45 Verbinding

45 Verbinding

Door Trienke Minkema

De kaarten zijn geschud en de reis door het kaartspel is bijna ten einde. We gaan in gedachten terug naar het allereerste begin van ons leven: Naar het nest waarin wij geboren werden. In een nest waarin eenieder zijn of haar eigen plekje moest zien te bemachtigen. Soms schreeuwde de een nog harder dan de ander, want iedereen had behoefte aan liefde, aandacht, voedsel en geborgenheid. Reeds in het allereerste begin van ons leven ontstonden hier al de eerste pijnen en teleurstellingen. Deze zaken mogen we nu op hun waarachtige waarde en waarheid onderzoeken. We ontdekken vaak pas op latere leeftijd welke plaats wij zelf innamen in het ouderlijk gezin en we leerden kijken hoe we ons hebben ontwikkeld tijdens onze levensloop.

Zijn er zaken in ons leven die nog om vergeving vragen en hebben we onszelf al kunnen vergeven? Weet dat vergeven niet een handeling is maar een staat van bewustzijn. Zie het gouden hart waarin de veer van vergeving haar plaats definitief heeft ingenomen. Zijn we in ons leven gekomen tot onvoorwaardelijke liefde en innerlijke vrede? Als het antwoord ‘ja’ is, dan kunnen we de laatste stappen zetten om tot een afronding te komen van alle hoofdstukken van het leven dat achter ons ligt. Niet dat we er dan al zijn, maar we zijn meer in evenwicht en we hoeven geen strijd meer te voeren over welles of nietes en het gelijk of ongelijk hebben. De vraag dient zich nu aan of wij onze zielsbestemming wel hebben gevolgd en of we het grote geluk hebben ervaren dat waarachtig leven ons biedt? Deze tijd is dus een tijd van bezinning en verstilling.

De ivoren toren waarin het ego voorheen heer en meester was en hoofdzakelijk in zijn eentje de scepter zwaaide, is hier omgetoverd tot een witte, open zuil die hemel en aarde verbindt. De Boeddha heeft na een lange zoektocht over de aarde zijn eigen plekje weer teruggevonden. Hij is thuisgekomen in zichzelf: Begin en einde hebben elkaar hier ontmoet. De zuil heeft een antenne die tot hoog in de hemelse gebieden reikt en waardoorheen waarachtige boodschappen kunnen worden ontvangen. Ook liefde, vrede en wijsheid hebben hier hun plek mogen innemen. Deze energieën en de ontvangen boodschappen worden zonder eigenbelang vanaf deze ‘verstilde’ plek zonder macht of dwang de wereld ingestuurd. Voor het welzijn van iedereen. Iedereen heeft zo’n plek, binnenin zijn hart, en eenieder kan deze kwaliteiten aan het leven op de aarde toevoegen. De Boeddha laat in volle overgave zijn leven nog eenmaal aan zich voorbijgaan. Hij neemt waar, zonder oordeel.

Hij is een toeschouwer geworden en hij overziet in alle rust wat zijn aardse reis hem allemaal gebracht heeft. Hij is zich ervan bewust waar zijn aardse reis toe gediend heeft. De Boeddha ontdekte dat het niet om het uitzicht ging maar om het inzicht en dat alles wat hij in zijn leven had ondervonden en moeten doorstaan een bedoeling heeft gehad. Kunnen wij dat zelf ook zo zien?

We kropen tijdens ons leven steeds beetje bij beetje voorzichtig uit ons slakkenhuisje om de wereld om ons heen te verkennen, maar bij tijd en wijle trokken we ons ook weer terug uit de wereld. We gingen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, als een spiraal. De bedoeling hiervan was dat we onszelf in de stilte steeds verder konden onderzoeken. Iedereen heeft recht op zijn eigen privacy.

Uiteindelijk lieten we, na voldoende zelfkennis te hebben vergaard, voorgoed de verhardingen van het oude huisje achter ons. Lange tijd waren we beschermd geweest door het omhulsel ervan. Alleen op die manier konden we ons wapenen tegen de soms harde lessen die het leven ons gaf en de aanvallen die vele onwetenden op ons afvuurden. Kwetsbaarheid bleek uiteindelijk een grote kracht te zijn. Het oude huisje mag eindelijk oplossen en aan de aarde worden teruggegeven. Vraag jezelf in deze tijd ook af of je werkelijk in de wereld staat met jouw eigen volle potentie. Heb je alle facetten in al zijn kleurenpracht op aarde wel kunnen beleven? Heb je kennisgemaakt met de krachten van jouw hoger bewustzijn en heb je de diepe lagen van jouw onderbewustzijn kunnen doorgronden?

Je bent op weg om jezelf ten volle te verwerkelijken op deze aarde en daarvoor is het nodig het hoogste en het laagste in en van jezelf te kennen. Pas na voldoende zelfkennis kun je een verbinding zijn tussen de hemel en de aarde. Je bent dan een boodschapper geworden die danst op het smalle koord tussen twee werelden. Je geeft de berichten door die vanuit de hemelse gebieden jou worden aangereikt of ingegeven. Dit alles voor het heil van eenieder. Uiteindelijk heb je gediend voor heel de mensheid.

Het gaat erom dat je jezelf in alle omstandigheden in de hand kunt houden en dat is niet altijd een gemakkelijke taak. Soms hou je figuurlijk je hart vast want je weet dat de onvoorwaardelijke liefde in alle gevallen het antwoord zal dienen te zijn als je ‘ja’ hebt gezegd tegen de opdracht om een boodschapper te willen zijn. Je hebt je hart kunnen openen voor de noden van vele mensen op aarde, terwijl je ook aan zelfkennis en zelfliefde hebt gewonnen. Dit wil niet zeggen dat je te pas en te onpas klaar hoeft te staan voor andere mensen. Want eenieder heeft natuurlijk zijn of haar eigen verantwoordelijkheid om het leven op de juiste manier in te richten en te leven. Iedereen dient naar binnen te keren om de antwoorden in het eigen hart te kunnen vinden. Als een ander daartoe niet bereid is dan mag je ook hem of haar loslaten. Als je in jezelf boven en beneden, binnen en buiten met elkaar hebt verbonden en in vrede kunt zijn met jezelf, heb je het kruis van het ego afgelegd. Daarna stroomt het innerlijke goud van een nieuwgeboren zon belangeloos de wereld in en ben je een waarachtig helper in dienst van het grote plan. In stilte en in overgave.

Met een geopend hart ben je dan als een lelie in het veld.

www.trienke.com

P/S: Trienke heeft een kaartenbox met transformatiekaarten  gemaakt en meerdere boeken geschreven.
Op deze site kun je ze bekijken en bestellen.