RUIMTE GEVEN / Door Trienke Minkema

RUIMTE GEVEN
Door Trienke Minkema

Een eerste geboorterecht van u en ieder ander is om een kader te scheppen voor uzelf in een veilige omgeving, in een door uzelf gekozen ruimte. Ingebed in onvoorwaardelijke liefde en stevig en diep geworteld in de aarde. Diep geworteld in de aarde, om te kunnen blijven staan bij de komende veranderingen die zich bij een ieder zullen aandienen. Het vraagt moed en ook bereidheid om in vol vertrouwen te blijven met een open verbinding naar de hemel, naar de onzichtbare gebieden waar onze gidsen en helpers verblijven. Boven is symbolisch, het is de woonplaats van ons geweten en ons waarachtige weten. Gidsen gidsen ons en helpers helpen ons op ons pad naar volledige zelfrealisatie, naar zelfbevrijding. Als we in onszelf een tegenstelling kunnen integreren, dan kan dat worden beleefd en benoemd als een inwijding. Deze kunnen wij dagelijks ervaren.

Het beste dat u elkaar kunt bieden is om elkaar de volledige ruimte te geven bij uw zelfonderzoek. Een ieder kan dan op zijn eigen manier en op het juiste moment de antwoorden op zijn vragen ontvangen. Het is een groot geschenk om deze ruimte te mogen ervaren, maar het is een nog groter geschenk om in deze ruimte uw eigen ontdekkingen te doen. Er kan altijd een patstelling ontstaan als u met anderen hierover in discussie gaat. Het is daarom van groot belang dat een ieder zich oefent in ‘ruimte geven’. Vanzelfsprekend mag ook u deze ruimte zelf innemen als u zich wilt uitspreken. Laat u niet verleiden tot onnodige discussies wat betreft overtuigingen en/of meningen als uw eigen overtuiging haar wortels heeft in uw hart. Waar te veel gepraat wordt, hebben overtuigingen hun wortels vaak in het ego. Om u hiervan te willen ontdoen, om zo een zuiver onderscheidingsvermogen te krijgen, vraagt in de eerste plaats om stilte, veiligheid en onvoorwaardelijke liefde. Ook voor uzelf.

Een inwijding betekent niet dat er een poort door een ander in u wordt geopend. Een ‘Inwijding’ is dat u kennis neemt van een diepere laag van uw bewustzijn. Na doorleving van deze laag, kunt u uw ervaring integreren in uw dagbewustzijn. Na deze integratie ontstaan nieuwe inzichten en deze kunt u te allen tijde met anderen weer delen, als zij daarvoor openstaan. Het is een misvatting dat u van een ander afhankelijk zou moeten zijn voor welke inwijding dan ook, dat u de tussenkomst van een mensenhand nodig zou hebben. Dit betekent natuurlijk niet dat een mensenhand u op het juiste moment niet een bepaalde steun kan geven.

Poorten worden altijd geopend op het juiste moment en op de juiste plaats. Uw bereidheid en uw verlangen om te komen tot overgave aan de Bron is de grote stuwende kracht, die zich van binnenuit aandient en u ondersteunt om de nodige stappen te zetten. Dit alles vindt vaak plaats in grote stilte en in stille vreugde. Uiteindelijk zult u allemaal in dit ‘eenheids-bewustzijn’ zijn of kunnen aankomen. Het is nooit aan u om enig oordeel te hebben over meningen of handelingen van een ander, daar alles bijdraagt aan ieders geestelijke groei en bewustwording.

Laat uw ster indalen, stel u ervoor open om hem in uw hart te ontvangen. De kracht van uw eigen ster helpt deuren te openen die naar nu nog ongekende, misschien vergeten, ruimtes leiden. In deze ruimtes kunnen de tot dan toe nog bevroren deeltjes door uw eigen intentie en verlangen weer langzaam ontdooien. Zo wordt u allen weer stromend. Ja, dan wordt u

Zonder macht of dwang.

*********
© trienke minkema