Nieuw boek van Trienke Minkema: De zoektocht naar innerlijk licht

Nieuw boek van Trienke Minkema

Op donderdag 10 sept. komt het volgende boek: ‘DE ZOEKTOCHT NAAR INNERLIJK LICHT ‘ uit. Het is het zevende boek van Trienke Minkema. Het is het vierde boek dat is gebaseerd op de reeds eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Ook dit boek is een belangrijke aanvulling op deze kaarten. Het toont de lezer door middel van vele voorbeelden uit de praktijk hoe je een kaartlegging kunt doen om deze vervolgens zelf te duiden. De boodschap die in elke legging tot uitdrukking komt, wordt duidelijk onder woorden gebracht en is een stimulans voor je om je te verbinden met jouw intuïtie.
In deze tijd is er op aarde sprake van een collectief ontwaken. Velen worden bewust. De transformatiekaarten en de daarbij behorende boeken zijn een gids tijdens jouw reis over de aarde. Het werken met deze kaarten stimuleert tevens jouw eigen creativiteit. Hierdoor
is dit boek een aanzet en een handreiking om zelf veranderingen in je leven te kunnen aanbrengen om zo de aardse reis tot een goed einde te kunnen volbrengen.

Alle kaartleggingen zijn in het boek in kleur afgebeeld. Elke kaart komt ter sprake in één of meerdere leggingen.
Het boek is vanaf 10 september te bestellen via www.trienke.com
De bijbehorende kaarten zijn nu ook los verkrijgbaar.

Hier een hoofdstuk uit het boek:

02 Legging met twee kaarten

Je begint uiteraard met het schudden van de kaarten. Vervolgens trek je een kaart, of misschien twee, als je op een bepaalde dag met een vraagstuk zit waar je duidelijkheid over wilt krijgen. Kijk als eerste naar de symbolen van de getrokken kaart(en) en ontdek of je er enig gevoel bij krijgt. Je neemt de aanvullende/bijpassende kaart en legt deze naast de eerder getrokken kaart. Het gaat er in de eerste plaats om dat je jouw eigen intuïtie een grote rol laat spelen bij het duiden van de kaarten.

Voordat ik dit boek ging schrijven, had ik de vraag gesteld welke functie dit boek zou hebben voor de lezers en voor degenen die met de kaarten wilden gaan werken.
  
Ik trok de kaart: de Zoeker. Hier hoort de kaart: Geduld –  Nieuwsgierigheid bij. Ik legde deze kaarten voor me neer en liet de energie ervan tot mij doordringen. Ook mijn gedachten en mijn gevoelens hoorden hierbij. Het volgende werd mij meteen duidelijk.

Deze beide kaarten nodigen je uit om naar binnen te keren om jouw eigen innerlijk licht weer te vinden. Daarvoor zul je eerst jouw schaduwdelen moeten ontdekken en erkennen. Het zijn delen van jezelf die je vaak niet direct in het hier en nu kunt plaatsen. Je kunt ze wel gaan onderzoeken op hun werkelijke betekenis.

De Zoeker. Trefwoorden: introspectie, eenzaamheid, innerlijk licht.

Op deze kaart zie je een man met een donkere mantel om en een kap op zijn hoofd. Hij lijkt zich wel te verbergen. Rustig en in gedachten verzonken, zit hij te overdenken of het zijn tijd al is om zijn binnenwereld te gaan onderzoeken. Je kunt zijn jas zien als een tijdelijke bescherming voor de buitenwereld, zodat hij daar niet door kan worden afgeleid. Hij weet dat hij pas met zijn licht de wereld in kan gaan, als hij zelf eerst het licht binnenin zichzelf weer heeft teruggevonden. De weg naar binnen is vaak een eenzame weg, maar het is wel een heel leerzame weg. Niemand die zichzelf wil leren kennen, zal hieraan kunnen ontkomen. De enige uitweg in deze roerige tijd is de weg naar binnen. De zwarte hond zit geduldig naast de man en wijkt niet van zijn zijde. Deze hond staat symbool voor jouw dierlijke instincten. Je kunt de hond zien als een onbewust deel van jou dat bij jou hoort. De zwarte hond is als een onlosmakelijke schaduw die jou vergezelt tot aan jouw dood.

De man kijkt naar de vuurtoren. In eerste instantie denkt hij nog dat het licht buiten hem het enige ware licht is. Alsof alleen anderen het licht zouden zijn. Of dat alleen de kennis van anderen het voor hem zou weten.

 Op deze kaart zien we ook de uil. Deze wordt stevig in de hand gehouden. Hij staat hier symbool voor oude vaststaande kennis die je moeilijk los kunt laten.

Als je zelf vindt dat je je eigen wijsheid hooghoudt dan kun je de uil ook op deze manier zien. Alles mag op je eigen manier geïnterpreteerd worden bij deze kaarten. Je zoekt nog maar al te vaak naar antwoorden in het denken. Maar het aardse denken is beperkt en het denken heeft ook zijn grenzen.

