Geen woorden maar daden

GEEN WOORDEN MAAR DADEN.

30 juni 2021 / Door Trienke Minkema

De tijd van veel praten, verhalen, praten en nog eens verhalen delen is nu grotendeels voorbij. Eenieder heeft ruimschoots de kans gekregen om zich over van alles te laten informeren en eenieder heeft op dit moment voldoende kennis kunnen vergaren om van daaruit zijn of haar eigen beslissingen te kunnen nemen. Persoonlijke meningen zijn niet alleen gedeeld maar hebben helaas ook veel verdeeld. Deze meningen zijn zelfs vaak onnodig opgedrongen aan andersdenkenden of aangenomen van anderen. Vanuit ieders weloverwogen gedachte of gevoel zijn vele verschillende keuzes gemaakt hoe in deze overgangstijd verder te handelen en te wandelen in het leven. Eenieder heeft gekozen voor een manier van leven die hem of haar het meest veilig aanvoelt.

Tegenstellingen zullen altijd in de eerste plaats in uzelf overbrugd moeten worden om de eenheid in uw eigen hart te kunnen ervaren en te bewaren. Alleen op die manier zal de vrede tussen mensen gehandhaafd kunnen blijven. Het willen hebben van het gelijk of ongelijk zal langzaam uitdoven. Het is slechts het ego dat meent het beter te (moeten) weten. Het ego was en is nog steeds als een verzengend vuur waardoor velen onder u totaal het spoor bijster zijn geraakt wat te vinden van iets en/of wat te moeten doen.

Er rest u allen nu niets anders dan: Vertrouwen en overgave en het weten dat eenieder het pad volgt dat de ziel al bij aanvang van haar geboorte op deze aarde heeft gekozen. Hoe pijnlijk het ook voor u kan zijn als u ziet dat uw allernaasten een ander pad hebben gekozen dan het pad waarvan u meent zeker te weten dat dat pad beter voor hen zou zijn of zijn geweest: U heeft slechts (los) te laten en te respecteren. Dit respect mag u uzelf ook toebedelen als u zich te kort gedaan of aangevallen voelt omdat u een andere zienswijze of handelswijze heeft.

De Bron kent eenieder van u en vandaaruit zult u dan ook de meest betrouwbare en geloofwaardige leiding ontvangen. Als u zich weer durft te verbinden met die Bron dan zult u daar dagelijks de bewijzen van ontvangen. Langs vele wegen en op allerlei manieren die voor velen onder u nog steeds ondoorgrondelijk blijken te zijn.

De Bron heeft u nooit in de steek gelaten, u was het zelf die uw rug heeft toegekeerd om vele levens op aarde te leven met de daarbij behorende ervaringen die soms ware beproevingen bleken. Dit alles voor uw bewustwording. De ziel heeft altijd de door haar zelfgekozen ervaringen beproefd en geproefd. Spijt, schuld, twijfel, schaamte en gevoelens van minderwaardigheid vielen u allen dan ook regelmatig ten deel. Er kan niet langer enig oordeel zijn over wat voor soort zaken dan ook. Zij dienen nu plaats te maken voor zelfinzicht en vertrouwen in de eigen kracht.

Het komt nu aan op daden en op de wil en het verlangen uzelf te ontdoen van de laatste sluiers van onwetendheid. Dit alles draagt bij aan ‘zelfverlossing’ of ‘zelfverwerkelijking’.

Uiteraard is hier een portie moed voor nodig, maar de blik kan gewoonweg niet langer gericht zijn op alleen de buitenwereld. Een wereld waarop u maar al te graag uw projecties richt en die u op die manier veroordeelt.

Onderstaand is een oefening die voor u ondersteunend kan zijn als u zich geroepen voelt om daadwerkelijk de stap naar binnen te zetten.

Hij werkt heel goed als u dit doet voordat u gaat slapen.

Projecteer als eerste voor uw innerlijk oog, en verbeeldt u daar, een pentagram als symbool van een ‘geheeld’ mens. Een vijfster. Richt om te beginnen uw gedachten en energie op de bovenkant van uw hoofd. Verbeeld u daar een grote licht- en liefdesbron. Breng deze energie vervolgens in gedachten in een soort open buis vanaf de kruin van uw hoofd naar uw linkervoet. Zie daarna onder uw voet sterke wortels die de aarde in gaan om uzelf op die manier goed te gronden. Vraag of onderweg alle voor u storende energieën meegevoerd mogen worden en geef deze via deze wortels af aan Moeder Aarde. Tegelijkertijd ontvangt u stevige aarde-energie die vanuit de wortels omhoog wordt meegenomen.

Ga daarna verder en volg de energielijnen naar uw rechterarm, ook deze open buis is vol liefde en licht. Open uw hand als symbool om alles uit de hemelse gebieden te mogen ontvangen wat uw innerlijke genezing en wijsheid ten goede komt. Daarna gaat u in gedachten in en met de open buis naar uw linkerarm. Nu opent u uw linkerhand met dezelfde intentie als u dat deed met uw rechterhand.

Daarna gaat de lijn naar uw rechtervoet en ook daar visualiseert u wortels die tot diep in de aarde gaan. Ook nu ontvangt u stevige aarde-energie die vanuit de wortels omhoog wordt meegenomen.

Als laatste trekt u de lijn weer terug naar de kruin van uw hoofd. Dan verbeeldt u zich dat uw kruin en uw voeten de verbinding zijn tussen hemel en aarde. Zij staan beide in dienst van elkaar en maken u een geheeld mens.

Visualiseer als laatste dat u zich naar het centrum van het pentagram (de vijfster) beweegt en vind daar de rust en de liefde die nodig is om de komende veranderingen, die zich spoedig op aarde zullen aandienen, te doorstaan. Ga bij elke gebeurtenis die u van uw padje af lijkt te brengen direct weer naar deze plaats. Zend dan ook vanaf deze plaats uw licht en uw onvoorwaardelijke liefde naar anderen die in uw ogen behoefte en steun nodig hebben.

Wees ervan overtuigd dat u veilig bent in uw eigen omgeving omdat de door u uitgezette lijnen van licht en liefde u te allen tijde zullen beschermen.

Herhaal de voorgaande oefening regelmatig, bij voorkeur ’s avonds als u in bed ligt en verwacht inzicht, heling en wonderen tijdens uw dromen.

© trienkeminkema
www.trienke.com