GOD, VREDE EN BEVRIJDING

GOD, VREDE EN BEVRIJDING

Door Trienke Minkema

Terugkeer.

Het leven is een reis. Een reis door uw innerlijk en het doel is: Het vinden van uw Zelf. Het Zelf dat geduldig wacht om ontvangen te mogen worden. Als hulpmiddel heeft u zich voor de planeet aarde een persoonlijkheid aangemeten. Door omstandigheden echter is deze persoonlijkheid als een zelfstandigheid gaan leven en daardoor is het zicht op uw werkelijke wezen verloren gegaan. Uw wezen, dat ‘oorspronkelijkheid’ heet, en van nature uit en in God is. Toch is deze natuur zo dwingend en indringend dat zij ons roept tot terugkeer, op een moment alleen aan Hem/Haar bekend. En dat is het moeilijkste moment in uw leven omdat voor terugkeer veel moed nodig is.

Uw aardse persoonlijkheid.

Uw aardse persoonlijkheid zal zich 180 graden moeten omkeren, zodat hij in dienst kan komen van uw Zelf. Dan is de reis naar terug begonnen. Tijdens die reis ontmoet u vele lotgenoten. Vrienden, familie, kennissen en buren. U kunt ze zien en ervaren als blokkades of hindernissen waar u tegenaan kunt schoppen of die u omver kunt werpen. Weet dat elke klap die u uitdeelt bij u terugkeert met ongekende heftigheid. U kunt ze ook zien als hulpmiddelen of wegwijzers, die u naar uw doel leiden. Soms zal het lijken alsof alles tegen u is en is het doel misschien tijdelijk onduidelijk. Weet dan, dat het leven zelf een doel is en dat het leven ten volle beleefd en geleefd moet worden, zodat u ooit als heel mens, met alle tegenstellingen in u verenigd, in het geheel zult kunnen worden opgenomen.

Vrede en vrijheid.

Velen vragen zich in deze tijd af waar ‘in Godsnaam’ de vrede en de vrijheid te vinden zijn. Maar als de buitenwereld een afspiegeling is van alles wat zich in uw binnenwereld bevindt dan is er beslist nog enig werk te verrichten. Dit werk hoeft niet gezien te worden als dat u iets nieuws zou moeten leren of zware inspanningen zou moeten verrichten. Nee, dit werk bestaat uit het groeien of uitdijen in bewustzijn en vraagt slechts om moed, eerlijkheid en een open blik.

Projecteren of de stap naar binnen zetten.

Deze blik dient u in de eerste plaats op uw innerlijk te richten. Want in uw innerlijk zijn alle antwoorden te vinden. Blijft u projecteren op de buitenwereld en denkt u te weten wat de bedoeling is van alles wat zich daar afspeelt dan zou de innerlijke reis naar vrede en bevrijding weleens onnodig langer duren dan u lief is. ‘Het leven is een schouwtoneel en ieder speelt zijn rol en krijgt zijn deel’. Staat dat niet ergens geschreven? Zie de stap naar binnen als het begin van een reis die u vrijwillig bent aangevangen toen u besloot naar de aarde af te dalen om daar uw eigen specifieke rol te spelen. Ook al valt het velen in deze overgangstijd behoorlijk zwaar om hun rol uit te spelen tot het soms bittere eind, weet dat uiteindelijk ‘het Koninkrijk Gods u allen wacht’.

Het innerlijke Koninkrijk.

Zie dit Koninkrijk als een innerlijke, veilige burcht waar iedereen zijn toevlucht tot kan nemen en waar voor eenieder van u een stoeltje klaarstaat. Bent u bereid? Zet dan alvast in gedachten een eerste stap zodat u uw reis kan voltooien. Zie in de verte, in uw innerlijk, een grote witte burcht waar velen al zijn aangekomen en waar ook op u wordt gewacht. Misschien is de slotgracht die eromheen ligt wel te diep voor u om doorheen te waden en is de ophaalbrug wel tijdelijk omhooggehaald! Dan mag u vragen of deze brug voor u weer neergehaald mag worden zodat ook u verder kunt. Als u deze stap hebt gezet dan bent u al aardig op weg en bijna thuis.

Afgoden.

