Oproep ter ondersteuning van onze Moeder Aarde!

Oproep ter ondersteuning van onze Moeder Aarde!
Door Sjra Knippenberg / 8 Januari 2018


Waarom noem ik de Aarde onze Moeder? Omdat ik uit haar geboren ben, wij allemaal trouwens. Alle levende wezens die hier op de Aarde verblijven zijn samengesteld uit de elementen aarde, water, lucht en vuur. Jawel, we hebben/hadden allemaal een tussenpersoon die ons gebaard heeft, onze fysieke moeder. Die kennen we heel goed. En we weten ook wat een moeder met haar pasgeborene en ook verder op weg naar volwassenheid doet. Zij koestert en verzorgt en omringt haar kind met liefde, haar hele verdere leven lang. Ze staat haar kind altijd bij, ook in tijden dat het niet zo goed gaat. Een moeder zal altijd van haar kind blijven houden. Dat is een natuurlijke eigenschap van moeders.

Moeder Aarde doet hetzelfde met ons. Zij houdt van ons allemaal; evenveel. Ze maakt geen onderscheid. Ze voedt ons, ze beschermt en koestert ons en ze houdt ons stevig vast op haar Aardeoppervlak. Men zou kunnen veronderstellen: “Als dat zo is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Waarom sterven er dan dagelijks meer dan 17.000 kinderen aan gebrek en ellende?” Dat ligt niet aan Moeder Aarde. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat wij er als mensen tot op heden niet in zijn geslaagd om alles wat onze Aardse Moeder ons biedt op een eerlijke manier te verdelen. Alles te delen.

Ik kom even terug op de moeder/kind verhouding. De liefde tussen moeder en kind is wederkerig. De liefde van een baby uit zich in de blik in haar ogen in die van de moeder, in haar lachjes, haar kirren, het heftige spartelen met armpjes en beentjes, haar liefkozinkjes, de wil om te groeien, te leren en te verkennen, te zitten en te staan en te lopen. Opgroeien. Dat en nog meer zijn de liefdesuitingen van een baby/kind aan haar moeder. Uitingen van: “Wij begrijpen elkaar en we horen bij elkaar!”

Met onze Moeder Aarde is het niet naders. Ook zij uit haar liefde voor haar schepping, haar bewoners, ieder moment van de dag, met haar overvloed en zorg. Doorgaand.

Hoe is het eigenlijk gesteld met onze (denkende mensen) liefde gesteld voor onze Moeder Aarde? Hoe uiten wij onze liefde voor haar? Staan we wel voldoende stil bij haar zorg voor ons en zijn we er wel echt dankbaar voor? Iedereen heeft hier zijn persoonlijk antwoord op. Collectief gezien is het antwoord duidelijk NEE. Wij zijn als collectief NIET dankbaar genoeg. Neem me alstublieft niet kwalijk als ik dat zo uitdruk. Het is dan ook mijn mening en niemand hoeft het hiermee eens te zijn. Ik wil niets afdoen aan de goede dingen die gebeuren, individueel en op kleine schaal, maar collectief is er nog veel mis in onze houding t.o.v. onze Moeder Aarde. Wij voeren de taak van Rentmeesterschap, die ons bij onze geboorte is toebedeeld, slecht uit.

Ik hoef geen opsomming te maken van waar we tekortschieten en onvoldoende aandacht aan besteden. Toch wil ik er enkele benoemen:
·     De grootschalige vervuiling van aarde, water en lucht.
·     De roofbouw die gepleegd wordt als het gaat om grondstoffen. Vragen we ons wel eens af welk doel deze dienen voor de planeet zelf. Veelal staan we op ons recht om deze te gebruiken.
·     De bewuste vernieling van de natuur, meestal vanuit het oogpunt van het maken van winsten.
·     De ondoordachte en onverantwoordelijke manier van het omgaan met bijvoorbeeld kernenergie.
·     Fracking. Een zeer ernstige manier van vervuiling.
·     De grootschalige vergiftiging van de Aarde en de manier waarop gifstoffen worden toegepast. Meestal ook vanuit het oogpunt van het maken van winsten.
·     De grootschalige vernielingen door oorlogen.
·     De manier waarop er wordt omgegaan met alle bewoners van de Aarde, met de mensen, de dieren en de hele natuur.
·     De grootschalige en steeds toenemende vervuiling vanwege straling door mobiele telefoons en dergelijke. Ernstig ziekmakend. Breed omarmd.
Deze lijst kan zeker nog veel langer gemaakt worden, maar deze korte opsomming is mijns inziens voor iedere (wel)denkende aardebewoner voldoende reden om eens goed over na te denken.


Hoe kunnen we onszelf op een eerlijke manier recht in de ogen blijven kijken wanneer we hier zo nonchalant en soms een beetje ongeïnteresseerd mee om blijven gaan? Hoe zit het met onze verantwoordelijkheid t.o.v. onze kinderen en kleinkinderen en alle generaties na hen? Wat is ons antwoord wanneer onze (klein)kinderen ons aanspreken met de vraag: “papa/mama, opa/oma, wat heeft u gedaan om deze toestand te veranderen en te verbeteren?” Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die zo’n vraag onberoerd zal laten.

Wees liever voorbereid op dergelijke vragen en overdenk wat wij, individueel, kunnen bijdragen aan deze noodzakelijke veranderingen. Jawel, ik ken de vragen en de problemen waar iedereen mee worstelt, want ook ik ben een gewone bewoner en kind van deze Aarde.

Het is volkomen zinloos om met onze vinger naar anderen te wijzen, zoals bijvoorbeeld de gevestigde instituten, die de situatie op onze planeet bepalen. Ieder van ons weet uit ervaring dat “onze leiders” — laten ons dat maar eens heel eerlijk en duidelijk uitdrukken — lak hebben aan ons als gewone mensen en aan onze belangen. Punt uit! Wat we wel kunnen doen is ons afvragen en bestuderen wat onze bijdrage is aan het in stand houden van deze instituten en aan deze manieren van leiderschap. Daarin ligt onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Ga er, om met deze studie te beginnen, maar rustig van uit dat wij het zijn die deze instituten in stand houden. Het kan namelijk niet anders want er is niemand anders.

Ik wil u graag een stukje op weg helpen, niet beïnvloeden. Overdenk eens wat het betekent wanneer u periodiek op allerlei instituten uw stem uitbrengt. Wat gebeurt er met uw stem? Wordt uw stem op een eerlijke en eerbiedwaardige manier gehonoreerd? Of wordt uw stem gewoon gedegradeerd tot een product van onderhandeling? Een handelsproduct dus? Bedenk dat uw stem een Godsgeschenk is en dus héél belangrijk. Evenals Vrede en Vrijheid, maar dat even terzijde.

Goed kijken!

Ik wens u bij deze studie heel veel wijsheid toe en ik groet u welgemeend met de meest hartelijke hartelijkheid.

Sjra