ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE / Door Trienke Minkema

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Door Trienke Minkema

We hebben inzicht verworven in onszelf omdat we bereid waren onze schaduwdelen te herkennen en te erkennen. Daarna konden wij deze ontmaskeren en ontmantelen. Zelfveroordeling heeft plaats gemaakt voor vergeving. Uiteindelijk, na een lange innerlijke zoektocht, komen wij aan op de plek diep in ons hart waar liefde heerst. We voelen ons veilig en weten ons beschermd door een innerlijke kracht die ons een groot dragend vermogen geeft om onze levensreis tot een goed einde te brengen.

Inspiratie vanuit de Geest van Onvoorwaardelijke Liefde wordt ontvangen en zal ons verdere inzichten geven in ons handelen en wandelen over deze aarde. Dit alles uiteraard ook voor het heil van onze medemens. Vanaf dat moment is er een kracht werkzaam die ons hele wezen doordringt. Deze kracht kan ons doen genezen van alle belemmeringen en blokkades die ons gescheiden houden van onze innerlijke bron. Laten wij ons inzetten om in contact te blijven met onze eigen oorsprong. Alleen via het kleine Christusvonkje, dat in ons hart leeft en brandt en een transformator is voor ons heilig vuur, kan werkelijke genezing plaatsvinden. Dat wil niet zeggen dat wij niet enige steun van hand of hart van een ander zouden mogen aannemen. Toch blijft waakzaamheid geboden. Het is van groot belang dat wij onszelf behoeden voor een situatie waarin wij afhankelijk zouden worden omdat deze ons uiteindelijk zwak maakt.

Ontvankelijkheid daarentegen geeft kracht aan onze innerlijke macht en dat is wat wij nodig hebben voor de reis terug naar huis. Het is aan ons om te leren onderscheiden wat vanuit de geest is en wat vanuit de aardse persoonlijkheid. Raadgevingen, in welke vorm dan ook, dienen altijd in respect naar ieder toe en in totale vrijheid gegeven te worden.

Als er enige vorm van macht of dwang op ligt, van wie dan ook, dan kunnen wij er zeker van zijn dat deze adviezen gekleurd zijn door het ego van die persoon. Hieronder verstaan wij ook ons eigen ego natuurlijk. Dit alles zou kunnen dienen om ons onderscheidingsvermogen te scherpen, zodat wij uiteindelijk in onze eigen autoriteit kunnen staan. Datgene wat wij zelf hebben ervaren en doorleefd, is gewonnen en is blijvend als trilling in ons. Het is dan een kwaliteit die wij moeiteloos uitstralen naar onze omgeving. Anderen zullen er door worden aangeraakt en daardoor ook gaan verlangen om thuis te komen.


*********
© trienke minkema