De Nieuwe Matrix

 

De Nieuwe Matrix

Door: Teri wade – 19 Januari 2023

De Matrix is een rastersysteem dat het licht levert dat nodig is om een fysieke representatie van het bewustzijn via het menselijk lichaam in stand te houden.

De Matrix op Aarde werd gekaapt door degenen die ons al duizenden jaren domineren door middel van frequentietechnologie en veranderingen in het menselijk lichaam door DNA-manipulatie.

Deze nieuwe Matrix die wij betreden staat het menselijk lichaam toe fysiek te ascenderen in een hogere dimensionale werkelijkheid.

Lichtwerkers en Galactische interventie brengen dit nieuwe raster binnen terwijl het oude langzaam oplost.

Mensen op het Ascensiepad hebben zich afgestemd op deze nieuwe Matrix. Het komt erop neer dat deze nieuwe Matrix betere firewalls heeft, zodat hij minder snel gehackt wordt.

Toen de oude Matrix werd gecreëerd was er een detail weggelaten.

Toen de Aarde werd bezaaid met het Mensenras verlieten onze scheppers (Pleiadiërs) onze planeet zodat wij konden groeien en evolueren terwijl zij andere projecten uitvoerden.

Op een dag ontdekten deze scheppers dat de Aarde en het Mensenras werden gekaapt.

Het duurde lang om uit te vinden hoe het werd overgenomen omdat zij alleen konden zien wat de mensen zagen terwijl zij met het programma interfaceerden met hun vrije wil.

Als programmeurs kunnen zij ook in de toekomst kijken om mogelijke uitkomsten te zien van de co-creatie met behulp van ons vrije wil programma.

Zij zagen tot hun schrik dat vrijwel elke uitkomst leidde tot de vernietiging van hun schepping.

Dit is dus een reden waarom het incarnatieproces met zielen uit de oorspronkelijke Matrix begon.

 

Herinner je je mijn berichten over Pangaea, Lemurië en Atlantis Lemurië en Atlantis?

Dat betekent dat alles wat er nu gebeurt, teruggaat naar onze oorspronkelijke zaaiing van de Aarde… Het hangt allemaal samen!

Onze scheppers begonnen te onderzoeken wat er was gebeurd, dus met deze incarnaties van de oorspronkelijke Matrix zouden zij verslag uitbrengen aan deze oorspronkelijke scheppers via lineaire tijd.

Dat is wat sommigen van ons nu doen en je beseft het niet eens.

De gegevens van elke gedachte, emotie en ervaring die wij hebben over de wereld om ons heen worden teruggestuurd naar onze gidsen, die zeer geavanceerde wezens zijn uit zeer geavanceerde beschavingen.

Deze scheppers van ons ontdekten dat er zwarte magie werd gebruikt.

Het gebruik van zeer lage, negatieve frequentie programmering op ons subliminale bewustzijn door middel van angst.

Zij ontdekten ook dat de fysieke veranderingen aan het lichaam de mens ervan weerhield zich als soort te ontwikkelen en meer gericht waren op slavernij.

Dat wil zeggen, de verwoestende DNA manipulatie die ons werd aangedaan. Er vond een lus van reïncarnaties plaats en de menselijke soort kon zich niet langer hun vorige levens herinneren en dat zij allen verbonden waren met elkaar en hun Bron.

Veel van deze oorspronkelijke rasterwerkers van de oorspronkelijke Matrix zijn in onze huidige werkelijkheid geïncarneerd als lichtwerkers.

Dus, als je mensen hoort, en ik ben er één van, die je zullen vertellen dat wij van Pleiadische afkomst zijn, Arcturische afkomst, Lyron, Adromedan enz. dan is dit de reden. WE ZIJN HYBRIDEN! Alles is verbonden buiten de wereld!

Hun doel is om zichzelf en de mensheid uit deze oude Matrix te ontwaken en door dit te doen, verplaatsen zij collectief de mensheid naar de nieuwe Matrix waar iedereen zich op kan afstemmen.

Veel mensen dragen de codes van deze nieuwe Matrix en terwijl zij zichzelf opbouwen, maken zij een pad voor de hele mensheid naar deze hogere werkelijkheid.

Veel mensen maken de bewuste keuze om te vibreren in de frequentie van liefde in plaats van angst.

Een grote stap!

Het DNA dat we dragen bevat alle codes van alles wat we in ons vorige, huidige en toekomstige leven hebben meegemaakt.

Zoals we in onze huidige wereld kunnen zien, breekt het oude programma af.

Er wordt gezegd en ik heb het vele malen gezegd dat wat er in onze werkelijkheid gebeurt nog nooit eerder is gebeurd… Verschuiven van het ene hologram naar het andere terwijl we in zo’n fysieke staat verkeren. Het werd getest in voorspellende programmeersoftware en het was haalbaar.

Nogmaals, ik weet dat dit voor velen moeilijk te begrijpen is, maar de menselijke soort maakt deel uit van een groot experiment.

Telkens als de programmeurs een verandering in het verleden wilden aanbrengen, volgden zij de regel om de cyclus te laten eindigen en moesten zij beslissen welke cataclysmische gebeurtenis de menselijke bevolking zou uitroeien, terwijl zij de beste exemplaren behielden om de nieuwe veranderingen in te voeren.

Velen beweren dat de mensheid een reiniging door vuur zal ondergaan, sommigen houden vast aan de ziekte, ik zeg dat we zullen zien.

Deze keer zullen wij ascenderen in de menselijke vorm en besluiten die te behouden of over te gaan in onze lichtlichaamsvorm of een combinatie van beide te gebruiken.

Velen van jullie ervaren symptomen van Ascensie… koorts, rillingen, duizelingen, hartkloppingen, hoofdpijn, intense oorsuizingen, griepachtige symptomen en vele andere bizarre symptomen waar artsen geen antwoord op hebben.

Velen van ons zijn verbonden met deze nieuwe Matrix op het bewustzijnsniveau, en verbinden zich ermee terwijl ze slapen. Bij het ontwaken nemen we deze geometrische codes mee naar deze realiteit.

Dit betekent dat het fysieke lichaam nu het spirituele lichaam inhaalt en op celniveau verandert.

Dit gebeurt al vele jaren geleidelijk, maar door de versnelde activiteit van de kapers is ook onze Ascensie versneld.

Stromen en aarden met deze hogere frequentie is heel belangrijk in deze transformatie.

Ook het afstemmen op je multidimensionale zelf en de kennis en het inzicht die daarmee gepaard gaan is essentieel voor dit rasterwerk.

Afstemming op deze nieuwe frequentie zal ons in staat stellen een nieuwe holografische werkelijkheid te ervaren.

Uiteindelijk zullen we in staat zijn om van ons fysieke lichaam naar ons lichtlichaam terug te schakelen naar onze fysieke vorm.

We zullen alles in onze fysieke werkelijkheid kunnen manifesteren en de-manifesteren wat ons niet meer dient, zoals beton en elektrische leidingen enz.

 

Vrije energie zal in onze levensbehoeften voorzien en reizen zal veel gemakkelijker worden.

De monetaire onderneming zal tot het verleden behoren.

Uiteindelijk zal de mens over bovenmenselijke vermogens beschikken.

Hoe snel we dit individueel en als geheel kunnen bereiken, is geheel aan ons.

Teri Wade

Vertaling: wakkeremensen.org