10 typen Lichtwerkers

10 typen Lichtwerkers

16 mei 2018 / Tamara van de Beek

Lichtwerkers, een term die je veel voorbij ziet komen de laatste jaren. Wat wordt hiermee bedoeld? En wat voor typen lichtwerkers kun je onderscheiden? Misschien herken jij je in één van deze omschrijvingen…

Wat is dat een lichtwerker?

Er zijn vele definities die rond gaan maar ik geef je mijn visie op de term Lichtwerker. Een lichtwerker voor mij is altijd een oude ziel. Een ziel die met een bepaalde mate van bewustzijn hier op aarde is gekomen. Vaak met een taak voor het collectief en/of moeder Aarde in de shift die momenteel gaande is. Van een ego-gedragen bewustzijn naar een hart-gedragen bewustzijn. Met andere woorden “wakker worden”.

Lichtwerkers hebben ervoor gekozen om in sneltreinvaart te ontwaken zodat zij vanuit hun IK Ben aanwezigheid anderen een helpende hand kunnen aanreiken tijdens hun individuele ontwaken. Zij zijn perfect uitgerust spiritueel en energetisch gezien om dit te doen. Sommigen hebben dit proces al eens door gemaakt tijdens vorige levens op andere planeten. Zij voelen een diepe drang naar waarheid, liefde, eenheid en vrede. Zij zijn al vele levens met het Galactische Plan op Aarde bezig en merken dat zij in dit leven dit zullen kunnen afronden.

Vaak dragen zij diepe zielenwonden in zich als gevolg van deze vele levens op Aarde waar zij bezig waren met de voorbereidingen voor dit Galactische Plan. Zoals de kristallen in Moeder Aarde plaatsen, een replica van de zonnetemplate in de Aarde plaatsen, een raster van licht en lichtlijnen aanleggen, de pyramiden met elkaar verbinden, licht verspreiden, werken aan het uitzetten van zaadjes van Licht, liefde en heling. Maar dat werken heeft hen ook vaak het leven gekost. Zij zijn verbrand, gemarteld, gedood, verbannen en verstoten, bespot en uitgelachen. En als gevolg daarvan hebben zij velen levens noodgedwongen doorgebracht in afzondering en isolement om hun heilige taak te kunnen volbrengen. Het zijn de heksen, de hogepriesteressen, de healers, de sjamanen etcetera. Het is helaas ook een groep die daardoor vele issues gelinkt aan “zelfwaarde en zelfvertrouwen” op hun pad zijn tegen gekomen. En vaak een diepe angst hebben voor hun eigen grootsheid en hun absolute Stralende Licht.

Ik vind de term erg misleidend. Wij zijn immers allemaal Licht. Een unieke uitdrukking van hetzelfde Licht. Deze term verwijst dan ook niet naar zielen “die verder zijn” of mogelijk “speciaal of superieur zijn”. De term staat voor mij symbool voor wijsheid en ervaring. Een ziel die geleerd heeft hoe bewustzijn en energie te richten en te gebruiken voor het hoogste goed van ons allen en Moeder Aarde. Een ziel die weet hoe te leven in perfecte symbiose met Moeder Aarde en Al wat leeft.

1 De Transmuteerders

Een groep die zich bezighoudt met het transmuteren van energie. Dit zijn voor mij de “die hards” want dit is geen gemakkelijke taak! Zij zetten duister om in licht ten behoeve van het collectief, bepaalde ancestrale lijnen en Moeder Aarde. Ook kunnen zij vaak op galactisch niveau werken. Als zij op galactisch niveau werken, gaan hier eerst zeer uitdagende inwijdingen aan vooraf. Zij werken ook met de Kundalini van Aarde die vorig jaar geascendeerd is. Een groep die heeft geleerd te werken met “black holes” en “white holes”. Je herkent ze aan de manier waarop hun chakra’s afgesteld staan. Hun chakra systeem is omgevormd tot “black holes” en “white holes”. Alles gedijt in hun omgeving, alles bloeit op.

2 De Gridworkers en Gatekeepers

Deze groep houdt zich bezig met het lichtnetwerk dat op en om de Aarde ligt. Dit is een interdimensionaal lichtnetwerk waar bewustzijn en energie door reist. Maar de gridwerkers en Gatekeepers hebben ook het hartengrid gecreëerd. De harten die aangesloten zijn hierop fungeren als doorgeefluik voor kosmische portalen van energie. Het verbindt alle bevruchte harten waarin de drievoudige heilige vlam brandt. Ook hebben zij diverse grids met elkaar gefuseerd en hebben zij gewerkt aan een nieuw magnetisch grid en een nieuw telepatisch grid.