De man op de kaart gaat tijdens zijn innerlijke reis ontdekken dat ook hij stromend bewustzijn kan worden. In dat bewustzijn komen dan alle antwoorden die hij nodig heeft voor zijn groei vanzelf naar hem toe. Maar daar zal hij dan wel eerst voor moeten opstaan. Dat gaat hij ook doen. Hij weet dat hij met stil blijven zitten echt niet verder komt. Met alleen in zijn hoofd blijven zitten ook niet. Een innerlijk verlangen zal ervoor zorgen dat de man opstaat en de stap op het juiste moment naar binnen zal gaan zetten. Dat geldt natuurlijk voor iedereen.

Je kunt erop vertrouwen dat alles zijn eigen tijd heeft op deze aarde en ook zijn eigen plaats. Als de Zoeker in ons eenmaal zijn innerlijk licht weer heeft gevonden dan zal hij ontdekken dat niet alleen het licht de enige ware kracht is. Hij ontdekt tegelijkertijd dat het om de roos van onvoorwaardelijke liefde gaat. Als je deze liefde, gedragen door jouw innerlijk licht en jouw innerlijk weten, leeft in de buitenwereld dan kun jij ook bijdragen aan het ontwaken van de ander. Zonder macht en zonder dwang, want liefde laat zich niet dwingen. Uiteraard dienden er zich bij mij dromen aan, juist na het maken van deze kaart. Toen ik de stap naar binnen had gezet, kwam er al snel een groot schuldgevoel in mij omhoog. Mede door de beelden in de droom begreep ik hoe zware energie een mens in de tang kan houden. Het gevoel van schuld heeft er bij mij voor gezorgd dat ik lange tijd geen onvoorwaardelijke liefde voor mijzelf kon voelen. Onderzoek dan ook jezelf met grote moed.

Verborgen schaduwdelen kunnen onbewust ook jouw handelen in de buitenwereld bepalen. In mijn geval handelde en leefde ik dan ook lange tijd vanuit een onbewust schuldgevoel. Toch blijkt dat er altijd veranderingen kunnen plaatsvinden als je de moed hebt om de stap naar binnen te zetten en jezelf daar diepgaand te onderzoeken. Uit het voorgaande blijkt wel dat er grote bereidheid voor nodig is om bij jezelf naar binnen te durven gaan.

Pas nadat er acceptatie is van alles wat je over jezelf hebt ontdekt, kun je jouw innerlijk licht weer vinden. Met dit teruggevonden licht kun je dan nog dieper gaan in jouw bewustzijn. Met iets meer (zelf)vertrouwen in jouw eigen kracht. Dan kun je met het door jou teruggevonden licht zelf weer verder gaan om al jouw andere beperkende schaduwdelen te ontmantelen.

Je hebt zelf de kracht in je om deze schaduwdelen van hun valse macht te ontdoen. Dan kan innerlijke vrede in jou geboren worden. Daarna word je zelfredzaam. Je gaat zelf onderscheiden en weten wat wel of niet goed voor je is. Je bent ook niet langer afhankelijk van de meningen en de overtuigingen van anderen. Meningen die jou regelmatig vanuit de buitenwereld werden opgedrongen, kun je nu gemakkelijker naast je neerleggen. Bij de kaart de Zoeker gaat het er ook om dat je oude, beperkende kennis kunt laten gaan en open durft te staan voor nieuwe inzichten. Deze inzichten heb jij jezelf door jouw zelfonderzoek dan eigengemaakt.

Er is zeker wel een bepaalde mate van moed nodig om jezelf in de spiegel te durven aankijken en jouw mindere kanten daarin te zien. Ook jouw spiegel is namelijk vaak nog ietwat beslagen door condens, (vastgezette, onverwerkte emoties). Je ziet niet direct alles even helder en niet alles is je meteen duidelijk. Daarom heeft het leven jou een mooie handreiking gegeven. Omdat je dus niet alles direct even helder kunt zien, komen er op jouw pad allerlei mensen die de functie van een spiegel voor jou hebben. Dit alleen met het doel om jou te helpen jouw ware gezicht te ontdekken en al jouw schaduwdelen te durven erkennen. Ook jijzelf bent natuurlijk een spiegel voor anderen, maar daar hoef je niet prat op te gaan. Het is namelijk alleen aan de ander of die dat ook zo wil of durft te zien.
  
Uiteindelijk zal onvoorwaardelijke liefde hand in hand gaan met jouw eigen wijsheid die je vanuit jouw innerlijke Bron ontvangt. Dan is voelen en denken in evenwicht.

Tot zover enige uitleg over de kaartde Zoeker.

Je ziet de sfinx op de versterkende bijbehorende kaart Geduld – Nieuwsgierigheid. In mijn dromen kon ik ook daar naar binnen gaan. Ik kwam in de koningskamer van een piramide en zag er verschillende bekenden die met zelfonderzoek bezig waren. Er kwamen opeens herinneringen boven van inwijdingen uit het oude Egypte, en dan vooral in het falen daarin. Hier lag dus een oorzaak van mijn twijfel in dit leven.

