De grote witte Leeuw

De grote witte Leeuw
Tamara van de Beek / geplaatst 8 augustus 2018

28 jaar geleden had ik vaak heldere dromen (nu nog steeds trouwens) en in deze dromen werd ik vaak vergezeld van een grote witte leeuw. De witte leeuw was erg vriendelijk en ik voelde me veilig bij hem. Hij beschermde mij en wees me de weg. Ik had ook vaak visioenen waar deze witte leeuw in verscheen. Hij was mijn vriend, zo voelde het. Maar ik begreep niet wie of wat deze leeuw was en waarom hij bij me was. Tot nu. Het heeft 28 jaren geduurd voordat ik het begreep, voordat ik mezelf begreep en de energetische taak die mij toegewezen is.

De Grote Witte Leeuw is een 12D sterrenpoort en herstelt “het oorspronkelijke”

Deze leeuw is een 12D sterrenpoort ontworpen door de 12 oorspronkelijke rassen. Het opent de portalen naar de 12 sterrenpoorten (eigenlijk zijn het er 13 maar daarover op een later tijdstip meer). De afgelopen maanden heb ik met kleine groepjes gewerkt aan deze sterrenpoorten en deze verankerd tijdens onze gezamenlijke meditaties. De witte leeuw is een systeem dat gemaakt is van een kristallijne-achtige substantie (pre-materie diamanten licht) en is gelinkt aan het kristallijne grid in en om de aarde. Op dit moment wordt de witte leeuw verankert met de Inner Aarde 12D sterrenpoort en zal zich verdiepen rond de komende leeuwenpoort van 8 augustus. In 2017 zal dit energetische werk pas compleet afgerond worden. Maar de voorbereidingen zijn al jaren gaande. De vermoeidheid en fysieke veranderingen die velen nu voelen heeft te maken met nieuwe informatie die via het nieuwe grit ontvangen wordt door ons lichaam en onze biochemie sterk verandert, terug naar het “oorspronkelijke”. Dit is geen nieuwe energie alhoewel de energie wel als “nieuw” kan aanvoelen. Wat mijn gidsen mij verteld hebben hierover is dat het een oorspronkelijke energie is. Dat het de terug keer betekent naar de Tuin van Eden.  De terugkeer naar het Oorspronkelijke. De twaalf tonen uit de oorspronkelijke octaaf. Zij die energie kunnen horen, hebben het al gehoord dit nieuwe lied.

De voorbereidingen

De afgelopen maanden verscheen de witte leeuw weer in mijn dromen. In mijn meditaties heb ik gewerkt met velen lichtcirkels wereldwijd aan het plaatsen van de 12 bewakers van de witte leeuw pilaren. Zij zijn “uitgezet” op strategische plekken op de aarde. 12 plekken waar tijdscapsules verborgen waren die zich nu één voor één aan het openen zijn. Voor zover ik kan zien energetisch zijn dit verafgelegen bergen en meren. De exacte plekken heb ik niet doorgekregen, behalve dat Frankrijk en Engeland hier een belangrijke rol in spelen. En dat er in de toekomst een grote energetische verandering vanuit Rusland zal komen. De details zie ik niet, ook niet als ik ernaar vraag. Deze bewakers vormen samen een nieuw galactisch grit op aarde. Een vloeibaar dynamisch grit van zilverwitte energie. Deze bewakers zijn zowel sterke geavanceerde ontvangers als bijzonder krachtige en geavanceerde zenders. Ze stabiliseren het klimaat, ondersteunen heling op het diepste niveau, ondersteunen interdimensionale communicatie (de taal van Licht). Zij resoneren met ons DNA en bewustzijn. Vorige maand is boven deze bewakers van de 12 pilaren het sterrenlicht geplaatst van de 12 oorspronkelijke sterrenpoorten. De afgelopen maand zag ik dat de kosmische piramides, de piramides van de aarde en onze “persoonlijke” piramides met elkaar zijn afgelijnd en verbonden. De Galactische Merkaba, de persoonlijke Merkaba en de Aarde Merkaba. Zij draaien op top snelheid! Wat vorig jaar begonnen was met het Kardinaalskruis is dit jaar afgerond met wederom het Kardinaalskruis. Voorafgaand aan deze activaties is de Christus zonnen template geactiveerd en afgelijnd met een exacte kopie daarvan in Moeder Aarde. Dit heeft ertoe geleid dat velen de gouden Christus energie direct via de Zon konden ontvangen. Dit heeft een verdieping gebracht in het Gouden Christus Bewustzijn.

