Iets om over na te denken

Iets om over na te denken
Door Sjra Knippenberg / Juli 2018
Ik wil graag met u spreken over bewust leven, bewust denken en bewust dingen doen. Veel mensen zouden de vraag kunnen stellen: “Denk jij nou werkelijk dat wij niet bewust leven?” Dat weet ik niet en dat wil ik ook niet beoordelen. Maar mag ik u mijn eerlijk antwoord geven? Collectief zeker niet. Collectief wordt er zeker niet bewust gedacht en geleefd, want dan zag de wereld er heel anders uit. Wanneer het menselijke collectief op deze planeet Aarde gezond zou denken over zichzelf – en dus ook over anderen – zou de wereld niet zo’n gewelddadig gedrag vertonen. Dan zouden oorlogen onmogelijk zijn.
U weet dat gedrag een uitvloeisel is van het denken, niet andersom en ook niet los van elkaar. Er wordt wel eens gesproken over gedragstherapie. Dit is een onmogelijkheid. Wanneer men mensen wil aansporen tot een ander gedrag, zal men hen moeten leren zich een ander manier van denken eigen te maken.

Even tussendoor; een andere manier van denken leren – een gezonde manier van denken over jezelf en over de wereld om je heen – is van jezelf te leren houden. Is dit egoïstisch? Nee, zeker niet. Wat is dat dan; van jezelf houden? Kort gezegd: jezelf accepteren en respecteren, jezelf waarderen om wat je kunt en zoals je bent. Jezelf niet kleineren. Jezelf niet zien als ik kan niets en ik ben dit en dat niet waard en ik zie er niet uit. Negatieve meningen over jezelf komen niet van jezelf maar zijn van buitenaf opgelegd en opgedrongen. Laat ze los en ben blij met jezelf. God, je Schepper vind je prima zo. Heeft wie dan ook het recht om jou als minder dan te zien? Denk hier eens goed over na en trek je eigen conclusie.     

Het van jongs af aanleren van een gezonde manier van denken, dus van jezelf houden, is gedurende duizenden jaren ver van ons afgehouden. De reden hiervoor is dat in al die duizenden jaren mensen in het centrum van de macht geen belang hadden bij een gezond denkende wereldbevolking, bij vrede en vrijheid en geluk en alles wat daarmee samenhangt.
We zien tot op de dag van vandaag wat het betekent wanneer men groepen in de samenleving tegen elkaar opzet, tegen elkaar uitspeelt. Het woord zegt het al, voor de belanghebbenden van macht en overheersing is het een spel en het spel gaat door totdat wij mensen zeggen: “Stop! Het is nu genoeg geweest! Wij willen dit niet meer!”
Ziet u ook waarom de mensen in het centrum van de macht er als de dood voor zijn dat wij mensen anders gaan denken. U hebt het recent gezien (de politieke visie van Europa in Brussel), men wil hoe dan ook vasthouden aan de bestaande ordeningen en structuren. Men wil voorkomen dat wij op een gezonde manier gaan denken over onszelf en onze naasten, over onze samenleving, over het samen-leven, over de Schepper en zijn Schepping. Dan is namelijk hun spel voorbij. Einde – Schluss – Finito. En dan staan zij helemaal met lege handen, ontdaan van macht en bezit. Dat moet in hun ogen koste wat kost voorkomen worden.
Ziet u ook waarom mensen als Trump en Poetin aangevallen worden en neergezet worden als een onberekenbare gek en de ander als een gevaarlijke agressor, schuldig aan alles wat er mis is in deze wereld? Omdat zij niet in de pas lopen. Omdat zij het spel doorzien en weten wie er achter de schermen aan de touwtjes trekken. Omdat zij dat willen veranderen en daardoor een gevaar betekenen voor de houdbaarheid van de bestaande instituties, machtsverhoudingen en monetaire systemen. Zo gevaarlijk kunnen gezond denkende mensen zijn voor de bestaande ordeningen.
Begrijpt u nu ook de diepere betekenis van het spreekwoord: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf!” Wij, de gewone mensen op deze planeet Aarde, hebben medezeggenschap over de loop der dingen in deze wereld. Wij, allemaal. Wanneer wij mensen collectief passief blijven en als makke schapen blijven volgen, verandert er niets. Dat betekent niets meer of minder dan blind door het leven gaan en afwachten wat er komt. U ziet dagelijks dat dit niet echt verheffend is.
Wanneer wij bereid zijn aan onszelf te werken, wanneer we bereid zijn om te onderzoeken wie we werkelijk zijn, waar we vandaan komen en wat ons doel is hier op deze planeet Aarde, dan is een status quo onmogelijk en moetende dingen veranderen. De wetten van het Universum werken anders dan de wetten van de wereld. Gelukkig maar! Het resultaat staat bij voorbaat vast. Vrede, Vrijheid en Overvloed voor iedereen. Echte Vrede en Echte Vrijheid wel te verstaan. Niet die pseudo-vrede en die schijn-vrijheid die ons bijna dagelijks wordt voorgeschoteld.
Een kanttekening echter ter overweging.
Ieder op deze Aarde geboren mens is door de Schepper de vrije wil geschonken. Daar torn ik niet aan, ook niet met dit verhaal. Ieder neemt dus zijn eigen beslissing.
Een paar gedachten wil ik hierin ter overweging meegeven.
Ik weet niet hoe oud u bent. Misschien bent u al ouder of bent u nog jong? Misschien hebt u kinderen of kleinkinderen?
Welke wereld wilt u voor uzelf?
Welke wereld wilt u voor uw naasten?
Welke wereld wilt u uw kinderen en kleinkinderen nalaten?
Dat beslist u zelf.
U, helemaal alleen.
Ik groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid en wens u veel wijsheid toe met het nemen van uw beslissing.

Sjra