Europa en haar verhaal

Europa en haar verhaal

Mei 2019 / Door Sjra Knippenberg

Ik heb al eerder mijn visie gegeven op een paar onderwerpen die me interesseren. Ook deze keer doe ik dat en ik herhaal dat dit mijn visie is en dat niemand me moet geloven. Ik heb echter één advies: “Onderzoek het zelf!” Onderzoek het zelf en vraagt u zichzelf af hoe u het ziet.
Nu, aan de vooravond van de Europese verkiezingen, is dit onderwerp weer even actueel en heb ik daar zelf ook nog eens goed over nagedacht. Graag maak ik u deelgenoot van mijn huidige visie.
Deze week zag ik op TV enige Euro- en andere parlementariërs hun verhaal doen over het belang van deze verkiezingen en het belang van deelname daaraan. Er werd een vraag gesteld hoe het toch kon zijn dat het verhaal van Europa zo slecht bekend is bij de mensen. Het antwoord was: “Ja, dat is zo. We moeten het nog beter overbrengen!” Mijn eerste reactie toen ik dit hoorde was; hallo, één week voor de verkiezingen?
Mijn persoonlijke antwoord op die vraag is: “Er is geen verhaal!” Er-Is-Geen-Verhaal! Er is geen verhaal waarin de mensen duidelijk kunnen herkennen dat het om hen gaat. Dat Europa gaat over hun welzijn en hun belangen en het welzijn en belang van onze planeet en alle leven er op. Kijk alstublieft door het gekwetter over CO2 en klimaatverandering en opwarming van de aarde en broeikaseffect en al die verhalen heen. Dat is mijns inziens pure manipulatie.
Herinnert u zich? Na het raadgevend referendum in 2005 in ons land over de invoering van een Europese Grondwet, waarin de Nederlandse kiezers zich duidelijk uitspraken tegen te zijn, werden dezelfde vragen gesteld en dezelfde antwoorden gegeven. De toenmalige Minister-president – de heer J.P. Balkenende – nam de taak op zich om het verhaal van Europa voor de mensen duidelijk te gaan maken. Europa dichter bij de mensen. Van enige uitleg herinner ik me niets. Wat ik me wel herinner is dat de toenmalige president plots berichtte dat hij het dat niet ging doen. Waarom niet? Ook toen was er geen verhaal. Ook toen was er geen verhaal te vertellen dat de mensen kon overtuigen dat zij centraal stonden, dat het om hen ging. En dat is nog steeds zo.
Dat is waarom mensen zich niet herkennen in Europa. Is men tegen Europa. Volgens mij zeker niet. De meeste Europese mensen houden van elkaar en willen graag met elkaar samenwerken en samenleven. Vreedzaam. Vrij. Wat niet lekker ligt is het bolwerk in Brussel en in Straatsburg. Waar alles beslist wordt.  
Ik wens u allen heel veel wijsheid toe de komende week en al die weken die nog gaan komen en ik groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra Knippenberg