MOED / Door Trienke Minkema

MOED

Door Trienke Minkema

Bereidheid

Leraar durven zijn in deze snel veranderende wereld vraagt in de eerste plaats om bereidheid en moed. Moed om zelf de diepte in te durven gaan, emoties te beleven en daarna los te laten. Belemmerende oude energieën bedekken vaak uw oorspronkelijke kracht: uw liefde. Deze liefde maakt u en de ander zelfredzaam, u wordt onafhankelijk. U gaat vergeven, wordt milder, ook naar uzelf toe en oordelen behoort tot het verleden. U weet namelijk dat u slechts oordeelt over een deel van uzelf. Het heeft geen zin om oude koeien uit de sloot te halen en uzelf of een ander daarmee onnodig te belasten. Vaak zijn het de ideeën over miskenning, angst, schuld, twijfel en schaamte die u belemmeren om vanuit uw hart liefdevol naar uzelf en de ander te kijken.

Het bewustzijn van het eigen hart

In tegenstelling tot het oude leiderschap, dat het dacht te moeten weten voor de ander, gaat het nu om het bewustzijn van het eigen hart. Het hoofd haalt vaak onterecht erkenning en status uit aardse kennis, maar heeft tevens zijn beperkingen. Hier begint dan vaak het gevoel van minderwaardigheid. Dit geeft onnodig verwarring en het brengt u eerder verder van uw hart af dan dichterbij.

Oude angsten

De tijd dat de hersens het alleen voor het zeggen hebben, is voorbij. Het hoofd met al zijn kennis heeft dus een grens, terwijl het bewustzijn van uw hart oneindig is. Er kunnen u geen ideeën worden opgedrongen die niet langer stroken met de beleving van uzelf of de beleving die een leerling heeft. In feite maakt macht uit kennis u eerder zwak dan krachtig. Bij velen kan natuurlijk een grote angst de kop opsteken, als er een begin wordt gemaakt met het loslaten van aangeleerde en vaststaande kennis.

Wellicht is er een oude onbewuste angst voor deze kennis omdat leiderschap ooit misbruikt is door middel van enige vorm van macht. Ooit dacht u misschien door uw positie of status veilig te zijn, maar dit alles was slechts onmacht en onecht gedrag. U kunt zich ook slachtoffer voelen van overheersende machten of krachten. Ook dit is oneigenlijk gedrag en niet in overeenstemming met wie u werkelijk bent.

Dader of slachtoffer

Het gaat nu dus niet langer meer om dader of slachtoffer. Dat is nog steeds een gegeven vanuit de dualiteit. En hoewel u natuurlijk in een dualistische maatschappij leeft, gaat het wel om de stappen die u zet om uw innerlijk te verschonen van elke vorm van zelfzuchtigheid. Alleen zo kunt u een wereld scheppen waarin eenheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Dan kan er vrede in en om u zijn en ontstaat er vanzelf van binnenuit een nieuwe wereld waarin u wereldburger bent in de ware betekenis van het woord. Er zal dan eerlijker gedeeld en verdeeld worden. Als u uw eigen krachten ontkent, dan mist u een geaard draagvlak om te kunnen blijven staan in deze veranderende wereld. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Natuurlijk, waar anders?

Hoofd en hart

Uiteindelijk zal het hoofd buigen voor het hart en er liefdevol mee samengaan. Vanaf dan gaat het om bewustzijn, om samenwerking en om ervaringen met elkaar te delen. Niet langer gaat het nog om feiten en technische kennis. Het spreekt voor zich dat een goed relativeringsvermogen natuurlijk nooit weg is en soms goed van pas kan komen. Er komt verandering in heel de wereld en de voorlopers banen nu alvast een weg. Het gaat dus eigenlijk alleen maar om energieën. Deze te willen ervaren om goed te kunnen onderscheiden, is een eerste stap. Daarna ziet u van waaruit u zelf in het leven staat en uw menszijn en/of leiderschap wilt vormgeven. Pas dan kunt u zonder angst en twijfel naast een ander blijven staan.

*********

© trienke minkema