BINNENWERELDEN

BINNENWERELDEN

23-04-2023 / Door Trienke Minkema

Er zijn meer innerlijke ruimtes in jezelf te ontdekken en te betreden dan er ooit aan boeken zijn geschreven. Elke innerlijke ruimte heeft zijn verborgen donkere hoekjes en deze willen door jou ontdekt worden en gekend zijn. Deze verborgen donkere hoekjes willen ontdekt worden omdat zij voor jou een grote verrassing in petto hebben. Deze plekken wachten geduldig tot jij bereid bent ze te onderzoeken op hun grote waardevolle inhoud: ze herbergen schatkisten vol innerlijk goud. Dit goud is voor iedereen beschikbaar. Hiervoor zal je niet langer jouw blik alleen op de buitenwereld moeten richten maar naar binnen dienen te keren. Innerlijk goud wordt hier niet gezien als munten. Het is ieders diepere wijsheid en kennis over het ontstaan van de vele universums die zich in de kosmos bevinden. Dit goud vertegenwoordigt ook de nieuwe wereld en dient alleen om in alle gelijkwaardigheid gedeeld te worden met hen die hongeren naar waarheid en waarachtigheid.

Stel jezelf dan voor dat jij ook voor de ingang van een van jouw eigen binnenruimtes staat en die jouw aardse voorstellingsvermogen ver te boven zal gaan. Je voelt intuïtief al aan dat er grote verrassingen in het verschiet liggen. Dat zal jou in twijfel doen schieten en angsten kunnen de kop opsteken om jou te verhinderen de stap naar binnen te zetten. Laat jezelf er niet van weerhouden om een volgende stap te zetten. Je dient voor ogen te houden dat je in jouw binnenruimte slechts datgene gaat ontdekken wat je zelf ooit gecreëerd hebt. Daarom en alleen daarom ben alleen jij de aangewezen persoon om alle eerder opgedane ervaringen, die in deze tijd ook een stoorzender kunnen zijn, te omarmen en zo nodig van hun valse macht te ontdoen. Omarm tevens jouw waarachtige goedheid en grootsheid en durf deze ook in de buitenwereld te tonen en te leven. Dat is geen hoogmoed, daar is eerder hoge moed voor nodig. Twijfel nooit meer aan jezelf, deze twijfel komt slechts uit oude overtuigingen die jou zijn aangepraat door een omgeving waarin jij lange tijd vertoefde.

Slechts de dappere voorlopers zetten de stap over de drempel die naar binnenwerelden leidt. Binnenwerelden, omdat er vele zijn. Hoe meer ervaringen jouw ziel heeft opgedaan des te meer binnenwerelden er zijn gecreëerd door jouzelf. Des te groter ook is de kans is dat er veel dient te worden opgeschoond zonder dat jij jezelf daarna weer onnodige schuldgevoelens aanpraat. Jij koos jouw eigen te leven ervaringen uit om steeds meer te kunnen uitdijen in de kosmos. Je bent oneindig in jouw essentie en slechts oude overtuigingen dat je klein bent houden jou ervan af om jouw grootsheid te leven. Ben jij bereid de stap over de drempel naar jouw binnenwereld te zetten, dan vragen wij slechts jouw bereidheid, moed en volharding en overgave aan alles wat je tegenkomt in jouw binnenruimte. Het is een innerlijke reis want je kan in deze overgangstijd niet langer het antwoord op al jouw vragen in de buitenwereld vinden. Dat betekent niet dat er niets van waarde in de buitenwereld te vinden is. Integendeel: alles wat je in jezelf hebt ontmanteld en van hun valse macht hebt ontdaan zal door de buitenwereld worden weerspiegeld. Veel zal in jouw ogen dan opeens veranderd zijn en daardoor word je dagelijks bevestigd en bemoedigd als jij je durft te laten leiden door de tekens die het leven jou telkens geeft. Je groeit in zelfvertrouwen en daardoor zal je weten dat je op de juiste en goede weg bent.

Geef een ander ook de tijd en de vrijheid zijn eigen keuzes te maken en vertrouw erop dat eenieder op het door hem of haarzelf gekozen pad is beland, ook al is dat pad voor jou onbegrijpelijk. Laat los, laat nog meer los want juist in deze tijd kan het denken en het menen beter te weten voor de ander jou de das omdoen. Het verstikt de ander en het denken is dan een valkuil geworden. Zet jezelf op de drempel die de oude en de nieuwe wereld scheidt of verbindt en weet dat alles innerlijk zal moeten worden opgeschoond wat jou aan de oude tijd kluistert of gebonden houdt. De stap naar binnen lijkt voor velen een moeilijke stap omdat velen de zwaarte van de buitenwereld al te lang en onnodig met zich blijven meezeulen. Leeg daarom je rugzak, keer hem binnenstebuiten en vertrouw erop dat jouw eigen talenten maar ook de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf de belangrijkste drijfveren zijn om moedig voorwaarts te gaan. Kijk niet langer achterom, voel en doorleef want er komt een moment dat het ‘oude’ niet meer is omdat alles zich dan in het eeuwige ‘nu’ bevindt.

©trienkeminkema
www.trienke.com

mijn teksten mogen altijd, met vermelding van de bron,
gedeeld worden met anderen.