Schaduwen en Demonen

Schaduwen en Demonen

26 februari 2023 / Door Trienke Minkema


Op dit moment lijken er vele aanvallen te zijn van wat door velen gezien en ervaren wordt als ‘aanvallen’ van de duistere kanten die hier op aarde hun rol spelen. Ja, hun rol spelen, want ook het duister heeft een rol gekregen in de dualiteit hier op deze aarde, want wat is de dualiteit anders dan de tegenovergestelde energieën die hier op aarde naast elkaar, maar eigenlijk eerder al te vaak tegenover elkaar lijken te staan. Zonder de persoonlijke overtuigingen, gevoelens en/of ervaringen van anderen te willen ontkennen of ondermijnen wil ik toch ook graag wijzen op de mogelijkheden die juist deze aanvallen ons kunnen bieden.

Vijfendertig jaar geleden heb ik vreselijke ervaringen gehad met (in mijn ogen) aanvallen vanuit de onderwereld en die verhalen lijken heel erg veel op van alles wat ik nu over informatie lees wat betreft ‘aanvallen van buitenaf’. Dit heeft mij niet alleen tot nadenken gestemd maar vooral voor de zoveelste keer tot diepgaand zelfonderzoek. Daarbij kwam ik tot de volgende conclusies, alhoewel het eerder onbeantwoorde vragen zullen zijn die misschien wel op velen van toepassing zijn.

Zou het kunnen dat de licht/schaduwwerkers op dit moment collectief een reis door de onderwereld van henzelf en van het collectief maken? De reis door de donkere nacht van de ziel als het ware? Hoewel het natuurlijk in eerste instantie een eigen aanname is, stemt het mij toch gelukkig omdat we dan in de eerste plaats hierin onze eigen verantwoordelijkheid op ons kunnen nemen en bereid zijn om onze eigen geschapen schaduwen in de ogen te kunnen zien. Daarna rest ons allen natuurlijk de opdracht of de kans om deze naar het licht te brengen en in de liefde te laten oplossen. Pas daarna wordt het ons helder wat zich werkelijk heeft afgespeeld. Zie het maar als onze eigen persoonlijke innerlijke strijd die zelfs als een oorlog kan worden ervaren. Een oorlog die we ook uitgespeeld zien worden in de buitenwereld. Pas als ieders innerlijke oorlog is uitgewoed en we zijn overgegaan in ‘innerlijke vrede’ zal de vrede zich als een olievlek kunnen gaan verspreiden over de aarde. Maar ook dat is een persoonlijke aanname van mij.

Ik ga er altijd van uit dat wij in de eerste plaats naar binnen zullen moeten keren om daar ook onze eigen schaduwen te ontmaskeren, want wie zegt of kan 100% zeker weten waar deze zwarte en ver weggestopte, verborgen delen vandaan komen. De vraag rijst dan ook meteen wie deze aanvallen regisseert. Hebben wij ze soms zelf aangetrokken omdat ook ons eigen duister er zo naar verlangt om bevrijd te mogen worden uit deze beklemmende situatie van de dualiteit? Willen schaduwen niet ook naar het licht worden opgetrokken? Schaduwen wegsturen? Is dat de enige oplossing dan? Maar ook dit alles is slechts mijn eigen aanname.


Deze gedachten kwamen bij mij boven toen ik vroeg of ik iets kon betekenen voor alle mensen die in deze tijd zo verlangend zijn om ‘waarachtig bevrijd’ te willen leven. Ik wens iedereen van harte zijn eigen bevrijding toe, in de wetenschap dat wat je voor jezelf hebt kunnen verwerkelijken dit ook jouw bijdrage is aan het grote geheel. Ik wens iedereen die dit leest heel veel inzichten toe en als dit bericht voor jou niet goed voelt dan kun je het gewoon verwijderen natuurlijk.

www.trienke.com

Foto’s: Trienke Minkema