Mensen en hun systemen!

Mensen en hun systemen!

Door Sjra Knippenberg / 17 Januari 2019

Ik wens iedereen een zegenrijk nieuw jaar toe en moge de komende jaren steeds zegenrijker worden; Paradijselijk.

Wanneer ik om me heenkijk, zie ik bijna alleen maar goede mensen en het lukt steeds beter om hen ook zo te zien.

Ik denk dat de meeste mensen die dit lezen me nu voor gek verklaren. Wanneer we om ons heenkijken, naar de wereld en alles wat zich daarin afspeelt, is dat ook wel logisch en begrijpelijk.

In eerdere artikeltjes heb ik steeds benadrukt dat, wat ik schrijf, mijn eigen visie is en dat niemand hierin hoeft mee te gaan. Dat doe ik nu ook weer. Geloof mij niet, maar onderzoek zelf wat voor u waar is. Maar onderzoek het. Dat is niet alleen een warme aanbeveling maar eigenlijk ook een dringende oproep. De huidige tijd en de toestand in de wereld verlangt dit. De huidige tijd verlangt waarheid. Niet de mijne, maar die van uzelf. Ik zeg wel eens, meestal tegen mezelf: “Waarom geloven mensen mij niet en anderen / instituten / systemen wel? Ben ik ongeloofwaardiger? Komt het omdat ik niet academisch ben en daarom niet geloofwaardig?” Nogmaals, ik ben niet uit op geloof door wie dan ook. Waar het mij om gaat is het welzijn van onze planeet – Moeder Aarde – en al haar bewoners. En daar is wel het een en ander mee mis. Dat wilt u me misschien wel geloven.

Laat mij nogmaals zeggen dat ik absoluut niet uit ben op erkenning of dat men mij gelooft. Ik wil echter iedereen oproepen, stop met zo gemakkelijk te geloven. Stop er mee om een goedgelovige te zijn en ga op zoek naar uw eigen waarheid. Dat is de enige waarheid die voor u belangrijk is. Voor de hele wereld trouwens.

Ik kan mij de volgende vragen goed voorstellen, want dat waren ook de mijne:
Waar vind ik die waarheid?
Wie vertelt mij deze?
In welke boeken vind ik die?
Op welke internetsite eventueel?

Op geen enkele. Dat wil niet zeggen dat er niemand of niets is om u op weg te helpen. Of dat er geen boeken of internetsites hierbij behulpzaam zijn. Zeker wel. Het kost tegenwoordig veel meer moeite ze over het hoofd te zien dan ze te vinden. Maar de enige plaats om uw waarheid te vinden is uw hart. Wat u kunt leren van anderen en van hulpmiddelen is hoe in contact te komen met uw hart. Verwacht niet dat dit iets is van pats – boem. Pats – boem is iets voor vluchtige dingen. Wat waardevol en blijvend is duurt wat langer en vraagt inspanning en doorzettingsvermogen. Het in contact komen met je hart is heel belangrijk, in ieders leven. Dat is echter nu niet de kern van mijn betoog.

De titel van dit artikel is de kern van mijn zienswijze. Mensen en hun systemen! Er zijn een aantal systemen die we allemaal kennen – en die we samen door de eeuwen heen hebben opgebouwd – die dagelijks ons leven bepalen.

 • Politieke systemen
 • Economische systemen
 • Financiële systemen
 • Maatschappelijke systemen
 • Culturele systemen
 • Religieuze systemen
 • Zorgsystemen
 • Enz.

Deze hebben wij als aardebewoners allemaal zelf vormgegeven en we zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun functioneren cq disfunctioneren en voor de gevolgen daarvan. Er is tenslotte niemand anders die dat voor ons doet.

Wanneer er dingen goed misgaan, krijgt God wel eens de schuld, in de vorm van: “God, hoe kun je dit nu toestaan?” God wordt ook wel aangeroepen om bepaalde naties en handelingen te zegenen. Eeuwenlang zijn we dat gewend. Al gaan die handelingen nog zo tegen het leven in. God heeft ons echter de vrije wil geschonken om te kiezen en de keuzes die we maken bepalen de gevolgen die we ondervinden. De wet van oorzaak en gevolg kennen we toch wel allemaal. Indien niet, ervaren we ze evengoed. Net als alle geschenken van God is de vrije wil een groot geschenk. Wanneer we om ons heenkijken, goed kijken, kunnen we ons afvragen of we wel de juiste keuzes maken. Wanneer we de vrije wil zouden gebruiken zoals die eigenlijk bedoeld is, zouden we hier op Aarde in een paradijs leven. We constateren dat dit verre van waar is. Logische conclusie zou zijn dat we onze keuzes eens goed zouden moeten onderzoeken, tegen het licht houden. Of niet soms?

