DE VIER ELEMENTEN / Door Trienke Minkema

DE VIER ELEMENTEN

Door Trienke Minkema

aarde

‘Wat het oog niet kan zien, wordt door het hart gevoeld,’ hoorde ik zacht fluisteren. En ik zag twee mensen, man en vrouw, en hun harten smolten samen. En het was goed. En vanuit de stilte van hun hart en het duister van de aarde, werd een kind geboren. Wijs èn liefdevol zei het aan een ieder die het wilde horen: ‘U, mensen, bent het licht van deze wereld.’

vuur

‘Jullie zijn allemaal Mijn kinderen,’ staat ergens geschreven. En uit de transformerende kracht van het vuur verscheen mij een diamant omgeven door drie staven. Drie staven, als vertegenwoordigers van Geloof, Hoop en Liefde. De liggende pijler is de liefde, de centrale kracht die alle godsdiensten tot één kan maken in de eeuw van Christus die komen gaat. De pijlers van Geloof en Hoop als ondersteuning voor die Liefde, die de grootste kracht moet zijn: omdat deze alles draagt.

lucht

Alleen hij, die door het oog van God kan schouwen, mag een oordeel geven over een handeling. Niet de handeling geldt, maar de intentie waarmee die handeling is verricht. Handelen uit rechtvaardigheid, of handelen uit onbeheerste emoties. Pas als hoofd en hart zijn samengekomen, kan er sprake zijn van rechtvaardig handelen. Alleen hij ‘die scherp van zinnen is en groot van hart’ kan de verantwoordelijkheid dragen van het Zwaard van de Goddelijke Rechtvaardigheid.

water

Het Christusprincipe in de mens geeft onvoorwaardelijk aan allen, die zich in de omgeving van die mens bevinden. Toch geeft dit ook de plicht aan de ontvanger om de gekregen rijkdom, zowel stoffelijk als geestelijk, te delen met anderen. Alleen zo kan er een ononderbroken stroom van liefde gaan door allen die zich hiervoor willen openstellen. De aardse persoonlijkheid, met zijn beperkingen, dient overwonnen te worden, zodat u deze achter u zult kunnen laten en u een gewillig werktuig kunt zijn voor uw Schepper, aan wie u toebehoort.

Daarom: Leg neer alle negativiteit en weet dan: dat wij één zijn in Hem, en veilig in Zijn Hand.


*********
 
veranderen voor waarheid
© trienke minkema