HET PAD NAAR WAARHEID IS SMAL

HET PAD NAAR WAARHEID IS SMAL

(2-03-2022)
Trienke Minkema

Woorden kunnen verbreken en verbinden.

Zoals wij u al eerder hebben aangegeven is deze tijd bij uitstek geschikt om uzelf te onderzoeken in hoeverre u de ander in zijn of haar waarde kunt laten. Dit is een niet te onderschatten opdracht daar eenieder van u vastzit aan eigen meningen en/of overtuigingen die zo diepgeworteld zitten dat ze niet zomaar loslaten. Het blijft daarom noodzaak om te blijven oefenen en uzelf steeds weer diep in de ogen te kijken om te ontdekken waar u nog niet los kunt komen van ook de door uzelf opgelegde overtuigingen of de u aangeprate meningen van anderen. Of u deze uzelf hebt opgelegd of dat zij u zijn opgelegd door anderen: Dat maakt geen enkel verschil.

Eigen lessen.

Vergeet nooit dat eenieder zijn of haar eigen lessen op aarde heeft gekozen en deze lessen komen altijd op hetzelfde neer: De ziel wil slechts nieuwe ervaringen opdoen. Goedschiks of kwaadschiks is een idee dat voortkomt uit de dualiteit. Er is geen goed of fout in deze, omdat alles de ziel dient om zichzelf verder te kunnen ontplooien. Uiteraard komen we dan in de eerste plaats aan bij het durven ontkoppelen van beperkende banden. Banden die ieders vrije keuze en vrijheid in de weg staan. Ontkoppelen betekent niet dat we iets voor altijd kwijtraken. Het kan wel tijdelijk voor een schijnbaar onoverbrugbare kloof tussen mensen zorgen.

Ouders.

Voor u als ouder(s) geldt: Waar u eerst diende los te komen van uw eigen ouders dient u nu los te komen van uw kinderen die voor een bepaalde tijd aan uw zorg waren toevertrouwd. Ook al is het moeilijk: weet dat ook uw kinderen van u dienen los te komen om hun eigen pad in vol vertrouwen te kunnen lopen. Zij hebben het recht hun eigen beslissingen te nemen.

Kinderen.

Voor u als kind(eren) geldt: Ook u dient los te komen van uw ouders om uw pad naar innerlijke waarheid en zelfverwerkelijking te kunnen en te mogen volgen en te leven. Velen dienen in deze tijd ook los te komen van broers en zussen en als dat bij u ook het geval is dan geven wij u de raad om geen beperkende banden te voeden. Banden die slechts hun bestaansrecht aan uw beperkte ‘persoonlijke denken’ te danken hebben. Blijf u verbinden vanuit uw hart dan is er geen gevoel van afgescheiden te zijn van wie of wat dan ook. Zelfs als u een afwijkende mening heeft of een andere beslissing hebt genomen dan andersdenkenden. Blijf naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar want wie weet nu echt wat er in deze tijd nog waarheid is? U allen wordt door de vele berichten eerder op een dwaalspoor gezet dan dat u het smalle pad volgt dat naar de waarheid en eigen inzicht leidt. Valkuilen liggen dan ook regelmatig vlak voor uw neus. Valt u daar in, veroordeel uzelf daar dan niet om maar zie dat u zich dan eerder door uw angst hebt laten leiden dan door uw intuïtie. Blijf vertrouwen in het ‘grotere plan’ dat achter uw innerlijke ogen nog verborgen ligt.

HIJ is de weg, de waarheid en het leven.

Wij hoeven alleen maar te volgen. In deze tijd komt het eropaan om elkaars meningen en besluiten te respecteren en de verbinding niet langer te zoeken vanuit het persoonlijke denken. Het persoonlijk gebonden denken dat heel beperkt is. Richt u op de verbinding die vanuit uw harten tot stand is gekomen. Alleen de eigen ‘doorleefde’ ervaringen dragen bij aan ieders innerlijke waarachtigheid die gebed is in het hart van u allen.

RUIMTE GEVEN

(uit: ‘Woorden als poorten naar innerlijke vrede’.

Geboorterecht.

Een eerste geboorterecht van u en ieder ander is om een kader te scheppen voor uzelf in een veilige omgeving. In een door u zelfgekozen ruimte, ingebed in onvoorwaardelijke liefde en stevig en diepgeworteld in de aarde. Diepgeworteld in de aarde, om te kunnen blijven staan bij de komende veranderingen die zich bij eenieder zullen aandienen. Het vraagt moed en ook bereidheid om in vol vertrouwen te blijven met een open verbinding naar de hemel, naar de onzichtbare gebieden waar onze gidsen en helpers verblijven. Boven is symbolisch, het is de woonplaats van ons geweten en ons waarachtige weten. Gidsen gidsen ons en helpers helpen ons op ons pad naar volledige zelfrealisatie, naar zelfbevrijding. Als we in onszelf een tegenstelling kunnen integreren, dan kan dat worden beleefd en benoemd als een inwijding. Deze kunnen wij dagelijks ervaren. Het beste dat u elkaar kunt bieden is om elkaar de volledige ruimte te geven bij uw zelfonderzoek. Eenieder kan dan op zijn eigen manier en op het juiste moment de antwoorden op zijn vragen ontvangen. Het is een groot geschenk om deze ruimte te mogen ervaren, maar het is een nog groter geschenk om in deze ruimte uw eigen ontdekkingen te doen.

Patstellingen.

Er kan altijd een patstelling ontstaan als u met anderen hierover in discussie gaat. Het is daarom van groot belang dat eenieder zich oefent in ‘ruimte geven’. Vanzelfsprekend mag ook u deze ruimte zelf innemen als u zich wilt uitspreken. Laat u niet verleiden tot onnodige discussies wat betreft overtuigingen en/of meningen als uw eigen overtuiging haar wortels heeft in uw hart. Waar te veel gepraat wordt, hebben overtuigingen hun wortels vaak in het ego. Om u hiervan te willen ontdoen, om zo een zuiver onderscheidingsvermogen te krijgen, vraagt in de eerste plaats om stilte, veiligheid en onvoorwaardelijke liefde. Ook voor uzelf. 

Inwijdingen.

Een inwijding betekent niet dat er een poort door een ander in u wordt geopend. Een ‘Inwijding’ is dat u kennis neemt van een diepere laag van uw bewustzijn. Na het doorleven van deze laag, kunt u uw ervaring integreren in uw dagbewustzijn. Na deze integratie ontstaan nieuwe inzichten en deze kunt u te allen tijde met anderen weer delen, als zij daarvoor openstaan. Het is een misvatting dat u van een ander afhankelijk zou moeten zijn voor welke inwijding dan ook, dat u de tussenkomst van een mensenhand nodig zou hebben. Dit betekent natuurlijk niet dat een mensenhand u op het juiste moment niet een bepaalde steun kan geven. Poorten worden altijd geopend op het juiste moment en op de juiste plaats. Uw bereidheid en uw verlangen om te komen tot overgave aan de Bron is de grote stuwende kracht, die zich van binnenuit aandient en u ondersteunt om de nodige stappen te zetten. Dit alles vindt vaak plaats in grote stilte en in stille vreugde. Uiteindelijk zult u allemaal in dit ‘eenheidsbewustzijn’ zijn of kunnen aankomen. Het is nooit aan u om enig oordeel te hebben over meningen of handelingen van een ander, daar alles bijdraagt aan ieders geestelijke groei en bewustwording.

De ster.

Laat uw ster indalen, stel u ervoor open om hem in uw hart te ontvangen. De kracht van uw eigen ster helpt deuren te openen die naar nu nog ongekende, misschien vergeten, ruimtes leiden. In deze ruimtes kunnen de tot dan toe nog bevroren deeltjes door uw eigen intentie en verlangen weer langzaam ontdooien. Zo wordt u allen weer stromend. Ja, dan wordt u zelf een Bron van stromend water waaraan anderen dan weer hun dorst kunnen lessen. Zonder macht of dwang.

***

www.trienke.com

mijn teksten mogen altijd worden gedeeld
met vermelding van de bron