Nog iets om over na te denken

Nog iets om over na te denken
Door Sjra Knippenberg / Augustus 2018
(Sjra) In mijn vorige artikeltje sprak ik over bewust leven, bewust denken en bewust dingen doen. Ik sprak ook over de gevolgen van hoe wij ons zelf zien. En over oorlogen. En over mijn geliefde spreekwoord: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf!”
Daar, vooral over oorlogen, wil ik via een omweg wat meer over vertellen. Over hoe ieder van ons persoonlijk invloed heeft op de loop der dingen in deze wereld en deze ook, bewust of onbewust, mede bepaalt. U mag mij geloven of niet. Dat laat ik helemaal aan u over. Het is mijn waarheid!
Zou u er in mee kunnen gaan dat, wanneer er maar voldoende mensen in deze wereld, neem een kleine meerderheid, echt vrede zouden willen – en daar ook bewust naar toewerken – deze er beslist zou zijn? Moet wel! In ons dagelijkse leven worden vaak beslissingen genomen op basis van meerderheid en daar hebben we vrede mee. Democratisch toch?

Oorlog: niemand – nou ja, bijna niemand – wil echt oorlog. De meeste mensen vinden oorlog en geweld afschuwelijk en mensonterend. En toch is er bijna iedere dag ergens op deze planeet oorlog. Hoe kan dat toch? Mag ik u mijn visie hier op geven. Wederom mag u mij geloven of niet. Tussen haakjes: onze minister-president zou me nu naar de oogarts verwijzen, vanwege mijn visie. U weet dat hij zelf zegt niets op te hebben met visies. Nou ja, hij zegt dat iets meer diplomatisch. Terug naar mijn visie.

Laten we eens eerlijk kijken naar wat er in deze moderne tijd allemaal nodig is voor een oorlog en wie er allemaal bij betrokken zijn.
·     Wapens; zonder wapens voer je geen oorlog. Laten we beginnen bij de wapenindustrie. Voor het maken van wapens heb je o.a. het volgende nodig:
o    Ideeën over de soort. Dit vraagt mensen die met een idee komen voor een bepaald wapen. Mensen die deze ontwerpen en de ontwerpen verder uitwerken voor productie.
o    Grondstoffen. Meestal ertsen die gedolven en verwerkt moeten worden tot voor wapens bruikbare producten.  
o    Machines voor de productie er van. En niet alleen machines voor het directe productieproces, maar ook voor de voorafgaande processen.
o    Kantoren en fabrieken en opslaghallen.
o    Transportmiddelen. Ik hoef ze niet te vermelden. U hebt vast wel een idee van deze kringloop van activiteiten.
o    Geld. Het hele proces moet gefinancierd worden. Denk aan banken, beleggingsmaatschappijen, fondsen, belastinggeld. Dus ook gewone beleggers en spaarders worden hierbij betrokken.
o    Militairen en bewakingsdiensten en al die andere diensten. Ieder land, hoe klein ook in deze wereld, heeft zijn eigen leger. Kleine legers, grote legers. Praten we ook hier weer over een paar mensen of over miljoenen?
o    De toeleveringsbedrijven van deze legers, want ook soldaten moeten eten en dragen kleding, vaak speciale.
o    Dan zijn er de regeringen met hun ministeries in de afzonderlijke landen die moeten beslissen over investeringen in wapensystemen en legers en alles wat daar bij hoort. Vergeet ook organisaties als de NATO en de Europese Unie niet, die allemaal hun eisen stellen.
o    En dan, helemaal onderaan komen de mensen, wij gewone mensen, die allemaal vrede willen. Voor iedere fase binnen het proces zijn mensen nodig. Zijn dit er maar een paar? Hier gaat het om heel veel mensen, misschien wel een ruime meerderheid van de wereldbevolking. Zijn dit allemaal slechte mensen die zo graag oorlog willen? Zeer zeker niet. Zij verdienen gewoon het dagelijkse brood voor zichzelf en voor hun gezin. Men kan gewoon niet anders want het systeem zit zo in elkaar. Werkgelegenheid, weet u!
Deze lijst is waarschijnlijk nog veel langer te maken. Dat hoef ik niet te doen want u weet dat zelf. Wat ik hier bedoel te zeggen is dat er geen zij is. Het zijn niet zij die telkens en overal oorlogen en opstanden organiseren. Het zijn niet zijdie verantwoordelijk zijn voor alle ellende in deze wereld en voor de vervuiling op onze planeet Aarde en alles wat ons niet bevalt.
Er is alleen maar wij. Wij zijn het die de wereld vormgeven. Wij zijn het die verantwoordelijkheid dragen voor hoe de wereld er uitziet en hoe die functioneert. Dit wetende zou reden kunnen zijn voor een luchtsprongetje. Indien dat werkelijk zo is, kunnen wijdie wereld ook veranderen. Ja, dat kunnen we. Het begint allemaal bij onszelf. Bij ons allemaal persoonlijk, individueel.
Herinnert u zich het spreekwoord, helemaal aan het begin? “Verbeter de wereld, begin bij jezelf!” Dit is de diepere betekenis er van. Ben je bewust van alles wat er om je heen gebeurt. Realiseert u zich uw eigen betrokkenheid hier in. Denk bewust, spreek bewust en leef bewust.
Jezelf steeds weer vragen stellen:
·     Hoe ben ik hierbij betrokken?
·     Wat is mijn bijdrage hierin?
·     Op welke manieren ondersteun ik wat er gebeurt en wat mij niet bevalt?
·     Hoe zie ik de wereld? Ken ik het hele plaatje?
·     Op welke informatie is mijn kennis over de wereld gebaseerd? Is deze misschien niet wat eenzijdig? Kijk ik ook weleens de andere kant van de medaille?
·     Sta ik voldoende open voor andere meningen, andere visies? Waar vind ik die andere visies?
·     Is mijn kijk op de wereld voldoende breed of laat ik me wat veel leiden door de gangbare meningen. Dat wat ons dagelijks wordt voorgeschoteld via de media?
Ook deze lijst is uit te breiden. Maar wanneer u hiermee begint, dat heeft u in ieder geval een begin gemaakt. Dit breidt zich vanzelf uit en uw zicht op het geheel wordt steeds breder.
Wij hoeven niet alles zelf te onderzoeken. Er is al veel onderzocht door eerlijke en toegewijde mensen die daar zelfs hun levenswerk van maken. Zoek het maar eens op.
Bij alles wat er in deze wereld gebeurt, zijn we betrokken. Wij laten het meestal gebeuren. Wij geven – bewust of onbewust – onze toestemming hiervoor, telkens weer opnieuw. ‘Nee! Nee! Nee!’ hoor ik mensen roepen: ‘dat is niet waar. Ik geef geen toestemming voor oorlog!’ Dat zou best waar kunnen zijn. Directe toestemming wordt u ook niet gevraagd, maar wordt wel indirect gegeven.
Denk eens na over wat uw stem doet, een keer in de vier jaar voor een nieuw parlement en al die andere keren. U geeft daarmee uw toestemming om de bestaande systemen te handhaven. Want wees nou eerlijk. U stemt niet op poppetjes of op partijen. Die poppetjes en die partijen en die hele rompslomp is maar bijzaak, voor de schijn. Die worden zo maar vervangen als het moet. U stemt op systemen en die systemen zijn allemaal gelijk en zijn gebaseerd op het hebben macht en geld en op manipulatie. Dat is alles.
  
Ik wens u heel veel wijsheid toe bij uw zelfonderzoek en ik groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid. Daarbij wens ik u alle vrede van de wereld toe.

Sjra