DUALITEIT OF EENHEID / Door Trienke Minkema

DUALITEIT OF EENHEID
Door Trienke Minkema

In deze tijd van grote veranderingen, zullen velen het nog nodig hebben om vanuit hun persoonlijke denken een strategie te bepalen waarmee zij denken te kunnen blijven staan in tegenstrijdige zaken.

Zowel op aards als op geestelijk niveau. Het persoonlijke denken leeft nog vanuit de dualiteit. Anderen hebben, vaak na een lange innerlijke strijd, geleerd de taal van hun Hoger Zelf te verstaan. Als het goed is, zullen zij daar ook naar handelen. Dit is leven vanuit liefde en eenheid.

De taal van het hart is van een dusdanige trilling, dat zij altijd rechtstreeks de kern van het werkelijke probleem zal raken. Dit zal veel vastgezette angsten (soms al verworden tot kwaadheid, jaloezie en zelfs haat) wakker kunnen maken.

Deze angst zal zich niet zomaar laten verjagen, daar hij soms al is verworden tot een entiteit die zich vasthecht en zich tegoed doet aan zijn gastheer. Uw ego, uw aardse persoonlijkheid. Toch zal de angst door de kracht van uw liefde uiteindelijk kunnen loslaten en terugkeren naar zijn oorsprong, de bron van het niets, alwaar hij zal mogen oplossen.

Voor dit alles is veel (zelf)vertrouwen nodig en de overgave aan uw Hoger Zelf is hier noodzakelijk.

Door de liefdeskrachten die dan vrijkomen, kunnen uw innerlijke wonden genezen.

Zo kunt u uiteindelijk volop in uw oorspronkelijke wezen staan.

***

© trienke minkema