DE ZIEL ALS UW LEIDSVROUWE.

DE ZIEL ALS UW LEIDSVROUWE.

Door Trienke Minkema

 

Inderdaad: Leidsvrouwe, omdat uw ziel vrouwelijk is en zij direct verbonden is met uw intuïtie, terwijl de rede wordt aangedreven en aangestuurd door uw verstand. De tijd dat het mannelijke, overheersende en vanuit het verstand verworven overtuigingen de dienst op aarde uitmaken komt zeer spoedig ten einde. Doch voor die tijd ondergaat menigeen een diep transformatieproces die passend is voor elke persoon in kwestie. Tegenstellingen vanuit de dualiteit gegeven zullen tot eenheid in uzelf komen als u bereid bent alles in de ogen te zien wat u ervan weerhoudt om uw zielsplan te doen slagen. De volgende woorden zijn in de eerste plaats als inzichtgevend aangereikt, in de hoop dat u ze als ondersteunend zult ervaren.

In dit leven bent u met miljoenen gekomen om deze klus te klaren. Voelt u weerstand bij anderen of geven anderen u een gevoel dat u ontoereikend bent en ervaart u dat als een terugtrekkende of tegenwerkende kracht, dan kunt u ervan uitgaan dat er een uitnodiging ligt om bij uzelf te onderzoeken wat werkelijkheid is en wat een illusie is. Het zijn dan slechts oude wonden die even worden opengepeuterd om te zien of u in dit leven en in deze tijd kunt blijven gaan voor datgene waarin uw eigen ziel u aanspoort om uw opdracht in dit leven te volbrengen. Het blijft de kunst om helemaal bij uzelf te blijven en de ander slechts ‘aan te horen’ in plaats van te reageren of uw zaken uit te leggen of te verdedigen. Dit kost u beiden vaak onnodig energie en het kan dan voor komen dat u verzandt in discussies en een ‘schijnbare’ tweestrijd.

Deze tweestrijd haalt uw beider energie omlaag. Er is niet een iemand die gelijk of ongelijk heeft. U hebt allebei uw eigen unieke aandeel in dit proces. Dit alles leidt u naar uw innerlijke bevrijding van vastgelopen energieën. Beiden hebt u uw lessen te leren die het leven u op dat moment aanreikt. U hoeft alleen maar aanwezig te zijn voor de ander en de ander met een open gemoed tegemoet te treden om te ontdekken wat er zich werkelijk heeft aangediend.

U allen wordt uitgenodigd om te blijven staan voor uw eigen waarheid, ook al lijkt het dat u tijdelijk helemaal alleen staat of dat iemand tegen u is. Dat is een heel oud zeer dat diep verborgen zit in ieders onderbewustzijn en vaak opgedaan tijdens een vorig leven en dat nu even aangeraakt wordt om herkend te worden. Niet om u van uw pad af te brengen, nee, alleen om u hiervan bewust te worden. Niets en niemand is tegen u, dat is slechts een gedachte, ook al in eerdere periodes in uw leven. Maar als deze gedachte gepaard gaat met een emotie dan is er voor u werk aan de winkel. Weet echter dat het herstellingsvermogen van velen in deze tijd veel en veel sneller gaat dan een aantal aardse jaren geleden, ook bij u.

U allen reikt elkaar aan wat nodig is voor dat moment en eenieder dient voor uw innerlijk ontwaken en bewustwording. U bent bereid alles los te laten voor het gemeenschappelijke doel waarvoor u in deze tijd nu eenmaal op deze aarde gekomen bent. Hier is moed voor nodig. U allen dient uiteindelijk hetzelfde doel ook al is u niet alles op het moment zelf meteen duidelijk. Ook uw opdracht komt precies op het juiste moment en ook u zult dit herkennen als een duidelijk signaal dat u vanuit uw innerlijk, uw intuïtie, wordt gegeven. Vertrouwen hebben dat alles goed komt staat lijnrecht tegenover de angst om schijnbare zekerheden of aards bezit kwijt te raken. De angst voor verlies, van wat of wie dan ook, is een energie die wordt aangestuurd door een niet verwerkte oude angst die u in dit leven te boven kan komen.

Vertrouwen en angst: Deze twee energieën kunnen niet samengaan en dat kan u innerlijk een gevoel van gespletenheid geven. Dit is menselijk want u ‘wilt’ vertrouwen hebben omdat de grote veranderingen die zich in deze tijd aandienen u onzeker kunnen maken. Toch heeft u de kracht en de mogelijkheid om uw angst te laten oplossen in vertrouwen. Dan is angst geen tegenwerkende kracht meer die u op iemand anders hoeft te projecteren. Nogmaals: U allen dient hetzelfde doel, maar soms kijkt u even een andere richting uit. Ook hier is geen goed of fout. In de transformatieprocessen van ieder van u gaat het slechts alleen om het herkennen door welke energie u zich van uw pad laat brengen. Het gaat dus alleen om het herkennen van de tegenwerkende energieën. Volg dus in vol vertrouwen uw eigen en het door uzelf gekozen levenspad.

Inderdaad: Met uw ziel als uw innerlijke leidsvrouwe.

***

DE ZIEL ALS UW LEIDSVROUWE
www.trienke.com
©trienke minkema