Een Gatekeeper kan portalen openen en sluiten. Voorafgaand aan de shift zijn er door de Gatekeepers velen oude portalen afgesloten. De laatste jaren zijn er door hen vele sterrenportalen en kosmische portalen geopend en hebben zij deze energie verankerd op en in de Aarde. Op sommige oude heilige plaatsen daar is de energie compleet verdwenen… En zijn er door hen nieuwe heilige krachtplaatsen gecreëerd (velen nog verborgen).

3 De Goddelijke Lichtbakens

Brengers van balans en Licht. Deze zielen belichamen het zuivere Licht. Het zijn bakens van Licht in deze wereld. Bakens van Licht die door simpelweg te Zijn een enorme verandering teweeg brengen. Sommige wonen op zeer afgelegen plekken en ontmoeten zelden een andere ziel. Hun aanwezigheid alleen is voldoende. Hier Zijn en het hoogste Licht belichamen brengt een enorme rimpeling in energie teweeg. Soms tref je ze in de vorm van een verlichte meester of verlichte spirituele leraar aan. Zij zijn als bakens in een storm. Steady en gelijkmatig onder de meest extreme omstandigheden.

4 De visionairs, de Zieners

Deze lichtwerkers hebben hun derde oog volledig geopend en het “tweede zicht” ontwikkeld. Dit stelt hen in staat om voorbij en door 3D heen te kijken. Zij kunnen energetisch waarnemen, kunnen met gemak in het verleden en toekomst kijken, kunnen in dimensies kijken. Zij zien boven alles waarheid. Zij zien door de illusies en sluiers heen (ook op fysiek niveau en dus zijn het vaak ook goede healers). Waarheid is wat hen drijft. Zij zijn de brengers van waarheid en dragen deze uit. Deze groep heeft de afgelopen maanden hun telepatische vaardigheden enorm uitgebreid. Er is een nieuw telepatisch grid geweven tussen de Zieners onderling. Via dit netwerk zijn zij in staat om op afstand feilloos waar te nemen energetisch (interdimensionaal) en bij te sturen in energie. Zij “zien” de andere Lichtcirkels en weten waar de ander energetisch mee bezig is. Een energetisch internet is geweven op dit niveau.

5 De healers

De brengers van genezing. Vaak worden ze uitgedaagd dit proces eerst met en voor zichzelf aan te gaan. Zij ondersteunen de mensheid, het dierenrijk en plantenrijk met heling op elk niveau. Velen zijn sterk empatisch, dit helpt hen om feilloos aan te voelen waar zich een stagnatie of blokkade bevindt. De meesten hebben een diepe connectie met Moeder Aarde. Zij begrijpen dat het fysieke lichaam opgebouwd is net zoals het universum vanuit de elementen en dat de Aarde voorziet in alles. Voor elke aandoening geeft zij een kruid, wortel, plant of bloem. Weer anderen werken alleen op de etherische lagen, de zielenlaag en het lichtvoertuig (Merkabah).

6 De kosmische gridwerkers, de interdimensionale reizigers

Veel lichtwerkers merken dat zij voortaan erg bewust zijn tijdens droomstaat en zich steeds helderder herinneren waar zij ’s nachts in droomstaat zijn geweest en wat zij daar hebben gedaan of geleerd, of hebben opgehaald aan informatie. Zij kunnen over het algemeen goed werken met Akasha en halen met gemak informatie op uit de levende bibliotheek. Ook kunnen zij bewust met tijdlijnen werken.

De kosmische gridwerkers zijn een vak apart. Zij reizen veel in droomstaat of compleet bewust door dimensies. Zij werken en “weven” energie door de dimensies heen. Vaak zijn dit de sterrenmensen. Zij werken ook samen met Galactische teams. Zoals het Ashtar commando, De Witte Broederschap, Sirius en de Pleiaden.

