik graag tot U komen, opdat ik de Weg, de Waarheid en het Leven nog beter kan leren kennen. Ik heb de sleutel al in het slot gedaan en de deur al op een kier gezet. De deur moet open zodat de macht van mijn ego zal kunnen verdwijnen en mijn kracht, die deel is van Uw Kracht, zijn plaats in zal kunnen nemen om het geheel belangeloos te dienen. Ik wil zo graag in U zijn, zodat U in mij kunt zijn en mijn wezen kunt doordringen. Want U bent de Gerechtigheid, de Waarheid en de Heerlijkheid.

En zo is het.

***

© trienke minkema