OPNAME / Door Trienke Minkema

 OPNAME

Door Trienke Minkema

Het persoonlijk denken zal moeten worden opgegeven, alvorens het kan worden opgeheven en de Geest der Waarheid in u kan nederdalen. Hier is veel moed voor nodig en het zal lijken alsof al het aardse moet worden losgelaten.

Het aardse lichaam zal ook een nieuwe trilling van bewustzijn moeten kunnen verdragen als u wordt opgeheven naar een volgende staat van ‘Zijn’. Het ‘Zijn’ kan alleen worden ingegaan als de wil tot overgave aan de bron in u aanwezig is.

Dit zal stap voor stap moeten geschieden daar het zenuwgestel door de verhoogde trilling zou kunnen verbranden.

Niet uw persoonlijk denken bepaalt de genezing van de ziel die tot genezing van het lichaam zal kunnen leiden, maar het denken van uw Hoger Zelf dat geduldig wacht om ontvangen te mogen worden. Hiervoor is uw overgave nodig. Overgave aan de Kracht, omdat alleen Hij uw Hoger Zelf voedt. Staat er niet geschreven:

‘Hij, die zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.’


*********
 

© trienke minkema