Fusie van de “blauwe energie” en de “gouden energie”

De energie van deze sterrenpoort is blauw en staat in verbinding met het element water en Sirius. Wat ik zie is dat er een geometrisch patroon is geweven in het water en de lucht. Het verdampte water heeft zich gebonden aan het element lucht en vormt een geweldig schouwspel van nieuwe geometrische patronen overal om ons heen. Wij kunnen letterlijk nieuwe informatie inademen, tot ons nemen en opnemen door buiten te zijn. Tenminste, als je lichaam, hart en ruggengraat klaar zijn om het te kunnen ontvangen en opnemen.

De oorspronkelijke rassen werken nauw samen met de gouden Christus energie. De aflijning van de zonnen Merkaba’s hebben ervoor gezorgd dat de gouden Christus energie nu continue “uitgezonden” wordt vanuit het Galactische Hart en verankerd is in het aarde grit. Deze twee stralen zullen binnenkort fuseren. Dat is de activatie van de komende Leeuwenpoort. Een fuseren van energieën, een fusie van grits, een fusie van onze lichamen met de Aarde. De firstwavers en sterrenzaden die werken aan dit project hebben gezien en gevoeld dat dit gepaard gaat met wederom een aanpassing in het kroonchakra en hartcentrum. Zij merken dit nu vooral fysiek. Vermoeidheid, lethargie, hoofdpijn, pijn in en rondom ogen en fysieke pijn (geen emotionele pijn) in het hartcentrum, spieren die verkrampen en veranderingen in zenuwstelsel gelinkt aan het hormonale stelsel. Zij merken dat hun biochemie enorm snel verandert en zullen merken dat andere voeding nu nodig is. Allergieën voor bepaalde stoffen en voeding spelen nu sterk op. Ook de nieuwetijdskinderen hebben hier momenteel veel last van. De firstwavers verbinden hun bewustzijn aan dit grid, zowel kosmisch als via de aarde en hun lichamen functioneren nu als “radiozenders” die een nieuw zielelied vanuit een nieuwe frequentie uitzenden. De hierop volgende golven zullen deze activaties ontvangen via Moeder Aarde. Voorwaarde is dat zij gebalanceerd zijn vanuit een volledig geopend en geactiveerd hart en hun ruggengraat geactiveerd is en afgelijnd is op de Nieuwe Aarde Frequenties. Zonder deze activaties kun je deze energie fysiek niet verwerken. Als je meer wilt weten over het Ene Ware Hart, klik dan hier.

Is het niet interessant dat er vanuit de zee zoveel activaties gekomen zijn voor de mensheid en de aarde? Tenminste ik heb veel opgehaald uit de zee en werk veel met de zee. De zee heeft veel voor ons bewaard en bewaakt. En is het niet interessant dat ons lichaam voor meer dan 80% bestaat uit water? Wist je dat je ziel ook voor een gedeelte bestaat uit water? Het mag duidelijk zijn, veel drinken, veel aan zee zijn en je verbinden met het element water nu belangrijker is dan ooit.

