Seraphim Joy Foundation: Eenheid Matrix, Goddelijk Licht Organisatie

Seraphim Joy Foundation

Eenheid Matrix, Goddelijk Licht Organisatie

23 Januari 2021Seraphim

https://open.spotify.com/episode/24hA1BnxW7IFcheCA0g0AO

2021 begon met een absoluut nieuw ontwerp, met een onderlaag van een nieuw frequentieontwerp voor de Nieuwe Aarde en het ontwaken van zielengemeenschappen in afstemming met Een Foundation, Eenheid van Allen, Belichaming van de Bron in tijd en ruimte.

In onze waargenomen werkelijkheid als buitenwereld, vinden twee verschillende gebeurtenissen plaats. Het ene is persoonlijk, Getuige staat en individuele beweging van ontwaakte zielen op aarde, dagelijks gebeuren, ontvouwen van vibratie en transformatie over de aarde toont een geboorte van een compleet nieuwe orde en stroom in goddelijk ontwerp voor elke menselijke upgrade van 5 zintuiglijk naar multidimensionaal bestaan, afgestemd op hun gekozen perspectief, geloof, en frequentiespectrum.

En de andere, is ondersteuning van Collectief Bewustzijn in kwantumsprongen tussen tijdlijnen, in constante verandering in mogelijkheden tussen vormloos en vorm. In 2020 hebben veel gebeurtenissen ons klaar gemaakt om getuige te zijn van de geboorte van de Eenheidsmatrix, die niet alleen de NIEUWE AARDE Sjablonen onthult door middel van frequentiecodes, maar ons ook collectief in de Scheppingsfase van Goddelijke lichtorganisatie brengt.

De reis van de mens is een innerlijke bewustzijnsverhoging, observatie en erkenning van Een, als een levenseenheid, in het spel van dualiteit en polariteit, spel en spelers, herkenning van Een duidelijk Scherm en een projector en de regisseur achter de scène (De Bron van Alles).

In het Gouden Tijdperk van de Aarde, is de film geupgrade naar vele schermen

( Dimensies en Tijdlijnen), duister en licht, Individueel en collectief. Het heeft ook verschillende niveaus ( Frequentie banden), hebben spelers/ rollen op verschillende niveaus tot volledige meesterschap van energie band.

Elk niveau van Goddelijke Organisatie vormt zich door frequentiebanden en het blijft zuiveren en perfectioneren. De template is een licht ontwerp dat in zijn uiteindelijke vorm niet solide is, het zweeft in tijdloos, voor altijd evoluerend Bewustzijn, en daarom is het onmogelijk om een structuur aan te bieden die begrijpelijk is voor de geest, het beweegt door hartkrachten en alleen in het heden zou de beweging ervan waarneembaar kunnen zijn.

Hoogste bewustzijn/eenheidsmatrix herstructureert momenteel onze menselijke gemeenschappen op een kleinere schaal. Het creëren van spiralen van geometrische energiestabilisatoren doordrenkt met puur licht/devotie om te werken met het Gaia elektromagnetische veld, het vrijmaken van gebieden voor het zaaien van Nieuw Aarde bewustzijn, ook het verbinden van Aarde bewaarders beschermers, lokaal en globaal, allen verbonden met Een Magnetische FREQUENTIEHOUDER (Moederschip) voor dat land(en), locaties en zelfs continenten, om de stijging van Collectieve Hart Frequentie in Nieuwe Aarde Energie band te ondersteunen.

Niemand in het ontwakingsproces weet hoe dit alles werkt, in onze eigen observatie en stroom van binnen, herkennen we kleine deeltjes van het ontwerp en de patronen van gebeuren die geworteld zijn in de nieuwe frequentie in ons lichaam * Hemel op Aarde*. en terwijl het steeds sneller en sterker wordt.

2021, is een focus jaar in Frequentie band en gewenste werkelijkheden.  Wij worden bewogen als spelden/pilaren van licht (LICHTHUIZEN), zender van de bron (FREQUENTIEHOUDERS, activeerders EN verlichters) connectoren tussen lagen (initiatiefnemers en Gaia dragers) om de Goddelijke organisatie als eenheidsmatrix in fysieke realiteit te brengen, dit is een beweging van Geest in vorm, nog nooit eerder meegemaakt op deze enorme schaal, de mensheid is klaar voor God’s Download nu en alle Moederschepen zullen zich naar Kracht Locaties verplaatsen, zodat de lagen van het Hemelse, Galactische, Menselijke (Goddelijke Zelf) tot volledige afstemming komen, zowel individueel als collectief, om de ENE FOUNDATION geboren te laten worden.

Wat is eigenlijk Unity Matrix? De Aarde bevindt zich op een sterke creatieve golf die haar planetaire evolutie binnen ons universum ondersteunt. De klimaatveranderingen en gebeurtenissen zijn de manifestatie en weergave van haar verhoging in frequentie om haar afstemming in het levenssysteem voort te zetten.

