DE OMWENTELING

DE OMWENTELING

De Goorn, 03-07-2021 / Trienke Minkema

Het kan niet anders dan dat er bij velen onder u innerlijke en uiterlijke chaos zal ontstaan bij de grote omwenteling die spoedig alles ten goede zal keren. Het kan niet anders dan dat velen verstrikt raken in oude denkbeelden die niet meer van toepassing zijn in de aankomende tijd. Denkbeelden die bepalen hoe iemand zou moeten zijn of hoe iemand zou moeten handelen worden dan ook in snel tempo afgebroken.

Deze oude denkbeelden kregen bestaansrecht omdat ze zijn opgebouwd door de macht van het ego dat hoofdzakelijk de dienst uitmaakt in de derde dimensie. Deze macht van het ego heeft zijn langste tijd gehad. Na de afbraak ervan zal onzekerheid over het voortbestaan van het leven zoals het was velen uit balans brengen. Toch is deze tijd van nut geweest en nodig om het nieuwe nu te kunnen gaan realiseren. Ook de oude overtuigingen dat vroeger alles beter was, zal moeten worden losgelaten of omgebogen.

Bij mensen die nog steeds vasthouden aan oude systemen zal het proces van loslaten kunnen voelen als een ‘crash’ in het hoofd. Velen zullen onderuitgaan. Dit alles gebeurt niet om iets kapot te maken, het is eerder een teken dat het roer nu definitief om moet en het is een uitnodiging om vanuit het hart te gaan leven.

Kennis heeft op aarde ook veel goeds gebracht, maar als de macht van deze kennis misbruikt wordt door het ego dan hebben te weinig mensen de vruchten van rijkdom, gezondheid en echte vrijheid geplukt of geproefd.

De stap zetten naar het hart is het begin om te kunnen helpen een nieuwe wereld te creëren waarin iedereen tot zijn en haar recht kan komen in de juiste betekenis van het woord. Een wereld van gelijkwaardigheid en respect naar eenieder toe.

De rijkdom die Moeder Aarde te bieden heeft zal dan eerlijker worden verdeeld en gedeeld omdat ‘delen’ in de komende tijd van het grootste belang is.

Dit geldt ook voor het delen van alles wat er aan wijsheid vanuit het hart wordt vrijgegeven. Dit betekent natuurlijk niet dat alleen u de wijsheid in pacht heeft want allen dragen innerlijke wijsheid als een schat in zich en allen worden uitgenodigd deze wijsheid in hun oorspronkelijkheid aan de wereld te tonen en in de wereld te brengen.

Er dient altijd te worden uitgegaan van gelijkwaardigheid maar het spreekt voor zich dat degenen die vele levens hebben geleefd en daardoor meer ervaringen hebben opgedaan, ook meer in wijsheid zijn gegroeid dan jongere zielen.

Voor veel jonge zielen zal de schokgolf van de omwenteling die de aarde zal treffen hen behoorlijk uit hun evenwicht kunnen brengen. Juist dan wordt er een beroep gedaan op degenen die u kunt benoemen als ‘de voorlopers’. Zij zijn als het ware gepokt en gemazeld om die taak op zich te kunnen nemen. Daarom ligt er een verantwoordelijke taak voor deze voorlopers om de nog niet volledig ontwaakten bij te staan met een liefhebbend hart en een toegestoken hand. Deze dapperen hebben reeds een behoorlijk pad voor allen gebaand op aarde zodat het mogelijk is dat eenieder zonder al te veel moeite het smalle pad dat naar waarheid leidt, zal kunnen volgen.

Woorden kunnen hier een belangrijke taak krijgen. De uitgesproken woorden zullen niet alleen moeten worden gedragen door onvoorwaardelijke liefde, maar juist door verkregen zelfinzichten van de spreker die door zijn of haar eigen levenservaring werden verworven. Alleen dan zal er sprake kunnen zijn van bezieldheid en geloofwaardigheid. Overdaad schaadt en dat geldt ook voor uitgesproken woorden. In deze tijd is doseren ervan dus van groot belang. Het menen ‘het beter denken te weten’ voor een ander hoort nog altijd bij het ego en hoogmoed zal ten val komen. Hoogmoed zal moeten worden omgebogen naar ‘hoge moed’.

Laat een ander de volledige vrijheid om ook uw woorden in twijfel te mogen trekken. Bemoedig hen altijd om zelf op zoek te gaan naar waarachtigheid en hun eigen-wijsheid. Geef de vele zoekenden uw vertrouwen dat zij op hun eigen pad en op hun eigen tijd de eindstreep van deze oude tijd zullen halen. Deze eindstreep is tegelijkertijd de beginstreep om overheen te kunnen stappen in de nieuwe tijd. Zie deze streep dus als een drempel. Om deze drempel over te kunnen gaan zal eenieder de laatste sluiers die hem weghouden van het volledige zicht, van zich af moeten willen gooien.