Activatie van het brein, het denken van God

De afgelopen maanden is er tijdens mijn meditaties consequent gewerkt aan activatie van het brein. Delen van de hersenen die tot nu toe “in slaap waren” worden wederom geactiveerd. Ons denken wordt letterlijk afgelijnd met het denken van God. Met name het middengedeelte van het brein is geactiveerd. Wij gaan direct gedachten vanuit de Bron uitzenden. Dit is hand in hand gegaan met verdere activatie van de etherische pijnappelklier. Velen denken dat dit de fysieke pijnappelklier is, maar het is de etherische die ontvangt en zendt. Nieuwe informatie ontvangen, nieuwe informatie uitzenden. Er wordt een nieuwe realiteit neergezet op deze manier. Onze etherische pijnappelklier, het denken van God, ons DNA en het spirituele Hart zijn verbonden aan de Akasha. Velen denken dat de Akasha Kronieken een databank is die gevuld is met heden, verleden en Nu. En dat de informatie die daarin besloten ligt statisch is. Niets is minder waar. Akasha is dynamisch en “vloeibaar” en beïnvloedbaar. Met de activatie van de Grote Witte Leeuw zal de Akasha gaan “spreken”. Velen zullen zich gaan herinneren wat ze zich eigen hebben gemaakt tijdens vorige levens of nog eigen zullen maken in toekomstige levens. Zij zullen aanspraak kunnen maken op dit potentieel, deze talenten. Onmiddellijk en onomkeerbaar. Een veld van ongekende potentie ontvouwt zich en komt tot onze beschikking. Wij ontstijgen de “intellectuele intelligentie” en gaan de “onmiddellijke intelligentie” vertrouwen, uitzenden en volgen. En dit verloopt via het Hart. Het is niet je best doen om positief te denken, het is een moeiteloos ontvangen en uitzenden. Het eerste is eigenlijk “wishful thinking” en slaat de plank finaal mis. Het is tweede is Zijn in plaats van doen.

Wat betekent deze activatie voor ons?

De activatie van dit nieuwe grit zal alles beïnvloeden, alle structuren, systemen, controle mechanismen en onze lichamen op alle niveaus. Het is al lang en breed zichtbaar. Zet de TV aan en kijk. Chaos, opstand en ogenschijnlijk disharmonie. Onze oude manier van denken, omgaan met onze emoties, leefstijl en eetgewoonten en energie zullen absoluut niet weer werken. Velen zijn nog steeds bezig met macht, controle en manipulatie. Vaak zonder dat ze dit in de gaten hebben. Ik zie het gebeuren bij de hooggevoelige personen en de cursussen die aangeboden worden bijvoorbeeld. Er wordt een protocol aangeboden van “one size fits all”. Technieken en methodieken om je te helpen “bij jezelf te blijven”. Technieken om je af te schermen, energetische koorden door te snijden, je energie terug te halen die je verloren bent…. Allemaal overlevingsmechanismen ontstaan in een 3D matrix en in het huidige nieuwe paradigma helemaal niets waard zijn. In het oude systeem werkten deze technieken trouwens ook niet. Hoe bevalt het je als HSP-er om je best te doen om je energie niet te verliezen? Helpt het werkelijk, je afschermen? Versterkt dat niet de illusie van afgescheidenheid? Ik zie het dagelijks in mijn praktijk. “Ik heb alles al geprobeerd, ik snap het maar ik voel het niet. Niets heeft gewerkt”. Ja dat klopt, het heeft sowieso nooit gewerkt dan vraag ik je waarom ga je daar mee door? Inzicht alleen werkt dus niet.

