Hoe Zit Het Eigenlijk Met Onze Vrijheid? Een Hernieuwde Visie

Hoe Zit Het Eigenlijk Met Onze Vrijheid?
Een Hernieuwde Visie
Door Sjra Knippenberg / April 2018
Zo meteen, over enkel weken/dagen, wordt weer veel aandacht besteed aan de thema’s Vrede en Vrijheid. Voor deze gelegenheid wordt in Nederland in het bijzonder de datum 5 mei gebruikt. Mooie woorden worden uitgesproken over de waarde er van. De waarde er van is onmiskenbaar. Er wordt tot uitdrukking gebracht hoe gelukkig we ons mogen prijzen om vrede en vrijheid te mogen beleven in een land waar vrede en vrijheid zo gewaardeerd wordt.
Mooie woorden, vaak uitgesproken door hoogwaardigheidsbekleders en volksvertegenwoordigers en door velen beaamd en nagesproken. En de mensen die spreken hebben volgens mij – let wel: dit zijn mijn woorden die mijn visie weerspiegelen – ook wel een beetje gelijk. We leven inderdaad in een omgeving met een redelijke mate van vrede en vrijheid.
Maar overweeg eens. Wanneer volksvertegenwoordigers – en het is om het even wie – spreken over de waarde van vrede en vrijheid en over het voorrecht dat ons in Nederland ten deel valt hierin te leven. Hoe moet ik dat zien? Hoe moet ik het zien wanneer diezelfde personen tegelijkertijd een sleepwet invoeren – zeg maar rustig, ons mensen in Nederland deze wet door de strot persen. Een wet die onze veiligheid zou moeten vergroten. Een wet – en daar zijn heel veel deskundigen het over eens – niets met veiligheid te maken heeft maar alles met controle. De overheid wil door middel van de door haar bevoegde instituten weten wat wij mensen met elkaar bespreken en wat wij doen. Het liefste zou men nog willen weten wat wij denken. Op dit moment is men volgens mij nog niet zo ver, maar dat zal zeker een van de volgende stappen zijn. Het is maar dat u het weet. Het doel van deze wet is om op ieder moment te weten wat er gebeurt om zo iedere vorm van verzet vóór te zijn.

Hoe moet ik dit zien in het licht van die veelgeprezen vrijheid? Hoe kun je dit aan iemand verkopen? Hoe moet ik dat zien wanneer mensen bij een referendum zo’n wanproduct toch kopen in de vorm van toestemming, een ja-stem, een ‘ik vind het goed-stem’, want ik ben bereid om mijn laatste stukje vrijheid weg te geven.
Oh, we horen en zien het. Mensen die breed lachend verklaren: “Van mij mogen ze alles weten! Ik heb niets te verbergen!” Beste lezers, we weten dat dit gewoon niet waar is. Er is geen mens die wil dat alles in zijn leven gekend/bekend wordt. Maar zo meteen is er echt niets meer te verbergen.
Even tussendoor. Een week geleden, 17 april, zag ik het in de krant: “Anoniem door EU reizen kan straks niet meer. Alle gegevens over reizen per vliegtuig, bus, trein of boot worden voortaan opgeslagen. De Tweede en de Eerste Kamer moeten wel nog stemmen over deze wet.” Uit ervaring weten we allemaal wat dat waard is.
Ik weet steeds beter hoe ik het moet zien. Bij iedere nieuwe wet of maatregel wordt de strop om de nek van ‘vrije’ mensen wat verder aangehaald, totdat er zoveel wetten zijn dat je keel helemaal wordt dichtgeknepen. “Help! Ik krijg geen lucht meer!” Dan is het te laat. De situatie is te jammerlijk om te zeggen: “Eigen schuld, dikke bult! Dan hadden jullie maar wat beter moeten opletten!” Leedvermaak is geen vermaak. Het is echter nog niet te laat. Laten we goed kijken welke maatregelen onze ‘vertegenwoordigers’ allemaal in ‘ons belang’ willen treffen.
Kijk goed en luister goed.
Er is een heel eenvoudige en altijd perfect werkende methode om de oprechtheid en eerlijkheid van mensen te toetsen. Luister goed naar wat er gezegd/beloofd wordt en kijk dan nog beter wat er werkelijk gedaan wordt. Dat hoort met elkaar in overeenstemming te zijn. Wanneer dit niet zo is, dan heeft u niet met oprechte mensen te maken.
Wilt u zich laten vertegenwoordigen door onoprechte mensen? Ik zal het wat vriendelijker zeggen: “Wilt u zich laten vertegenwoordigen die oprechtheid en rechtvaardigheid nog niet zo goed begrijpen?” Wilt u dat die mensen u de wet voorschrijven en u verplichten tot dingen die u niet wilt?
De keuze is aan u.
U kiest.
Indien u dit niet zo erg vindt, ga dan gewoon door. Wanneer u dit wel erg vindt, neem dan uw maatregelen en zoek naar andere wegen. Er zijn genoeg oprechte mensen die u willen helpen om uw vrijheid en vrede terug te nemen. Herinnert u zich het spreekwoord nog: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf!” Dit spreekwoord heeft een zeer diepe betekenis. Heeft iemand u al eens uitgelegd hoe dat moet?
Nog iets over de thema’s Vrede en Vrijheid. Deze beiden zijn persoonlijk, voor ieder mens. Het zijn Godsgeschenken. Dat is ook de reden waarom ze niet ontnomen kunnen worden. Men kan ze alleen maar weggeven, er afstand van doen. En dat is wat de mensen op de Aarde al duizenden jaren gedaan hebben. We hebben onze vrijheid en vrede weggegeven. We hebben ze overgedragen aan personen die ons zouden moeten vertegenwoordigen, onze belangen zouden moeten behartigen. Tot op de dag van vandaag gaat dit zo door onder het motto: “Beslissen jullie voor ons wat jullie denken dat goed voor ons is, want wij zijn niet in staat om onze zaken zelf te regelen”. Ziet wat daar door de eeuwen heen – en in het bijzonder de laatste decennia – van gekomen is. Tot aan de sleepwet toe. Ziet u het ook al een beetje?
In die zin wens ik u heel veel wijsheid toe en ik groet u met de meest hartelijke hartelijkheid.
Sjra Knippenberg.