De sfinx op deze kaart staat symbool voor geduld en de overtuiging dat alles op het juiste moment gebeurt. Deze kaart staat tevens voor kracht en wijsheid. Deze wijsheid heb jij zelf ook door je leven heen vergaard. Het komt er bij deze kaart op aan om te kunnen zwijgen, zodat de ander zijn eigen ontdekkingen kan doen. Het is een kaart waarin veel oud zeer nog eenmaal omhoog kan komen om verwerkt te worden. Daar is de ruimte van de sfinx bij uitstek geschikt voor. Dus ook hier word je uitgenodigd om naar binnen te keren, zodat er een voltooiing kan gaan plaatsvinden en je het oude achter je kunt laten. Je zit dan regelmatig voor je gevoel even in de wachtkamer van je leven, maar ook die tijd kan zijn vruchten afwerpen. Je kunt in deze fase de laatste sluiers van onwetendheid, zie de gele gordijnen, van je afwerpen. 

De kaarsen als staven van geloof, hoop en liefde zullen jou ondersteunen tijdens dit proces. De staven van geloof en hoop zijn in deze onderzoeksfase ondersteunende krachten, terwijl de staf van liefde de grootste zal dienen te zijn.

Uiteindelijk zul je oude kennis, die niet meer relevant is voor deze tijd, loslaten. Dan zul je je hoofd kunnen buigen en je overgeven aan de liefde van jouw hart. Zie de sfinx die zich te ruste heeft gelegd in het hart van de bloem. De liefde van je eigen hart zal vanaf nu de dragende en leidende factor in je leven dienen te zijn.

Ik had al snel door dat er veel geduld nodig is, willen wij gedegen onderzoek doen naar ons diepste innerlijk.

Bij te gehaast gezette stappen zullen wij in een chaos terecht kunnen komen. Ook mijn eigen nieuwsgierigheid diende ik te overwinnen. Het is geen slechte eigenschap en ik heb er zeker geen oordeel over. Je kunt het meer zien als het ontbreken van vertrouwen in onzichtbare leiding. Ook mijn nieuwsgierigheid werd in mijn droom op zijn plaats gezet. Geduld en nieuwsgierigheid waren dan ook zeker twee van de redenen waarom ik in het oude Egypte niet geslaagd was voor bepaalde inwijdingen. Misschien zijn ze er wel de oorzaak van dat ik in dit leven zo vaak aan mijzelf twijfel. Maar ik ben een doorzetter en ik ben niet van plan om op te geven. Met dit werk moet je niet op een jaartje kijken, voordat je antwoord krijgt op bepaalde vragen.

Vertrouwen is een sleutelwoord dat hier zeker op zijn plaats is.  Nadat ik deze kaart gemaakt had, wachtte ik dan ook het juiste moment af om er woorden aan te geven. Ik stond op het punt om naar een therapeut te gaan, toen mijn innerlijke stem mij zei om pen en papier mee te nemen omdat ik in de wachtkamer enkele woorden zou ontvangen die bij deze kaart hoorden. Dat deed ik natuurlijk.

Toen ik later in de wachtkamer zat, meldde de therapeut mij dat het consult met de cliënt die voor mij aan de beurt was, was uitgelopen. Zodoende moest ik een uur langer wachten. Ik had geduld en ik kon dus direct aan de tekst, die duidelijk bij deze kaart hoorde, beginnen. Het was beslist geen toeval dat ik tijdens mijn eigen consult aanvullende druppels kreeg die te maken hadden met oude herinneringen uit vroegere beschavingen. Door deze druppels zouden ze bovenkomen, zodat ik eventuele zaken beter zou kunnen verwerken. Dit terwijl ik de therapeut niets verteld had van mijn kaartspel dat ik aan het ontwerpen was en de tekst die ik even daarvoor in de wachtkamer had opgeschreven.

Later maakte ik er natuurlijk een creatieve oefening van. Ik ging in gedachten naar de sfinx. Ik was bereid om de diepe gewelven ervan binnen te gaan en daar de meest verborgen hoekjes te gaan onderzoeken. Ik ging in meditatie en later in een droom onderging ik inwijdingen op diep niveau. Ik herinnerde mij een ver verleden en moest oude zaken nog een keer doorstaan. Maar nu om deze zaken voorgoed achter mij te laten.

Ik voelde opnieuw de tanden van roofdieren die zich in mij hadden vastgebeten. Ik onderging vernederingen van ooit, die voelden als een verkrachting van mijn waarachtige wezen.

Tot zover de uitleg van deze twee kaarten. De hoofdfunctie van dit boek is dus om jou een duwtje in de rug te geven zodat ook jij de stap naar binnen durft te zetten. Daar kun je jouw innerlijk licht weer vinden. Hopelijk zet je daarna dan ook de stap in de buitenwereld om dat licht te durven zijn.

Op die manier werken wij allemaal samen aan een lichtere en liefdevollere wereld.