‘JOUW LEVENSPAD OP AARDE’ is het zesde boek van Trienke Minkema

‘JOUW LEVENSPAD OP AARDE’ 

is het zesde boek van Trienke Minkema. Het is het derde boek dat is gebaseerd op de reeds eerder door haar ontworpen transformatiekaarten. Dit boek heeft een grote meerwaarde en is een belangrijke aanvulling op deze kaarten. Het boek omvat 44 belangrijke levenslessen. Deze lessen brengen je uiteindelijk bij onvoorwaardelijke liefde en innerlijke vrede. Het boek kan gelezen worden met en zonder de losse kaarten. Alle kaarten zijn in het boek in kleur afgebeeld. Zij zijn een stimulans om je te verbinden met jouw intuïtie. De betekenis van de afbeeldingen wordt duidelijk onder woorden gebracht. In een zeer begrijpelijke taal word je door de kaarten geleid om tot inzichten te komen. Ook maak je kennis met de werking van de vier elementen. Je ontdekt of deze elementen een belemmerende of juist een versterkende kracht voor jou zijn. Je komt erachter waarom je steeds weer dezelfde blokkades en obstakels op jouw levenspad tegenkomt.

De transformatiekaarten zijn een gids tijdens jouw reis over de aarde. Het boek is een aanzet en een handreiking om zelf veranderingen in je leven te kunnen aanbrengen. Het lezen ervan stimuleert jouw eigen creativiteit.
In deze tijd is er op aarde sprake van een collectief ontwaken. Velen worden bewust. Ik heb dit boek geschreven voor een ieder die zijn aardse reis tot een goed einde wil volbrengen.