Als deze wil omgebogen is naar een innerlijk verlangen dan zal de stap gemakkelijk gezet kunnen worden.

Velen zijn zich er totaal niet van bewust dat zij lange tijd in een illusie hebben geleefd. Dat kan nu eenmaal niet anders want u moest zich wel aanpassen aan de trilling van de derde dimensie.

Deze tijd heeft u nodig gehad om staande te kunnen blijven op deze aarde. Omdat de aarde zich nu begeeft naar een hogere trilling zullen ook haar bewoners mee moeten gaan in deze verhogende toestand.

Niet alleen de sluiers van de onwetendheid van uzelf worden daardoor opgelost, velen zullen zich ook moeten ontdoen van de blinddoek die zij geheel vrijwillig lange tijd voor hun ogen hebben gedaan. Dit, omdat het volle licht hun anders onnodig angstig had gemaakt of zelfs verblind. Want met het volledige zicht in uw eigen licht, wordt ook licht geworpen op al uw schaduwkanten en dat is niet altijd even gemakkelijk.

Deze fase kan dan een tijdelijke moeilijke periode zijn, maar hebt u de moed om alles van uzelf onder ogen te komen of alles in de ogen te zien, dan zal daarna de stap heel gemakkelijk gezet kunnen worden. Zaken die uit zelfbehoud lange tijd voor u verborgen werden gehouden, worden opeens ‘aan het licht’ gebracht. Het kan eerst ontnuchterend voor u zijn omdat veel van wat u eerst als de enige waarheid had aangenomen, nu opeens in een kwaad daglicht zal komen te staan. Symbolisch gesproken.

Maar u krijgt dan wel in één klap een helderder zicht op vele zaken. Neem in deze onderzoeksperiode genoeg rust om van dit alles bij te komen en het op de juiste waarde te schatten. Weet dat dit nieuwe (in)zicht uw bewustzijn ten goede zal komen.

Neem aan en neem mee wat goed voor u voelt en laat al het andere achter u. Blijf diep ademhalen, ga zoveel als mogelijk de natuur in en blijf dicht bij de bloem van uw eigen hart. Laat u niet te veel afleiden of misleiden door zaken uit de buitenwereld, zaken die er voor u niet (meer) toe doen omdat zij vergankelijk zijn en dus niet van blijvende waarde. Alleen zo kunt u blijven staan in uw eigen kracht en behoud u uw zelfvertrouwen.

De macht van het ego zal bij allen gebroken moeten worden alvorens nieuwe openbaringen kunnen worden ontvangen of in uzelf plaatsvinden.

Als u met uw nieuwe inzichten naar buiten treedt dan zullen er aanvallen op u gericht worden door mensen die zich nog steeds achter hun masker of blinddoek blijven verschuilen. Dit komt omdat zij hun eigen angst voor het ongeziene en het tot dan toe onbekende nog niet hebben kunnen loslaten.

Er zal gezegd worden dat u met uw woorden angst zaait of aanwakkert. Dit is ten dele waar. Maar weet dat angst nooit wortel kan schieten bij iemand als daar geen vruchtbare grond voor is. Als de angst bij u wordt aangewakkerd dan kunt u dit innerlijk vuur gebruiken voor een loutering van uw ziel. Zij brandt door uw innerlijk vuur als het ware helemaal schoon. Ook hier is het ieders persoonlijke keuze waar hij of zij het eigen innerlijk vuur voor wil gebruiken.

Over heel de wereld hebben ook veel regeringsleiders regelmatig misbruik gemaakt van hun macht en velen hebben willens en wetens u onwaarheden voorgeschoteld. Vooral in tijden van crisis waar de angst collectief zijn kop heeft opgestoken. Ook in deze tijd dus. En dit alles omdat velen onder hen bang zijn om hun macht te verliezen.

Toch zal het niet lang meer duren voordat hun maskers zullen afvallen en zij hun blinddoek af willen doen. Pas daarna zullen ook zij zich moeten verantwoorden voor hun (mis)daden. Uiteindelijk komt eenieder voor zijn eigen innerlijke rechter en de naakte waarheid te staan.

Ditzelfde geldt voor de mainstream-media die zich veel te vaak alleen gericht heeft op (leed)vermaak en sensatie in plaats van hun diensten aan te bieden voor het algemeen belang en het welzijn voor allen. Zij zal een ander beleid moeten gaan voeren. Gelukkig kan zij in de nabije toekomst niet langer de mensen om de tuin leiden omdat velen spoedig zullen ontwaken.

In deze ontnuchterende tijd zult u als een werker in en van het licht niet dienen te (ver)vallen in kwaadheid, frustratie, verbittering of teleurstelling. Het komt alleen aan op vergeving. Juist nu dient u uw licht en liefde uit te laten stromen naar alles en iedereen, zonder enig eigenbelang hierbij te willen hebben.

Weet dat alles vaak pas na het verwerken en loslaten van oud zeer en het ervaren hebben van veel teleurstellingen, ten goede zal keren.

www.trienke.com