7 De Blauwe Straal Sterrenzaden

De werelddienaren bij uitstek. Een super sensitieve en ultra empatische groep van sterrenzaden die van geascendeerde sterrenstelsels komen en geïncarneerd zijn op Aarde met één doel, helpen met het herstellen van het oorspronkelijke bewustzijn op Aarde en de gehele mensheid. Zij werken vanuit de Shekinah straal. Het verborgen vrouwelijke creatieve aspect van Godsbewustzijn. Een groep van lichtwerkers die tot nu toe vaak achter de schermen werkzaam is geweest (met een duidelijke reden). Je herkent ze aan hun diepblauwe zielelicht. Dit is een zeer krachtige groep zielen! Uitstekende transmuteerders maar met grote uitdagingen vanwege hun ultra sensitieve bedrading. Hun grootste uitdaging: verbonden blijven met hun lichaam en de Aarde. Zij zijn geweldige kosmische gridwerkers maar daardoor ook vaak te lang (etherisch) buiten hun lichaam in de hogere dimensies. Het zijn ontzettend magnetische persoonlijkheden. Als je in hun ogen kijkt wordt je enorm aangetrokken door het magnetische licht wat zij uitstralen. Ze werken over het algemeen met heilige geometrie. Sommige zijn bijzonder goed met geluidsfrequenties (toning). Zij hebben bepaalde zielenvaardigheden tot in perfectie ontwikkeld en kunnen feilloos coderen. Het zijn ook ontzettend goede volhouders en doorzetters. Deze kwaliteit hebben zij nodig om hun taak te kunnen volbrengen in uitdagende energieën.

8 De boodschappers

Zij die spreken tot de wereld. De ontwaakte channelers die boodschappen ontvangen vanuit de lichtdimensies en soms direct uit de Goddelijke Bron. Vaak goede wayshowers en ascensie gidsen. Zij die hun persoonlijke inzichten en informatie delen met de mensheid om hen te helpen dit proces van ontwaken ook cognitief te kunnen volgen. Zij ondersteunen en begeleiden anderen op het pad van ontwaken en handelen vanuit Hogere Wil en leiding. Je herkent hun boodschappen aan de helderheid. Geen spirituele priet praat. Maar helder. Hun woorden laten geen ruimte voor interpretatie, analyseren of verwarring. Hun boodschappen zijn ultra helder en roepen geen vragen op. De woorden zijn geladen met een energie die het hart onmiddellijk herkent (lichtgecodeerd).

9 Ascensie gidsen en wayshowers

Zij die de weg wijzen en zijn gegaan. Een groep van lichtwerkers die behoren tot de eerste golf van ontwaakte zielen (firstwavers). Zij zijn al geruime tijd ontwaakt en belichamen het Christus bewustZijn. Zij ondersteunen de mensheid bij het ascensieproces en helpen hen bij het overwinnen van een aantal spirituele shocks en valkuilen op het pad van ascensie. De wayshowers laten zien simpelweg door hun Zijn hoe te leven in symbiose met de Aarde en al dat leeft. Hun gedrag, acties en woorden zijn een directe herinnering aan onvoorwaardelijke Liefde. Hun keuzes en acties komen voort uit compassie en liefde. Zij zijn uitstekende bezielde leiders. Niet om wat ze prediken maar om wat ze Zijn.

10 De Verbinders

Zij die samen brengen en samenwerken. Dit zijn de lichtwerkers met een sterke drang naar Eenheid. Zij zijn gericht op het samen brengen en verbinden. Op alle niveau’s. Religie, cultuur, personen, groepen, spirituele leringen. Zij leggen de nadruk op de eenheid die voelbaar is in de diversiteit. Dat wat ons allen ten diepste verbindt, bewustzijn. Zij zullen de vele lichtcirkels uiteindelijk verenigen tot één Cirkel van Licht. Zij stimuleren samenwerking en creëren daardoor synergie in energie. Het samenbrengen van lichtwerkers en het fuseren van energieën tot een krachtig veld van Eenheid. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je de eenheid in jezelf eerst belichaamt. Dit betekent dat als je een andere healer of lichtwerker ziet als mogelijke concurrent, de eenheid in jezelf nog niet gerealiseerd is. Dan staan er nog illusies van afscheiding overeind. De verbinders breken deze illusies af en helpen je de eenheid te zien en te voelen onder alles. Zij planten zaadjes van vrede.

Het kan zijn dat je je herkent in meerdere typen. Veel lichtwerkers bezitten een combinatie van deze typen. Toch zie je vaak dat zij in één vaardigheid enorm ontwikkelt zijn. Een expertise ontwikkelt hebben op een bepaald vlak. Deze expertise is door levens heen ontwikkelt om nu een bepaalde taak goed te kunnen volbrengen.

© 2018 De Wijsheid van het Hart

https://dewijsheidvanhethart.nl/

Meer weten over de auteur?

Volg De Wijsheid van het Hart op Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsbrief