HEEL EN ECHT / Door Trienke Minkema

HEEL EN ECHT

Door Trienke Minkema

En zo hebben we dus nu de reis van beneden naar boven en van boven naar beneden in woord, creativiteit en handeling volbracht. We hebben ons eigen licht van ons hoger ‘bewust zijn’ gebracht naar onze basis.

Maar ook al is er nu licht op onze basis gevallen, dan wil dat nog niet zeggen dat we aan het eind van onze reis zijn. Het is meer een begin van een nieuwe. Steeds weer andere verdiepingen aanborend, maar nu met het door ons zelf verworven licht. Zo kan onze innerlijke reis, die zich weerspiegelt in de buitenwereld, vast en zeker nog meer helderheid kunnen geven, waarom we zijn zoals we zijn.

Om na dit inzicht uiteindelijk in totale vrede met onszelf tot de volledige overgave aan de Kracht in ons te kunnen komen. Het verworven licht zal waarschijnlijk nieuwe, tot dan toe verborgen angsten, schuldgevoelens of miskenningen wakker maken, die tot dan nog in slaap waren.

Veroordeel jezelf en de ander dan toch niet en geef niet op, maar breng ook deze tot dan verborgen zaken in liefde en op een voor jouw passende manier naar een hoger niveau. Ook zij vragen om verlossing en opheldering.

Als alle zaken naar boven zijn gehaald, naar het licht gebracht en ondergeschikt gemaakt zijn aan de liefde, dan heb je een grote overwinning op jezelf behaald, en dat mag gevierd worden. Als ben je op je eigen innerlijke bruiloft, de grootste ver – en hereniging die een mens kan meemaken op aarde.

De innerlijke verbinding van de man en de vrouw in jezelf. Van alle tegenstellingen in jou.

Stel je dan nu voor, dat heel langzaam de deur van de bruiloftszaal wordt geopend, je ziet de wachters op de drempel: Zij nemen hun trompet ter hand, blazen erop……………… en door deze geluiden word je uitgenodigd om de stap over de drempel te zetten.

Dan zet je op je eigen tempo de stap over de drempel. Daar, voor je is een grote witte zaal en engelen van allerlei orden verwachten jou. Zij staan opgesteld aan de zijkanten van de zaal en kijken vol verwachting. Onzichtbaar hadden zij je begeleid toen jij ging over de aarde. Ze zijn je nooit vergeten en ook zij verheugen zich, dat je weer bent thuisgekomen.

Kaarsen branden overal, alle wanden bestaan uit spiegels, want in deze zaal wordt alles van alle kanten bekeken. Nadat je alles van jezelf in de ander hebt bezien, om uiteindelijk zonder oordeel te komen, ben je milder geworden en vol liefde mag je eindelijk naar het midden van deze zaal lopen.

Daar zie je dat ook jij als een spiegel bent nu, je hebt alle waarheid omtrent jezelf herkend en erkend. In het midden wacht jouw tegendeel op jou. Altijd had deze persoon er al gestaan en gewacht op jou om met jou herenigd te kunnen worden.

Het moment is daar. Vol verlangen om tot heelheid te willen komen, loop je langzaam naar het midden van de zaal. Dan geef je je hand en je hart. Voor ieders innerlijke ogen waar te nemen, daalt er nu een groot lichtwezen neer vanuit de hoogste hemel. Wit licht valt over jullie heen en dit licht beschijnt ook de hele ruimte en in dat licht worden jullie beiden gezegend en opgenomen. Verbeeld je dan nu deze energie en ga in gevoel over in de verbinding tussen tussen de man en de vrouw in jezelf.

*********
 
veranderen voor waarheid
© trienke minkema