VAN ‘IK’ NAAR ‘WIJ’ / Geplaatst 31 december 2017/ Trienke Minkema

VAN ‘IK’ NAAR ‘WIJ’
Geplaatst 31 december 2017/ Trienke Minkema

De overgang van zonnevlecht naar hart.

De sporen van het trappen op uw hart zijn duidelijk zichtbaar voor hen die innerlijk kunnen schouwen.

Onderzoek altijd eerst uzelf of uw reacties op mensen voortkomen uit eigen onverwerkte emoties, danwel als actief rechtvaardig handelen vanuit uw hart worden gegeven. Onverwerkte emoties kunnen nog als herinneringen in u aanwezig zijn en opgeslagen liggen in uw zonnevlecht, zonder dat u zich daarvan bewust hoeft te zijn. Het ego vergeet niets en wil ook niets vergeten.

Zaken zoals: miskenning, angst, schuld, schaamte en twijfel hebben altijd als voedsel voor het ego gediend. Hoe zou u zich voelen als u opeens voeding werd onthouden? Het is een lange weg voordat het ego zich kan overgeven aan de leiding vanuit het hart. Heel veel angsten zullen moeten worden losgelaten. Kijk altijd eerst naar uzelf, want naast de stoffelijke vervuiling op aarde doet ook een geestelijke vervuiling achter de schermen in stilte zijn vernietigende werk. Dit gebeurt in de vorm van oordelen en roddelen over de ander.

Oordelen en roddels komen rechtstreeks vanuit uw innerlijke wolken. Door eigen onverwerkte emoties werpen deze nog steeds een schaduw over uw innerlijke zon. Het is voor u dan ook niet mogelijk om door die wolken vanuit uw eigen hart te kunnen zien. Zien is iets anders dan kijken. Leer daarom steeds opnieuw te onderscheiden of uw reacties vanuit uw hart komen of vanuit uw zonnevlecht.

De woorden vanuit uw ego kunnen zwaar beladen zijn. Ze kunnen weer reacties uitlokken bij de ander, zodat u steeds in kringetjes blijft lopen. Probeer deze cirkel bij uzelf te doorbreken om de stap naar uw hart te kunnen zetten. De geoefende spirituele zoeker zal herkennen en voelen, omdat de woorden vanuit het hart licht zullen zijn omdat zij door liefde worden gedragen. Op deze manier kunnen ook
uitgesproken woorden een begin zijn van uw innerlijke bevrijding. In het hart wordt er zo innig naar verlangd.

Als uw hart zich heeft geopend en uw liefde kan vrijkomen, kunt ook u bijdragen aan de verlossing van uzelf, de massa en de mensheid.

Alleen zo kan er vrede in u en om u zijn.

***
© trienke minkema