OPSTAAN VOOR EIGEN WAARHEID / Door Trienke Minkema

OPSTAAN VOOR EIGEN WAARHEID 

Door Trienke Minkema

Wat zijn de door ons aangereikte woorden waard als u er zelf niet naar durft te leven?

We staan op de drempel van een nieuwe tijd. Het is de drempel waar tijdelijkheid en eeuwigheid elkaar raken. Om deze drempel over te kunnen gaan, wordt gevraagd of u daartoe wel bereid bent. Bent u bereid om naar binnen te keren en daar bij uzelf te rade te gaan? Als u deze stap heeft gezet, dan zult u daar zeer zeker een jasje van hebben uitgedaan. Een jas die was geweven uit alle, vaak oude, overtuigingen die u zich heeft laten aanpraten door andersdenkenden. Pas na het loslaten van alles wat u van buitenaf als DE waarheid heeft aangenomen, kunt u ontdekken waar u zich regelmatig door heeft laten leiden. Is het door uw ego geweest of door uw hart? Als koning ego aan het woord was, dan speelden de angsten om verlies en de onmacht om de controle te kunnen verliezen, nog steeds een te grote rol.

Angsten ontstaan als eerste in het denken van de mens. Dit denken geeft u, zoals wij u al eerder hebben aangereikt, een vals gevoel van veiligheid. Ook de overtuigingen van anderen die u als DE waarheid heeft aangenomen, of nog steeds aanneemt, vallen hieronder. Als eerste is het ieders persoonlijke opdracht zijn of haar eigen angsten in de ogen te zien. Ontkennen dat ook u angsten bij u draagt, brengt u geen stap verder op het pad naar de bevrijding van uw ware zelf. Angsten vragen namelijk in de eerste plaats om erkenning. Pas na erkenning ervan en het doorhebben door welke angsten u zich laat leiden, of welke angsten er bij uzelf nog steeds een hoofdrol spelen, kunt u beginnen met loslaten. U kunt het zien als het gaan door het kruis van tegenstellingen op aarde. Slechts diegenen die de tegenstellingen tot op hun bot hebben leren kennen, kunnen tot overgave en in eenheid komen. Velen zijn nu toe aan een volgende verdiepingsslag in hun leven.

Wat is overgave als u zich nog steeds laat leiden door uw beperkte denken, uw angsten en uw twijfels? Angsten en twijfels laten gaan, zijn de eerste stappen om te kunnen komen tot overgave. Als u een verlangen voelt om tot overgave te komen, dan kan het niet anders dan dat er onbewuste angsten in uzelf opgeroepen worden. Zij kunnen dan totaal onverwachts de kop weer opsteken, terwijl u dacht dat u zich daarvan al had bevrijd. Niet eerder konden zij hun ware gezicht aan u tonen.

Deze roerige tijd biedt u een grote kans om uzelf te bevrijden van angsten. Durft u een eigen uniek voorbeeld te leven? Niet alleen in woorden, maar juist in daden? Neemt u door uw twijfels opeens andere beslissingen? Praat of doet u een ander na? Weet dan dat u niet moet worden als een ander. Uw ziel heeft namelijk haar eigen plan gekozen voor dit leven. Dat plan dient u trouw te blijven.

Het is uw goddelijke recht om volledig uzelf te mogen zijn. Het is volledig uw persoonlijke recht om uw eigen pad te volgen. Daarmee doet u een ander niet tekort. U toont dan moed en u biedt de ander daardoor tevens een kans om zichzelf ook beter te leren kennen. Werken aan persoonlijk bewustzijn gaat niet zonder slag of stoot, zonder pijn en twijfels.

In deze tijd krijgt u allen een kans om af te rekenen met heel oude en diep weggestopte emoties, waaronder ook angsten vallen. Kijk waar of in welke situaties u weggestopte emoties, zoals angsten en twijfels, hebt opgeslagen. Ontmasker deze dan en ontdoe hen op die manier van hun valse macht.

