DE ROEP VAN DE ZIEL.

DE ROEP VAN DE ZIEL.

Maar wie of wat is onze ziel?
Soms voelen wij ons zo machteloos, moedeloos of radeloos,
en verdrietig ……… eindeloos.
Maar weet: Het leven noch de dood zijn van onze ziel te scheiden,
zij roept altijd vanuit ons eigen hart,
vertrouw erop en laat je door haar leiden.

De ziel.

Velen vragen zich in deze tijd af wie, wat of waar hun ziel is en zijn daardoor het spoor op aarde totaal bijster. Het is ook niet altijd even gemakkelijk om haar roep te horen of te verstaan, daar zij eerder een stille fluistering vanuit uw hart is dan een schreeuw om aandacht die zo kenmerkend is voor het ego. Het is dus noodzaak om naar binnen te keren en de stilte van uw hart binnen te gaan voor de antwoorden op al uw vragen. Weet, lieve mensen, dat u allen tijdreizigers bent op deze aarde en dat uw ziel al voor haar geboorte op deze aarde haar levensroute heeft bepaald. Ook al weet u zich met uw aardse verstand hier vaak niets meer van te herinneren. Daarom ligt er voor eenieder een uitnodiging om weer in contact te komen met zijn ziel. Dit is niet altijd even gemakkelijk omdat de vele storende en onverwerkte emoties, die vaak nog door het ego worden aangestuurd, u daar nog van weerhouden. Toch is het alleszins de moeite waard om een groot deel van uw tijd in de komende weken te besteden aan ‘zelfonderzoek’  want alleen op die manier maakt u de weg vrij die naar de ‘bewuste’  verbinding met uw ziel leidt.

Zelfvertrouwen.

Deze verbinding is nooit verloren gegaan, hij is slechts bij velen in de vergetelheid geraakt en daardoor is er een gevoel ontstaan van ‘afgescheiden te zijn’ van de Bron. Dat dit een groot gevoel van eenzaamheid met zich meebrengt, mag duidelijk zijn. Dit gevoel van eenzaamheid kan zelfs zijn overgegaan naar een gevoel van zich ‘totaal verloren voelen’ of in ‘de steek gelaten te zijn’. Weet dat dit slechts een illusie is want de handen die u vanuit de Bron toegestoken worden en u te allen tijde dragen, hebben nog nooit iemand in de steek gelaten of laten ‘vallen’. Het is dan ook voor uw eigen levensvreugde en zelfvertrouwen van groot belang dat u nu begint met het opruimen, sorteren en opschonen van de vele dwarszittende gevoelens die u nog in de weg zitten en die u niet meer dienen. 

De kracht van ‘Het Zelf’ en de macht van ‘het ego’.

Weet dat deze tijd voor velen kan voelen als een sterven aan hun oude leventje omdat alles anders blijkt te zijn dan ze voorheen dachten. Dat zorgt dan ook voor veel ongemak in het persoonlijke denken van eenieder. Weet dat iedereen in zichzelf de mogelijkheid heeft om deze overgang zonder veel angsten en ongemakken te doorstaan. Het komt nu aan op zelfvertrouwen, op het vertrouwen in ‘Het Zelf’. De kracht van ‘Het Zelf’ is vele malen groter dan de macht van het ego. Het ego is slechts een besturingssysteem dat u in moeilijke tijden kan behoeden voor het nemen van beslissingen waar u op een later moment in uw leven spijt van kunt krijgen.

Onderscheidingsvermogen.

Het gaat nu om de kunst om te onderscheiden vanuit welke laag van uw bewustzijn u handelt in uw dagelijkse leven. Handelt u vanuit uw intuïtie of vanuit uw verstand? Of kunnen deze twee samengaan omdat u de eenheid in uzelf al hebt ervaren? Niet langer gaat het om het gelijk of ongelijk. Het gaat om het geluk van allen. Hoe snel wordt er niet een veroordeling gegeven als andersdenkenden een beslissing hebben genomen die haaks staat op uw eigen keuzes en levensovertuiging. Juist waar het gaat om iets dat naar uw mening ‘wel’ of ‘niet goed’ zou zijn. Weet dat eenieder te allen tijde het recht heeft om zijn en haar eigen beslissingen te nemen. U hoeft slechts uw eigen levenspad te volgen en uw eigen overtuigingen trouw te blijven.

Nieuwe ervaringen.

De ziel wil altijd nieuwe ervaringen opdoen op deze aarde en daar hoort ook het moment en zelfs de manier van ‘overgaan’ bij. Stelt u zichzelf eens voor dat vele mensen voor uw gevoel totaal onverwachts (of misschien wel verwacht in uw ogen) ‘overgaan’ en u daarna met de overtuiging blijft zitten dat het vast en zeker ‘hun tijd’ nog niet was omdat zij een andere of zelfs een verkeerde beslissing namen dan u! De overtuiging dat er een goed en een fout zijn, is nog steeds een gegeven vanuit de dualiteit. Dit is een hele grote valkuil waar u niet in zou moeten stappen want dat brengt u alleen maar verder af van uw eigen pad. Het leidt u beslist af van de bedoeling van uw eigen leven.

Hoogmoed en onwetendheid.

Het menen of het denken zeker te weten wat goed of niet goed voor een ander zou zijn, is een denkwijze die ontsproten is uit hoogmoed en onwetendheid. Daarom nodigen wij u uit om uzelf in de komende tijd tot op het bot te onderzoeken en uit te zuiveren.

Want wie kent het gekozen levenspad en de wijsheid van andermans ziel?

De Goorn 23-01-2022

www.trienke.com