De enige uitweg is de weg naar binnen.

De enige uitweg is de weg naar binnen.

Door Trienke Minkema

In tijden van chaos is de kans groot dat het geschreeuw van het ego de overhand krijgt in een wereld waar verlangd wordt naar inzicht en vrede. Maar weet lieve mensen, dat waar er te veel geschreeuwd wordt, u het zachte gefluister van uw ziel niet waarneemt. Het ego wil dat er geluisterd wordt terwijl uw ziel slechts gehoord wil worden. Zij wil zich bevrijden uit het tumult van alledag. Zij wil leven, ervaren en genieten van alles wat Moeder Aarde haar te bieden heeft.

U allen kunt nu de keuze maken waar u zich op wilt richten. Zolang u nog steeds de onvolkomenheden van een ander wilt zien en benoemen, blijft u projecteren op die personen of op de buitenwereld. Op die manier zal uw ziel geen vrijheid kennen en die vrijheid is het enige waar zij naar verlangt. Alleen in vrijheid kan zij zich verwerkelijken in deze wereld. Velen onder u richten zich op het uitzicht, op de toekomst, terwijl het inzicht u brengt naar het nu en naar zelfkennis.

Hier is bereidheid voor nodig want vanaf het moment dat u aan de reis naar binnen bent begonnen, is er geen vluchtroute meer te vinden in de buitenwereld. U kunt uw blik dan ook niet langer blijven richten op uiterlijke omstandigheden die u zo graag ergens de schuld van wilt geven. Dit zijn zaken die bij het ego horen. Het ego dat nog maar al te vaak denkt de regels te kunnen blijven bepalen. Maar het ego is slechts een hulpmiddel om u in bepaalde tijden op de been te kunnen houden, of u te waarschuwen voor naderend gevaar. Het echte gevaar zit hem echter in uw eigen overtuiging en het allemaal denken te weten, ook voor een ander. Dat is een van de valkuilen waar u regelmatig instapt.

U allen wordt in deze tijd uitgenodigd om aan de reis naar binnen te beginnen. Als u de eerste stappen hebt gezet dan kan het lijken alsof u bent begonnen aan een reis door een donker bos. Soms zijn er geen metgezellen die u om raad kunt vragen, juist op die momenten komt het dan aan op uw moed en uw zelfvertrouwen. Vaak zijn de omstandigheden waarin u terechtkomt ronduit ‘benauwend’ te noemen. Maar weet dat hoe bar en boos de innerlijke omstandigheden ook zijn waar u zich in kunt bevinden, het licht toch aan het einde van de tunnel schijnt.

Het is een reis voor de meest dapperen onder u. Houd goede moed en wankel niet als u te maken krijgt met tegenkrachten. Het zijn slechts uw eigen projecties die u hier en nu teruggespiegeld krijgt en u bent de enige die hen van hun valse macht kan ontdoen. Om de eenvoudige reden dat u deze tegenkrachten ooit zelf hebt gecreëerd. Niet alleen door uw handelen, maar ook door uw gedachten. Let dan ook in de eerste plaats op uw gedachten want uw gedachten van vandaag creëren de omstandigheden van morgen.

Vaak wil al het oude eerst nog even gezien worden en erkend. Pas daarna kan dit oude oplossen. Geen enkele kracht of macht is groter dan de kracht van de onvoorwaardelijke liefde. Ook de liefde voor uzelf dient u niet te vergeten, ondanks dat er oude gevoelens of beelden bij u omhoogkomen die niet getuigen van deze liefde. Gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer, maar oude overtuigingen of oud gedrag dat u nu niet meer past, kan wel alsnog in deze tijd door u gekeerd worden. Het is deze omkering die eenieder voor zichzelf zal moeten willen maken.

Zie deze hele gang van zaken als een nieuwe geboorte en zie de donkere tunnel als een geboortekanaal. Verwelkom uzelf als u door deze tunnel bent gegaan en geef uzelf een schouderklopje, want het is niet niks wat u in deze tijd allemaal moet doorstaan.

Blijf staan voor uw eigen waarheid en in uw volle kracht, zonder deze aan een ander op te willen dringen. Want eenieder kent zijn eigen waarheid en waardigheid en alles heeft zijn tijd en plaats in het grote plan.

Het is nu de hoogste tijd om wakker en bewust te worden van wie u werkelijk in het diepst van uw wezen bent.

https://trienke.com/