LERAAR ZIJN IS HET VOORBEELD ZIJN / Door Trienke Minkema

LERAAR ZIJN IS HET VOORBEELD ZIJN

Door Trienke Minkema

Bij innerlijke scholing zal niet ‘het overbrengen van vaststaande kennis’ het belangrijkste zijn. Deze lessen worden u aangeboden in een vorm, die voorbij gaat aan veel oude zekerheden en uiterlijkheden.

Zaken die werkelijk niet meer van belang zijn, maken plaats voor verandering en vernieuwing. In de komende tijd zal het in respect en in gelijkwaardigheid delen van al uw ervaringen, centraal staan. Uit deze houding kan op een natuurlijke manier waarachtig leiderschap ontstaan.

Het verlangen naar innerlijke bevrijding en naar innerlijke vrede zal de dragende kracht dienen te zijn. Het oude kunt u laten gaan. De intentie van uw verlangen om innerlijk te ontwaken, is de grootste drijfveer. Daarna kunt u daadwerkelijk blijven staan in een wereld waarin hoge bomen de meeste wind vangen. Er is moed nodig: dit wordt dan ook aan u gevraagd. Niet geëist, daar dat alleen maar voor meer angst zal zorgen en u zal doen belanden in afhankelijkheidssituaties die onzeker maken. Het is duidelijk dat dat eerder onmacht is dan echte kracht.

Verleden en heden
In oude tijden hebben velen van u eerder de ervaring gehad om een leraar te zijn. Helaas was ook toen in veel gevallen het leraarschap vaak een zaak die status met zich meebracht. Deze status werd dan gevoeld als belangrijk. In plaats van verantwoordelijkheid te willen dragen voor diegenen die onder uw hoede waren geplaatst, waren zij voedsel voor het ego geworden. Velen zijn toen in de valkuil van de hoogmoed gestapt. Dat zal in deze tijd helaas ook bij sommigen nog het geval kunnen zijn. Maar de herinnering aan deze oude patronen, die ligt opgeslagen in uw spirituele geheugen, brengt ook het antwoord met zich mee dat u met een dergelijke houding niet verder komt. U wilt dat niet meer. Om de eenvoudige reden dat uw hart er nu naar verlangt om samen met het hoofd de leiding in uw leven te nemen. Het hoofd met zijn overbodige kennis zal uiteindelijk voor het hart buigen. Relativeren en blijven onderscheiden wat echt is en wat onecht is, zijn uiteraard goede eigenschappen.

Eigen verantwoordelijkheid durven dragen
Het gaat erom of u volledig uw eigen verantwoordelijkheid neemt en durft te dragen. Daarom bepaalt u alleen voor uzelf in welke mate u in het diepe springt. U kunt erop vertrouwen dat de innerlijke leiding in ieder van u aanwezig is en dat u daar altijd een beroep op kunt doen. Het is niet meer van belang om alleen feitelijke kennis te vergaren, want uw intuïtie neemt nu haar rechtmatige plaats in. Toch is ook hier waakzaamheid geboden, want ook vanuit het gevoel kan macht worden uitgeoefend. Anderen worden daardoor onnodig onzeker gemaakt. U dient altijd zelf te onderscheiden of al het aangebodene voor u als waarheid voelt. Het gaat om de integratie van denken en voelen in het unieke zelf van u allen. Het blijft altijd aan een ieder persoonlijk om zichzelf op eigen zwakheden en kwaliteiten te onderzoeken en bovenal om eerlijk te zijn.

Ga niet voorbij uw eigen grenzen, ook al lijkt u daardoor tijdelijk op een dood spoor te zitten. Ook deze plek kent namelijk zijn eigen lessen. Ondersteun elkaar in het proces van loslaten, ook al zal dat soms niet gemakkelijk zijn. Projectie ligt altijd op de loer, maar het herkennen en erkennen daarvan is al een stap in de goede richting. Een ieder bepaalt voor zichzelf de waarde van welk symbool dan ook en voegt tegelijkertijd zijn persoonlijke betekenis eraan toe. Zo blijft het spel levend en groeit steeds verder in omvang, in de juiste betekenis van het woord. Uiteindelijk kunt u tot meesterschap over uzelf komen.

*********

© trienke minkema