Schiet niet meteen in uw persoonlijke denken. Bedenken kunt u het in deze fase van uw leven en in deze omstandigheden op aarde al lang niet meer. Dit gegeven is voor velen onder u heel belangrijk om te weten. Vooral voor de tijd die nog voor u ligt. Dit alles heeft te maken met het nemen van de verantwoordelijkheid voor uw eigen leven. Geef gewoon maar toe dat niemand het waarachtige van alles wat zich momenteel op uw aarde afspeelt, in zijn geheel kan overzien of doorzien. Het is namelijk te groots om dit met alleen uw aardse verstand te kunnen bevatten. Het gaat namelijk voorbij de grens van uw aardse denken.

Als u mensen ontmoet die na een barre innerlijke zoektocht, al het een en ander hebben verwerkelijkt op deze aarde dan is er een grote kans dat sommige ego’s van u zullen zeggen: ‘Wauww wat bijzonder allemaal om een gave te hebben om bepaalde boeken te kunnen schrijven, of om te kunnen genezen, helder te horen of helder te zien, en al dies meer. Dat zou ik ook wel willen. Ja, ik wil dit vanuit mijn hart. Ik wil ook dienen voor het grote geheel’.

Weet dan dat u op dat moment op een punt in uw leven bent aangekomen, waarop u zich werkelijk moet afvragen of u daar zelf wel toe bereid bent. Want weet dat er ook een keerzijde is aan deze ogenschijnlijk belangrijke talenten van mensen. Vraag uzelf in alle eerlijkheid af of u er zich wel terdege bewust van bent wat de woorden ‘Ja, ik ben bereid’, betekenen. Het zou namelijk heel goed kunnen dat uw ego op die momenten met u op de loop gaat en dat u dat zelf niet eens in de gaten heeft.

Dat kan u dan veel onnodige onrust geven. Want als het ego, met zijn geschreeuw, u overneemt dan hoort u het zachte gefluister van uw ziel niet. Dan raakt u van God los, zoals ze weleens zeggen. Dan volgt u eerder uw eigenbelang dan de liefde voor het plan en het grote geheel. Het ego wil snel, snel en nog sneller. En snel roem halen. Als u daarnaar luistert en u zich er ook naar gaat gedragen dan kunt u onrustig worden, vertwijfeld raken en zelfs in een psychose belanden. U brengt daarmee ook uw omgeving in een onnodige toestand van onzekerheid over de eigen kwaliteiten.

Laat uw ziel het tempo van uw ontwaken bepalen, want zij is de enige die wijs is.

Het verstand dat aan uw ego de nodige voeding geeft, heeft wel veel kennis maar heeft ook zijn beperkingen, terwijl het tegelijkertijd graag over grenzen heen gaat. Niet alleen over uw eigen grens maar ook over die van anderen. Maar dat heeft het ego op die momenten niet meteen in de gaten, daar heeft het totaal geen boodschap aan. En als het niet genoeg gehoord wordt, dan begint het ego nog harder te schreeuwen.

Er is hier geen plaats voor een veroordeling van wat dan ook, alleen een uitnodiging. Een uitnodiging om in deze situaties uw eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken. En de vraag is op dat moment dan ook: ‘Is hier een ego aan het woord?’ Wat betekent uw ‘bereid zijn’ in de brede zin van het woord voor uzelf? Bent u bereid uw leven te geven voor uw waarheid? Wie zullen daartoe echt bereid zijn?

Ik hoor zeggen: ‘De dapperen onder jullie’.

En dan denk ik aan een grote Meester die zo’n 2000 jaar geleden ook bereid was. Hij werd vermoord, alleen maar omdat hij voor Waarheid stond en de Liefde van Zijn Vader verkondigde. Vraag uzelf dan ook af: Ben ik wel echt bereid en tot hoever ben ik bereid? Ben ik ook bereid om voor Waarheid te gaan als het mij mijn eigen, lieve leven zal kunnen kosten? Wie is er echt bereid om door de eigen beerput te gaan om zichzelf daarna te kunnen verschonen van zelfzuchtigheid en zodoende tegelijkertijd de aarde te helpen naar een volgende dimensie? Wie durft zijn nek uit te steken voor de goede zaak? Wie durft zichzelf onder de loep te nemen?

Ja, wie zijn bereid?

Inderdaad: de dapperen onder u.

Pas in iemand die zijn angst heeft overwonnen, kan het licht van bewustzijn doorbreken en ten volle stralen.

©trienkeminkema
veranderen voor waarheid