DE SCHALEN VAN RECHTVAARDIGHEID / Door Trienke Minkema

DE SCHALEN VAN RECHTVAARDIGHEID

Door Trienke Minkema

Er is op dit moment veel disbalans op aarde en bij velen is er sprake van een groot ongenoegen omtrent de veiligheid voor het leven en ook dient zich een grote twijfel aan omtrent een eerlijke verdeling van aardse goederen. Tegelijkertijd dient zich hier een groot innerlijk verlangen aan om tot inzicht en een ‘niet oordelen’ te komen.

In de eerste plaats wil men alles met het verstand begrijpen en wordt de intuïtie als ondergeschikt gevoeld. Omdat er zo heel veel op deze aarde aan de hand is wat betreft geweld en ongelijkheid, is het natuurlijk een niet geringe opdracht om tot een innerlijke toestand van ‘niet oordelen’ te komen. Dit probleem vraagt om een zeer eerlijk en nauwkeurig zelfonderzoek. Velen voelen zich in deze tijd dan ook ongerust, opgejaagd en zelfs depressief. Als u zichzelf hierin herkent dan heeft zelfonderzoek hier echt de hoogste prioriteit want de meeste antwoorden worden u niet langer in en door de buitenwereld gegeven. Keer naar binnen en richt u dan ook in de eerste plaats op uw hart want zij is de enige die wijs is en alle antwoorden kent.

Uw hart heeft niet alleen twee kamers, maar zij heeft ook twee boezems. Het enige wat u te doen staat is te onderzoeken of u bereid bent de hand in eigen boezem te steken en uw kamers binnen te gaan. Daar kunt u uw innerlijk op eigen waarachtigheid grondig gaan onderzoeken.

In elk van de twee kamers van uw hart hangt een schaal die met elkaar verbonden is door een onzichtbare staf en gedragen wordt door de vleugels van Goddelijke Rechtvaardigheid. In de ene schaal staat een dader en in de andere schaal staat een slachtoffer.

Pas als beide schalen even zwaar of even licht wegen, kunnen de deuren van uw hart zich openen, omdat u dan innerlijk in balans bent. Daarna kan het hart pas haar volledige liefde vrijgeven zodat deze liefde kan gaan naar hen wier harten zo intens verlangen naar bevrijding. Als deze liefde kan worden ontvangen dan kunnen ook hun schalen, na een vaak intense onderzoeksperiode, in evenwicht komen. Men is dan door eigen verworven inzichten ‘Zelfdragend’ geworden omdat men kan kijken met de ogen van een geopend hart.

Weet dat slechts een mens met een bevrijd hart kan komen tot een ‘niet oordelen’.


*********

© trienke minkema