HET RUIMTESCHIP MOEDER AARDE / Door Trienke Minkema

HET RUIMTESCHIP MOEDER AARDE
Door Trienke Minkema

Het blijft altijd een lastige zaak voor mensen om de zienswijzen van het wel en wee van de aarde in aardse woorden weer te geven. Om die reden willen wij u graag het een en ander verduidelijken. Met de aanvulling dat het hier beslist niet gaat om wie dan ook iets op te dringen. Het zelf onderzoeken op eigen waarheid aan alles wat zich in deze tijd aandient, heeft altijd bij een ieder prioriteit. Niemand kan voorbij de eigen grenzen gaan van eigen al eerder verworven inzichten, vaardigheden en mogelijkheden en niemand hoeft dan ook een ander iets op te dringen. De intentie zou moeten zijn om in gelijkwaardigheid te willen delen en daarom krijgt u van ons enige verduidelijking, weergegeven als metafoor.

U kunt Moeder Aarde zien als een ruimteschip dat in deze tijd behoorlijk in beweging is en op ramkoers ligt. De nood waarin Moeder Aarde verkeert, is heel groot en dat is de reden dat Zij om hulp heeft geroepen. Op die roep hebben wij, als collectief van goede krachten, gehoor gegeven. Wij bieden hulp op een manier die het aardse verstand ver te boven gaat. Probeer het daarom niet te begrijpen met de rede, want de rede kan hier met zijn pet niet bij, om in uw woorden te spreken. Uw verstand kent namelijk zijn beperkingen, terwijl uw bewustzijn oneindig is en geen grenzen kent behalve grenzen die u uzelf oplegt.

Het ruimteschip Moeder Aarde heeft vele, vele groepen opvarenden aan boord met allen hun eigen verlangens, wil en overtuigingen. Zie het schip nu even verdeeld in drie grote platforms. Een benedendek, een middendek en een bovendek. Het beneden dek ziet er donker en somber uit omdat daar bijna geen lichtstraaltjes van liefde kunnen binnendringen. De eigen wil om te willen overheersen en de macht te willen behouden over anderen, hebben hier de overhand. De groepen die zich hier bevinden zijn niet heel groot in aantal maar wel heel machtig.

Deze macht gaat tevens gepaard met een grote vernietigingsdrang om de ander eronder te krijgen als het ware. Deze groepen mensen reiken hun handen naar boven. Zij proberen de voeten te pakken van degenen die zich op het middendek bevinden en zij proberen hen naar beneden te trekken zodat hun groepen en hun macht nog groter worden. Deze groepen op het benedendek willen dus alleen maar vernietigen en hun macht behouden.

Dan bevinden zich in het middendek van het schip de grootste groepen. Hier komt al zeker iets meer van het licht van liefde binnen, druppelsgewijs weliswaar. Personen uit deze groepen voelen zo af en toe dat zij naar beneden worden getrokken. Sommigen geven hier onbewust gehoor aan en vallen dan ook in het onderdek. Toch zijn er velen uit deze groepen die hun handen naar boven reiken. Zij kunnen worden opgetrokken door de handen die worden uitgestoken vanaf het bovendek, zodat ook de mensen van het middendek zich in bewustzijn kunnen verhogen. De verleiding en de misleiding voor deze groep om zich naar beneden te laten vallen is vaak heel groot omdat het ego hier aan het woord is. Eigen wil en eigenbelang bepalen hier dan ook nog steeds de keuzes die gemaakt kunnen worden. Hier heerst dan ook de grootste strijd.

Dan zijn er de groepen op het bovendek. Deze groepen op het bovendek worden geleid en geïnspireerd door onvoorwaardelijke liefde die wordt aangereikt vanuit de Bron. U kunt de Bron zien als een gordel van licht om heel de aarde. Een ieder is daardoor beschermd en er is geen kracht groter en indringender dan deze. Een ieder kan hier dan ook altijd een beroep op doen. De groepen die zich hier bevinden werken voornamelijk vanuit onbaatzuchtigheid. Hoewel ook zij regelmatig behoorlijk beproefd worden en de juiste keuzes dienen te maken. Zij doen er dan ook alles aan om zo goed mogelijk te dienen, zonder dat zij over hun eigen grenzen hoeven gaan.

Hier is vertrouwen in een grotere leiding en daar geven zij zich aan over, zo goed mogelijk als zij dat kunnen.

Er zijn er ook mensen onder deze groep die afdalen naar de diepste lagen van het schip om daar hun werken te verrichten. Dat gaat voor nu te ver om te verduidelijken.

Het mag u allen duidelijk zijn dat er een grote strijd woedt op Moeder Aarde. Deze strijd voert elk individu op aarde tegelijkertijd ook afzonderlijk in zichzelf, in zijn binnenste, omdat er op aarde nu eenmaal geleefd wordt in de dualiteit.

Wij wensen een ieder de kracht toe om Moeder Aarde te helpen aan een behouden thuiskomt.


*********

© trienke minkema