Gevangenschap.

Gevangenschap.

Oktober 2022 / / Door Trienke Minkema

 

Lieve ruimtereizigers.

Ruimtereizigers: dat zijn jullie in de letterlijke en de figuurlijke betekenis van het woord want jullie zijn op reis gegaan. Ieder van jullie heeft een rugzakje meegenomen met daarin een lespakket specifiek op ieder van u toegesneden. Voor de een zal de reis wat zwaarder zijn of zijn geweest dan voor de ander. Voor de een was het dal veel dieper dan het dal van de ander. Maar de opdracht was om allemaal weer thuis te komen. Thuis te komen in de armen van God, de Bron of hoe u het ook wilt benoemen. U allen hebt de mogelijkheid en de opdracht om de aarde te helpen naar een nieuwe trilling, naar een hogere dimensie. Een dimensie is niet een plaats waar u heen gaat, een dimensie is uw innerlijke afstemming. Ook u wordt persoonlijk uitgenodigd uw afstemming te verheffen naar een volgend niveau.

In deze tijd staat ‘Gevangenschap’ centraal. En de vraag dient zich natuurlijk meteen aan waar u zichzelf nog in gevangenhoudt? Waar beperkt u de ander in zijn vrijheid? Het is steeds weer een oefening om te onderscheiden of u handelt, leeft, werkt, denkt of vindt vanuit uw aardse ego of vanuit een hogere denkgeest. Deze hogere denkgeest is altijd aanwezig. U hoeft alleen maar bereid te zijn om u ermee te verbinden.

Toch zitten er haken en ogen aan ieder van u. Haakjes, touwtjes, koordjes die vastzitten aan een lager denken. Dat u zou denken te weten wat goed of niet goed is voor de ander. Maar weet: uw enige waarheid is uw eigen waarheidsbevinding. Daar gaat u vandaag op een creatieve manier aan werken. U gaat zich vandaag weer een stukje bevrijden van oude vastzittende patronen en/of overtuigingen die u door andersdenkenden zijn opgedrongen of aangepraat.

Het is nooit enig lesprogramma dat bepaalt wat u wel of niet zou moeten doen. Het is uw eigen bereidheid om u los te willen maken en te bevrijden van oude beperkende gedachten van schuld, twijfel, miskenning, angst, spijt en schaamte die u helpen op uw pad naar de bevrijding van uw ware zelf. Oude gedachten houden u in uw lagere denken vast. Als u het beperkte denken van uw hoofd kan laten gaan krijgt u een ruimer zicht, een ruimer beeld, op alles wat u in de komende tijd op uw pad tegenkomt.

Het niet oordelen over beslissingen van andersdenkenden is hierbij van groot belang en staat centraal. Want als u oordeelt over andermans keuzes die in uw ogen goed of fout zijn, dan bent u nog steeds beperkt. Het is niet zo dat het denken er niet mag zijn maar uw hart nodigt uw denken (uw hoofd) nu uit zodat uw hoofd liefdevol een buiging kan maken naar uw hart.

Het ego dat als heer en meester zijn plek heeft ingenomen in uw hoofd zal milder worden en uiteindelijk ook verlangen naar de liefde die vanuit het hart wil vrijkomen. Uiteindelijk zal het ego alle ruimte geven aan de liefdeskracht die vanuit uw hart alle antwoorden zal geven die voor uw eigen waarheidsbevinding op dit moment en voor de nabije toekomst hoognodig zal blijken te zijn.

©trienkeminkema
www.trienke.com