6 jaar geleden schreef ik een blog “Hooggevoelig of Hoog Bewust?”. De subtitel was “van hooggevoelig naar hoogbewust”. Daarin gaf ik mijn visie op hooggevoeligheid en dat dit niets te maken heeft een gevoelig zenuwstelsel (dat is een gevolg maar niet de oorzaak), maar alles te maken heeft bewustzijn. Hoe meer bewustzijn, hoe gevoeliger. Ik kreeg half therapeutisch Nederland over me heen, ik werd aangevallen en zelfs uitgelachen. Nu jaren later zie ik facebookpagina’s en praktijken verschijnen met als naam “van hooggevoelig naar hoogbewust”…  Mooi zo, de informatie is zich aan het verspreiden. Alleen werkt de oude manier van omgaan met hooggevoeligheid niet in dit nieuwe paradigma. En nog steeds zijn de meeste behandelaars bezig met het bestrijden van symptomen. Afschermen, beschermen en bij jezelf blijven. Leren om van jezelf te houden zodat je in je kracht komt. Leren om van jezelf te houden? Dat is ongelofelijk ver van de waarheid verwijdert. Het is een herhalen van oude programma’s, het ontvangen en uitzenden van oude energie. Met de activatie van dit nieuwe grit zullen onze lichamen nog gevoeliger worden. De veranderingen in het elektromagnetische veld hebben ertoe geleid dat de zintuigen van de ziel geactiveerd zijn. De firstwavers voelen iets al nog voordat het gebeurd is, voordat het gemanifesteerd is. Zij ontvangen de gedachten van anderen feilloos op, het wordt gevoeld en doorzien. Zij belichamen de Grote Leegte, het veld van pure potentie en aanwezigheid van waaruit alles geboren wordt. Dat is het veld van waaruit zij Zijn, handelen, waarnemen, ontvangen en uitzenden. De aarde zendt nieuwe informatie uit, ook dat wordt gevoeld en gezien. Het plantenrijk en dierenrijk zendt nieuwe informatie uit. Ook dat wordt gevoeld en gezien. We ontvangen continue kosmische informatie en energie. Dan vraag ik je HSP-er, hoe ga jij dit doen? Hoe wil jij jezelf beschermen? Er wordt iets anders van je gevraagd. Je kunt dit niet oplossen en controleren met het “intellectuele denken” anders zou ik niet zo vaak horen “ik snap het wel maar ik voel het niet”.

Velen worden wakker nu en velen merken nu dat hun gevoeligheid toeneemt en zijn soms echt wanhopig. Kortom, deze activatie van het grit maakt ons nog gevoeliger. Super gevoelig, super gevoelige antennes die ontvangen en uitzenden. Antennes die het oorspronkelijke lied gaan uitzenden van schoonheid, harmonie, balans en de vreugde van de Schepper. De Meesters zijn op Aarde. De Meesters van Licht dat zijn jij en ik. WIJ zijn de meesters op Aarde. En een Meester van Licht beseft dat hij het Licht is, de liefde is, dat er slechts één hart is, er is geen afgescheidenheid. Afschermen en beschermen is niet nodig, dat is een illusie. Een Meester van Licht ontvangt en begroet alles hetzelfde, met het diepste respect en een diepe liefde. Ik geef je de sleutel. Open je ware Hart. Heb alles lief en los op in deze leegte, sterf in deze leegte en herrijs in het volle besef van wat je werkelijk bent. De laatste fase in deze activatie zal de activatie van de huid zijn. Deze Meesters van Licht zul je direct gaan herkennen omdat zij van binnenuit een licht afgeven via de huid. Zij zullen letterlijk het Licht uitzenden via hun huid.

Lichtcodes en energetische transmissies

Ik heb er 28 jaar voor nodig gehad om deze blog te kunnen schrijven. Hij lijkt lang, maar het is een beknopte versie geloof me. Zoals met al mijn teksten is deze tekst ook lichtgecodeerd en bevat energetische transmissies. Ik wil je dan ook vragen om de blog twee keer te lezen. Waarom? Omdat je waarschijnlijk de eerste keer zult lezen met je intellectuele denken. En ik wil graag dat je de energie voelt en ontvangt via je hart van waaruit deze woorden zijn ontstaan. De lichtcodes die de woorden bevatten. Het gaat niet om de woorden, dat zijn slechts woorden, lineair. Het gaat om de energetische transmissies die gevat zijn in de woorden. Dat is anders lezen. Dat is lezen en ontvangen met het hart. Dat is niet-linear, dat is onmiddellijk voelbaar. Daar wil ik je op aanspreken. Als de Meester van Licht die je Bent.

Tamara van de Beek
www.dewijsheidvanhethart.nl