Dodenherdenking / Bevrijding

Dodenherdenking / Bevrijding
Door Sjra Knippenberg / Mei 2018

 

Waarschuwing vooraf.
Wanneer u niet graag geconfronteerd wordt met een afwijkende visie, leest u dan beter niet verder. Hou het dan eenvoudiger, luchtiger. Lees dan liever de krant of bekijk het NOS-journaal. Verder lezen vraagt een open blik. U bent dus gewaarschuwd.
Dodenherdenking op vrijdag 4 mei jl. Ik heb het gezien op TV. Een ingetogen en eerbiedwaardige gebeurtenis. Laat me dat zo uitdrukken. Wie er herdacht worden is al vele malen uitgebreid herhaald.
Mag ik u mijn visie geven op deze festiviteiten? Dat mag ik doen omdat we in Nederland een algemeen aanvaard recht hebben op vrije meningsuiting en ik maak daar als inwoner van dit land gebruik van. Dit doe ik met grote zorgvuldigheid. Ik doe mijn uiterste best ieders gevoelens te respecteren en om niemand te kwetsen. Uit het oogpunt van eerlijkheid, mijn eerlijkheid, moet zo nu en dan ook iets gezegd kunnen worden dat afwijkt van de gangbare mening. Blijven hangen in de oude afgekloven opinies brengt ons niet veel verder. Niet naar werkelijke vrede en vrijheid.
Terug naar de Dodenherdenking. Persoonlijk vraag ik me af; waarom eigenlijk? Veel mensen zullen deze vraag waarschijnlijk beantwoorden met: “Dat spreekt toch vanzelf! We herdenken onze dierbaren die gevallen zijn tijdens de oorlog en de veteranen in de vredesmissies daarna. Wij doen dat al sindsdien!”
Een van de opgevoerde argumenten is: “Wij mogen niet vergeten!” Hoe zouden we dat kunnen, want we gaan er nog steeds mee door. We gaan steeds maar door met oorlogvoeren, ook al geven we er nog zo’n mooie namen aan. Nogmaals, ik gun ieder zijn herinneringen en dierbaren herdenken is een groot goed. Maar wat is de echte waarde hiervan? Wat voegt dit eigenlijk toe? In welk opzicht verandert dit iets aan de situatie in de wereld? Wat is de werkelijke waarde van deze herdenkingen wanneer er morgen weer nieuwe contracten afgesloten worden voor de aankoop van nieuwe en vreselijke wapens. Ik hoef ze u niet te omschrijven. Miljarden kostende vliegtuigen, oorlogsschepen en duikboten en wat allemaal meer. Overmorgen wil men bijvoorbeeld duizenden drones kopen of wat er ook maar ontwikkeld wordt. En dat gaat zo maar door.
Dit oorlogstuig wordt niet alleen geproduceerd en ver- en gekocht, maar het wordt ook ingezet. Iedereen weet wat er gaande is in de wereld. Onder het mom van het brengen van democratie en vrede, men is er heel goed in om oorlog te verkopen onder een mooie naam, worden deze verschrikkelijke wapens ingezet. Gelijktijdig worden er weer nieuwe geproduceerd.
Fraaie manier om geld te verdienen, nietwaar?
Legt u me eens uit want ik wil het ook graag begrijpen. Legt u mij eens uit hoe een dodenherdenking en bevrijdingsfeest in dit licht iets kan toevoegen aan de vrede die wij ons allen zo graag wensen. Welke waarde kan men er aan verbinden wanneer men doorgaat met het doden en verminken van medemensen onder het mom van ik weet niet wat? Legt u me dat alstublieft uit! Wie wil er nou oorlog en verschrikking doorgeven aan zijn kinderen en kleinkinderen? Ik persoonlijk heb een heel ander begrip van erfenis.
Mogelijk dat mijn begrip tekortschiet, maar ik begrijp het niet. Het doden van een medemens wordt in een beschaafde maatschappij bestraft. Hoe zit het wanneer hetzelfde gebeurt vanuit een andere motivatie en met goedkeuring van bepaalde instanties? Is het doden van medemensen dan wel toegestaan? Ik zie het onderscheid niet zo goed.
Het is ook niet te begrijpen omdat het nergens op slaat. Ik nodig iedereen uit om hier eens goed over na te denken. Denk er over na tot de hersenen pijn doen in je hoofd. Met een open blik alstublieft. Haal de kop uit het zand en gooi alle oogkleppen af. Inzicht komt wanneer men de moed heeft om dingen met een vrije en open blik te bekijken. Alleen als we bereid zijn om zelf te onderzoeken kunnen we weten wat er nodig is om een blijvende vrede in de wereld te bewerkstelligen. Lokale vrede isgeen vrede want oorlog wordt naar believen geëxporteerd, als handelswaar. Oorlog is handelswaar want er worden ongelofelijke kapitalen aan verdiend.
Oorlog is noodzakelijk om bepaalde economieën draaiende te houden. Wist u de dat de economie in de V.S. voor een groot deel gebaseerd is op wapens en oorlogstuig? 54% van de federale begroting gaat daar naar “defensie”. Ook zo’n mooi en algemeen aanvaard begrip! Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt wanneer die oorlogsindustrie wegvalt? Wist u dat Nederland bij de top 10 hoort van wapenexporterende landen? Wij produceren misschien wel geen tanks en zo, maar wel allerlei vernuftig spul dat daar voor nodig is.
Nogmaals, welke echte inhoud heeft dodenherdenking? Gedenken we dan gelijk maar de doden die nog gaan vallen door middel van onze wapens? En bevrijding? Vult u zelf maar in. Zeg niet te snel: “Ja maar ik wil dat niet!” Onderzoekt dat dan ook maar eens goed.
Ieder maakt zijn eigen keuze. Dat is ieders recht. Daar kom ik niet aan. Waar ik op wijs is, weet waarvoor je kiest. Een bewuste keuze vraagt zelfonderzoek. Dat is mijn appèl aan u. U beslist.   
In die zin wens ik u heel veel wijsheid toe en ik groet u met de meest hartelijke hartelijkheid. Tevens wens ik u veel vrede toe.
Sjra Knippenberg.