Complotten en hun theorieën

Complotten en hun theorieën
Door Sjra Knippenberg / 11 September 2019
 In eerdere artikeltjes heb ik steeds benadrukt dat, wat ik schrijf, mijn eigen visie is en dat niemand hierin mee moet gaan. Dat doe ik nu ook weer. Geloof mij niet, maar onderzoek zelf wat voor u waar is. Dat geldt ook weer voor wat ik nu zeg.

Complottheorieën. Dat is een alledaags woord geworden. Het woord geeft aan dat er theorieën bestaan over complotten. Er gaat ook een zekere ontkenning van uit, namelijk de ontkenning dat er complotten bestaan.

Zo wordt er door veel mensen aan getwijfeld of het officiële verhaal over de gebeurtenis op 11 september 2001 – 9/11 dus – (het is vandaag precies 18 jaar geleden dat dit verschrikkelijke voorval heeft plaatsgevonden. De gebeurtenis die de wereld volledig uit zijn voegen heeft gescheurd) wel waar is. Voor de velen, die dit officiële verhaal nog steeds geloven, is dit een complottheorie.

Er zijn steeds meer mensen die het verhaal over het nut en de werkzaamheid van bv vaccinaties niet meer geloven en dit ook openlijk kenbaar maken. Ook dit zien de meeste mensen als een complottheorie.

Zo zijn er mensen die actief onderzoek doen naar de ware gebeurtenis omtrent de ramp met MH17 en dit ook, waar mogelijk, voor het voetlicht brengen. Dit geldt voor veel mensen ook als een complottheorie. Veel mensen zijn zelfs zeer verontwaardigd bij het horen van een mening die afwijkt van de officiële versie. Er wordt dan gelijk verwezen naar respectloosheid ten opzichte van de slachtoffers en hun nabestaanden. Emotionele reacties dus. Emoties en waarheid sluiten elkaar echter uit. Gaan niet samen.

Zo zijn er nog wel meer onderwerpen te noemen waarbij afwijkende zienswijzen afgedaan worden als complottheorieën.

Media en overheid zijn heel erg kritisch naar mensen die kritisch naar zaken kijken en die niet alles wat hen wordt voorgeschoteld voor waar aannemen. Mensen die waarheid zoeken en voor wie waarheid telt.

Blijkbaar zijn er nog steeds mensen niet zo geïnteresseerd in waarheid. Gemakshalve gelooft men maar datgene wat men leest en hoort. Blijkbaar is waarheid niet zo belangrijk. Mag ik u zeggen dat waarheid uiterst belangrijk is. Waarheid en eerlijkheid zijn ongeveer synoniem aan elkaar. Wanneer men iemand zou vragen of hij/zij eerlijk is en of eerlijkheid voor hem/haar belangrijk is, zal men veelal horen: ‘Natuurlijk vind ik eerlijkheid belangrijk!’

Met waarheid achter dingen ligt dit blijkbaar wat anders. Waarheid is niet belangrijk genoeg om te onderzoeken. Leugens en halve waarheden worden nog steeds algemeen geloofd en ook gemakkelijk doorverteld. Er zijn helaas veel, heel veel mensen die bijna alles geloven en dat met het grootste gemak zonder verder onderzoek doorvertellen.

Wanneer men een leugen of halve waarheid gelooft en die doorvertelt, maakt men zich op hetzelfde moment tot deelgenoot van een complot. Het complot van die leugen. Wat heet complotten. Complotten bestaan echt en worden door veel mensen in hun dagelijkse doen en gedrag gevoed en onderhouden. Complotten zijn dus geen theorie meer maar praktijk. We kunnen dus maar beter stoppen met het verwijzen naar complottheorieën, maar naar het bestaan en de praktijk van complotten.

Dit is een oproep aan al diegenen die hier nooit bij hebben stilgestaan. Ben voorzichtig met het geloven en vooral doorvertellen van andermans mening. Of het nu de mening van de buurman, de minister-president, de koning, de pastoor of de paus is. Of van welke goeroe of autoriteit dan ook. Ben kritisch en probeer de waarheid te achterhalen. Deze is te vinden, want u bent niet de enige in de wereld die de waarheid achter dingen zoekt. Gaat dit moeiteloos? Nee, zeker niet, het kost inspanning en doorzettingsvermogen, maar die moeite wordt beloond. U bent dan niet meer een aanhanger van de leugen maar een spreker van de waarheid. Dat is een Hemelsbreed verschil. Ziet u?

Ik wens u veel wijsheid en kracht toe in uw zoektocht naar Waarheid!

In die zin groet ik u met de meest hartelijke hartelijkheid.

Sjra Knippenberg

Kleine toegift.

Wanneer u dit artikeltje leest is het misschien al weer gebeurd, bij de herdenking van zo’n soort gebeurtenis als 9/11. Overheidsfunctionarissen draven op, meestal op TV en dragen de verschrikkelijkheid over van hetgeen er toen gebeurd is. In dit geval dat Osama Bin Laden en zijn handlangers twee vliegtuigen die torens hebben laten invliegen hetgeen die ramp veroorzaakt heeft. Met al die slachtoffers. Zonder blikken of blozen.

In mijn ogen zijn die mensen volledig ongeschikt voor hun taak, of ze nu politicus of journalist zijn.

Hoe belangrijk is waarheid? De eersten zijn gekozen om ons mensen in Nederland te leiden. De tweede categorie heeft de taak op zich genomen om ons naar behoren te informeren. Hoezo?

Indien u hiervan getuige bent geweest, bent u dan nog zo standvastig in uw geloof of is er toch een klein beetje twijfel uw hart binnengedrongen?

Vorig jaar, of mogelijk reeds het jaar er voor, heeft een vermaarde Amerikaanse architect, als lid van een groep van 1.500 top technici/onderzoekers, in Nederland een lezing gegeven over wat beslist niet heeft kunnen gebeuren en wat waarschijnlijk wel gebeurd is.

Wat heet niet weten!