Wat belemmert ons? Wat weerhoudt ons hiervan? Hebben we wel geleerd wat die vrije wil inhoudt en de kracht er van? Hebben we wel geleerd dat we iets te kiezen hebben? Hebben we wel geleerd welke keuzemogelijkheden we werkelijk hebben? Hebben we wel geleerd om echt goed te kijken? Hebben we wel geleerd wie we werkelijk zijn? Waar we vandaan komen? Waarom we nu / hier op deze Aarde zijn? Wat ons doel hier en nu is?

Mijn eigen antwoord op al deze vragen – en ik spreek vanuit mijn persoonlijke ervaring – is, nee, nee en nog eens nee!

Waarom niet? Omdat we allemaal gevangen zitten in de systemen die we zelf gecreëerd hebben. Jawel, gevangen. We hebben in de loop van de eeuwen systemen opgebouwd – zeg maar – met elkaar afspraken gemaakt hoe we denken dat dingen zouden moeten functioneren. En we hebben deze in de loop van de tijd zo uitgebreid en geperfectioneerd, dat we er nu zelf in gevangen zitten.

Deze gevangenis is geen fysieke, tenminste voor de meeste mensen niet, maar een denkbeeldige. Er zit geen slot op en ze heeft zelfs geen deur. We kunnen er dus zo uitstappen. Waarom doen we dit dan niet? Omdat we ons er niet van bewust zijn. Kijk en luister maar om u heen. Hoe wordt bij bepaalde gelegenheden onze vrijheid bejubeld en wat we er zoal voor zouden moeten doen om deze te behouden. Intussen wordt onze vrijheid steeds verder ingeperkt. Waarom doen we daar niets tegen? Omdat we ons daar onvoldoende van bewust zijn en we ons teveel laten afleiden door bijkomstige dingen. Kijk alleen maar even naar al die idolatrie. Er zijn nog tal van andere oorzaken, maar daar wil ik nu niet op ingaan.

Ik ga weer terug naar het begin. Er zijn alleen maar goede mensen – bijna. Er bestaat een heel duidelijk verschil tussen wie men is en hoe men handelt. Wanneer goede mensen gevangen zitten in een systeem – en dat zitten we allemaal – dan doen ze vaak de gekste dingen omdat het systeem dat zo wil. We willen er toch allemaal bijhoren.

Laat maar eens enkele dingen in ons dagelijkse leven de revue passeren:

 • Waarom voeren we nog steeds oorlog?
 • Waarom is er nog steeds armoede in de wereld.
 • Waarom is het zo moeilijk om alles wat onze Moeder Aarde ons levert op een eerlijke manier te verdelen?
 • Waarom houden we zo krampachtig vast aan het idee dat de één meer of beter is dan de ander?
 • Waarom is het zo moeilijk om rationele beslissingen te nemen om ons milieu beter te beschermen?
 • Waarom bekijken zoveel mensen elkaar als tegenstanders, alsof er een oorlog woedt tussen iedereen?
 • Waarom hebben we nog steeds zo’n grote neiging om van alles een competitie te maken en vergeten we te genieten van de dingen die we met elkaar doen?
 • Waarom zijn zoveel mensen zo idolaat?
 • Enz.

We worden allemaal opgevoed met bepaalde denkbeelden en overtuigingen. Dat zijn duidelijk andermans denkbeelden en andermans overtuigingen. We hebben echter allemaal het vermogen meegekregen om deze denkbeelden vast te houden of om te onderzoeken of er ook nog andere mogelijkheden zijn. Sommige religies verwijzen daar naar in hun uitspraak: “Zoekt en gij zult vinden!”

Wanneer we op onze zoektocht tot de ontdekking komen dat deze systemen ons niet meer bevallen of dat ze niet meer voor onze werken, kunnen we ze veranderen. We hebben ze immers zelf gemaakt. We kunnen ze dus ook veranderen. Dat vraagt tijd en inzet en doorzettingsvermogen.

Ik wens u bij uw zoektocht heel veel wijsheid toe en ik groet u welgemeend met de meest hartelijke hartelijkheid.

Sjra Knippenberg