Door de eeuwen heen (verleden/geschiedenis tijdlijnen) is de mensheid geleidelijk aan weggestapt van de natuurlijke stroom van het levenssysteem en de neutrale trillingsstaat van aanwezigheid van Een door het ontwikkelen van collectieve illusie van macht, ego, superioriteit over andere bestaansvormen, controle en misbruik van natuurlijke uiteindelijk schade aan de ziel van de Aarde/ Gaia, is de levensonevenwichtigheid de oorzaak van een effect geworden, dat binnen God Centrum verschijnt als een nieuw ontwerp en cyclus (Ontwaken / Collectieve Ascensie / Nieuwe Aarde) om open en lege menselijke vaten te gebruiken als Lichtportalen om de Hogere Frequentie van Goddelijke Zuivere Aanwezigheid in de fysieke realiteit te brengen en een kracht te vormen om Evolutie van het leven samen met Gaia te ondersteunen, transformatie en transcendentie van het levenssysteem van Levens op Aarde om deze extreme schommeling van onevenwichtigheid in de vorm van menselijke ziekten, geweld, oorlog,… te brengen te neutraliseren en voor te bereiden op een nieuwe bewustzijns zaaiing in de vorm van EENHEIDSMATRIX.

Het is door de innerlijke transformatie en alchemie dat elke ziel binnenkomt in de Eenheidsmatrix, maar zonder zuivere intentie en volledige overgave aan de Goddelijke Wil, zal deze binnenkomst niet gestabiliseerd worden, en zich blijven herhalen in lussen van herhaalde lagere tijdlijnen totdat een individuele ziel of een groep zielen (Gelijk zielsontwerp) door de cyclus heen beweegt en een nieuw niveau van hun zielsontwerp bereikt.

Alle verhalen en geloofsovertuigingen laten oplossen in de aanwezigheidsfrequentie is de enige weg voorwaarts in het ontwakingsprogramma, en de zielen die door gebrek aan volledige zuivering in het hart nog steeds duelleren in lagere frequentiebanden, zullen ego-spel ervaren in hun ervaren realiteit in de vorm van licht en donker, mannelijk en vrouwelijk, kiezen voor dit en dat, zelfs in de vorm van lichtgemeenschappen en activiteiten. Terwijl de zielen die naar een hogere frequentie zijn overgestoken, volledig gestabiliseerd zijn in het nulpunt, geneutraliseerde God staat van aanwezigheid, hun domein is Aanwezig, hun wezen is leegte, hun staat is een Zuiver Bewustzijn.

In 2021 heeft de Eenheidsmatrix de potentie om volledig actief te worden en dat betekent dat het Collectieve Bewustzijn voldoende gezuiverd is om de Menselijke Beschaving te hervormen en de Duistere Regeringen uit te schakelen, zodat de stroom van zuivere overvloed moeiteloos wordt voor vele lichtwerkers. Om op hun toegewezen landen en locaties te staan en de Goddelijke WIL toe te staan hun samenzijn vorm te geven als een gemeenschap van lichthuizen of als een individueel Moederschip, om het Netwerk van de Nieuwe-Aarde Frequentie over Gaia te verbinden.

De Energie van Januari 2021 werkt verschillend voor elke ziel, voor sommigen vertragend naar één frequentieband en realiteit en voor anderen zou het een snelle versnellende kwantumsprong kunnen zijn, gevolgd door snellere realiteits- en tijdlijnveranderingen. Voor sommigen brengt het stilte in moederziel en volledige acceptatie als Goddelijke belichaming en voor anderen initieert het fysieke activiteiten en collectieve samenwerking.

Dit jaar is de zelferkenning van Goddelijke belichaming en een volledige overgave aan de Goddelijke Wil, om de Kracht van Een te worden. Samen met onze collectieve transformatie, zullen de goddelijke wetten van Een sterker in onze waargenomen werkelijkheid komen en het ervaren van magie en synchroniciteit zal een manier van leven worden.

Het waarnemende innerlijke hart wordt de volledige kracht van creatie en manifestatie als goddelijke belichaming van waarheid.  Dit kan niet worden uitgelegd, gemeten of geleerd, dit is het mysterie van een knop die zich elke seconde opent en een prachtige roos wordt met een geur die onbekend is tot ze in een ogenblik wordt geroken, en echt wordt.

Goddelijke Wil is zo moeiteloos als een ademtocht, zo krachtig als een tsunami, zo stil als de maan en zo liefdevol als de ochtendzon. Goddelijke Wil is het overheersende thema van 2021/22. Echter, hoe dat wordt waargenomen is het spel van dualiteit en polariteit als we sneller bewegen in het afwerpen van onwaarheid, zullen extreme gebeurtenissen volgen, zoals we momenteel getuige zijn van een drama in de Verenigde Staten door marionetten van duistere regeringen, zal het contrast tussen tegenstellingen toenemen aangezien de aard van het leven ook de dood in zich draagt, het is te vermijden om een Sterrensprong in Bewustzijn te ervaren en niet te zien dat de cyclus van de natuur volgordes en ordeningen volgt.

Eenheidsmatrix is geneutraliseerd Geometrisch God Systeem, hoe hoger de frequentie stijgt, hoe duidelijker de gebeurtenissen van 2021/2027 vorm zullen krijgen, dit is het einde van Collectieve Ego dekmantel. Geen ziel kan uitwerpen, kan uitstellen, kan sneller of langzamer gaan, alles moet gezien worden, alles moet gevoeld worden, alles moet geaccepteerd worden, alles moet geneutraliseerd worden.

Maak de veiligheidsgordel vast, het onbekende neemt het over en als je hart vrij is, zullen we elke seconde ervan houden om er deel van uit te maken en als er een gevoel van zelf, angst, gehechtheid, controle is, dan zal het de donkere nacht van de ziel zijn.

Unity Matrix is de belichaming van de beloofde Profetie.  De Dag des Oordeels, de terugkeer van Christus(bewustzijn), de verenigde Galaxies, hemel op aarde, kies je verhaal, kies je perceptie.

Kies liefdevol!

Seraphim Joy Foundation

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org