DE STAP ZETTEN./ Door Trienke Minkema

DE STAP ZETTEN.
Door Trienke Minkema
Als u mensen ontmoet die na een barre innerlijke zoektocht, al het een en ander hebben verwerkelijkt op aarde dan is er een grote kans dat sommige ego’s van u zullen zeggen: ‘Wauww wat bijzonder allemaal om een gave te hebben om bepaalde boeken te kunnen schrijven, of om te kunnen ‘genezen’, helder te horen of helder te zien, en al dies meer. Dat zou ik ook wel willen. Ja, ik wil dit vanuit mijn hart. Ik wil ook dienen voor het grote geheel’.

Weet dan dat u op dat moment op een punt in uw leven bent aangekomen, waarop u zich werkelijk moet durven afvragen of u daar zelf wel toe bereid bent. Want weet dat er ook een keerzijde is aan deze ogenschijnlijk belangrijke talenten van mensen. Vraag uzelf in alle eerlijkheid af of u er zich wel terdege bewust van bent wat de woorden ‘Ja, ik ben bereid’, betekenen. Het zou namelijk heel goed kunnen dat uw ego op die momenten met u op de loop gaat en dat u dat zelf niet eens in de gaten heeft.

Dat kan u dan veel onnodige onrust geven. Want als het ego, met zijn geschreeuw, u overneemt dan hoort u het zachte gefluister van uw ziel niet. Dan raakt u van God los, zoals ze weleens zeggen. Dan volgt u eerder uw eigenbelang dan de liefde voor het plan en het grote geheel.

Het ego wil snel, snel en nog sneller. En snel roem halen. Als u daarnaar luistert en u zich er ook naar gaat gedragen dan kunt u onrustig worden, vertwijfeld raken en zelfs in een psychose belanden. U brengt daarmee ook uw omgeving in een onnodige toestand van onzekerheid over de eigen kwaliteiten.
Laat uw ziel het tempo van uw ontwaken bepalen, want zij is de enige die wijs is.

Het verstand dat aan uw ego de nodige voeding geeft, heeft wel veel kennis maar heeft ook zijn beperkingen, terwijl het tegelijkertijd graag over grenzen heen gaat. Niet alleen over uw eigen grens maar ook over die van anderen. Maar dat heeft het ego op die momenten niet meteen in de gaten, daar heeft het totaal geen boodschap aan. En als het niet genoeg gehoord wordt, dan begint het ego nog harder te schreeuwen.

Er is hier geen plaats voor een veroordeling van wat dan ook, alleen een uitnodiging. Een uitnodiging om in deze situaties uw eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken. En de vraag is op dat moment dan ook: ‘Is hier een ego aan het woord?’ Wat betekent uw ‘bereid zijn’ in de brede zin van het woord voor uzelf? Bent u bereid uw leven te geven voor uw waarheid? Wie zullen daartoe echt bereid zijn?

En ik hoor zeggen: ‘De dapperen onder jullie’.

En dan denk ik aan een grote Meester die zo’n 2000 jaar geleden ook bereid was. Hij werd vermoord, alleen maar omdat hij voor Waarheid stond en de Liefde van Zijn Vader verkondigde.

Vraag uzelf dan ook af: Ben ik wel echt bereid en tot hoever ben ik bereid? Ben ik ook bereid om voor Waarheid te gaan als het mij mijn eigen, lieve leven zal kunnen kosten?

Wie is er echt bereid om door de eigen beerput te gaan om zichzelf daarna te kunnen verschonen van zelfzuchtigheid en zodoende tegelijkertijd de aarde te helpen naar een volgende dimensie? Wie durft zijn nek uit te steken voor de goede zaak? Wie durft zichzelf onder de loep te nemen?

Ja, wie zijn bereid? 

Inderdaad: de dapperen onder u.

*****
 

© trienke minkema