U kunt de burcht, lees: uw hart, van vier kanten binnengaan. Elke zijde van de burcht heeft een ingang die afgesloten is door een grote deur. Een op het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. Sommige deuren zijn niet alleen zwaar gebarricadeerd en/of vergrendeld, nee er staat zelfs ook nog een afgod, een duiveltje, voor elke deur. Zij willen u belemmeren om naar binnen te gaan en u kunt zich afvragen of u deze afgoden niet te veel aandacht blijft geven. Zij laten u namelijk vaak van de weg afdwalen. Kijk deze grote verleiders, misleiders of afleiders dan diep in de ogen en ontneem hun op die manier hun valse macht die zij over u hebben. Weet dat zij slechts grote afleidingen en zelfs misleidingen zijn om u tegen te houden of te belemmeren de stap naar binnen te zetten. Zij houden u af om uw waarachtige innerlijke vrijheid te kunnen vieren. Daar staan ze: de miskenning, de angst, de schuld en de twijfel. Vastbesloten gaat u deze afgoden overwinnen. Zij zijn slechts tot vorm gekomen zware energieën en horen slechts bij uw ego, uw aardse persoonlijkheid. Binnen wacht een Geest van onvoorwaardelijke liefde en die moet onbevangen en onbevreesd tegemoet worden getreden. Dan is er werk aan de winkel. U wilt deze afgoden allemaal ontmaskeren en ontmantelen en van hun valse macht ontdoen. U stapt moedig naar de eerste deur met de sleutel van onvoorwaardelijke liefde in uw handen.

Miskenning.

Daar staat de miskenning. U stapt op hem af en kijkt hem diep in de ogen. U laat hem toe en dan voelt u weer de pijn van het alleen gelaten worden. Van het onbegrepen zijn. Dit maakt oude wonden wakker die nu mogen genezen. Dit alles was onderdeel van uw bewustwordingsproces. Op dat moment herinnert u zich weer: ‘Er is geen miskenning, er is alleen Liefde omdat ik deel ben van de Kracht die Liefde is.’ Na dit inzicht lost de miskenning voor uw ogen op. U steekt de sleutel in het slot en opent de deur: er is alvast één ingang vrijgemaakt.

Angst.

U gaat naar de volgende ingang en ziet er de afgod van de angst staan. Ook deze wordt door u diep in de ogen gekeken. Daardoor laat u ook de angst toe en u weet dat u hem kunt laten gaan als u één bent met hem. Pas daarna keert ook de angst terug naar de Bron. Dan weet u weer: ‘Er is geen angst, omdat ik veilig ben in Zijn aanwezigheid. Omdat Hij in mij is en ik in Hem ben.’ U steekt daarna de sleutel in het slot en opent ook deze deur: er zijn nu twee ingangen vrijgemaakt.

Schuld.

Nu voelt u zich weer iets lichter en daarom hebt u de moed om ook de afgod van de schuld in de ogen te kijken. Daar staat de schuld en u voelt heel diep. U vraagt zich af of er soms ook een gemeenschappelijke schuld te dragen is en uw diepste pijn kan u brengen bij de schuld aan de kruisiging van Hem, tweeduizend jaar geleden. Alleen maar omdat Hij voor de Waarheid stond en de Liefde van Zijn Vader verkondigde! Dan mag u nu de vergeving aan anderen beleven en vergeef dan ook uzelf. Weet dat er geen schuld is. Dat er alleen sprake is van bewustzijn en onbewustzijn. ‘Zij weten niet wat zij doen,’ zou Hij gezegd hebben. Ga dan blijmoedig verder in de wetenschap dat u nu wel beter weet. Dan kan het verleden in vrede achtergelaten worden. U steekt daarna de sleutel in het slot en opent ook deze deur: er zijn nu drie ingangen vrijgemaakt.

Twijfel.

Eindelijk komt u bij de afgod van het laatste knaagdiertje. De twijfel. De twijfel die het iedereen erg lastig kan maken door alles omver te gooien wat eerst nog zeker leek. Maar ook de twijfel wordt in de ogen gekeken, erkend en overwonnen. Dan weet u weer wat u vergeten was. Er is maar één zekerheid en dat is dat u een kind bent van God, van de Liefde. U steekt daarna de sleutel in het slot en opent ook deze deur: er zijn nu vier ingangen vrijgemaakt.

Innerlijke bevrijding.

Nu zijn alle ingangen open en u kunt daardoor onbevangen naar het midden van de burcht lopen. Van daaruit roept een zachte stem: ‘Kind van de aarde, treedt binnen in deze heilige plaats van de waarheid, de klaarheid en de liefde. Kom in Mij, zodat Ik in u kan zijn en uw wezen kan doordringen. Ook u kunt stralen als een ster. Vele levens heb Ik op u gewacht en eindelijk bent u dan toch gekomen. Open uw hart en Ik zal u dragen.’

Thuiskomen.

U bent teruggekeerd en thuisgekomen in vrede, vrijheid, veiligheid en liefde en u weet dat deze alleen te vinden waren in uw diepste innerlijk. U bent bevrijd omdat u alles van uzelf waarmee u nog niet in vrede was in de ogen hebt durven kijken. De behoefte om nog langer uw onvrede te projecteren op de buitenwereld hebt u kunnen loslaten.

www.trienke.com

Mijn teksten mogen altijd worden gedeeld maar uitsluitend met vermelding van de bron