Diep van Binnen heeft Ieder Mens een Verbinding met de Eeuwigheid, ……………..

Diep van Binnen heeft Ieder Mens een Verbinding met de Eeuwigheid, die ons Voorziet van een Wijsheid die Verder gaat dan Enige Rationele Kennis.

Door: Peter Sattva – 7 Februari 2021

Ik heb geteld en ontdekte dat sinds het einde van WO2, meer dan 50 oorlogen zijn uitgevochten, tussen verschillende landen! Als je dieper in de geschiedenis kijkt, zul je zien dat duizenden oorlogen door mensen zijn uitgevochten. Doden, of gedood worden, komt alleen voor in een ‘denkende’ menselijke omgeving en is helemaal niet ‘natuurlijk’! Oorlog is een rationeel concept en beperkt zich tot rationele menselijke wezens. Dieren hebben ‘persoonlijke’ gevechten om voedsel, of voortplantingsproblemen, maar voeren geen algemene georganiseerde oorlog tegen andere soorten, of soortgenoten. ‘De planeet der apen’ was een bedrieglijke menselijke fantasie.

Er is nooit oorlog geweest tussen andere wezens, dan de mens. Het projecteren van onze innerlijke of uiterlijke conflicten, creëert alleen slachtoffers onder onze eigen soort, meestal onschuldige mensen. In eerste instantie zijn soldaten zich er niet van bewust dat ‘het kwaad’, dat door hun superieuren zorgvuldig wordt aangewezen, vaak door diezelfde superieuren wordt gecreëerd.

De sensatie van een “overwinning” zal een soldaat een ervaring geven die zijn ego-verwachting bevestigt: “Hij heeft een verandering ten goede teweeggebracht”. Hij zal ervan overtuigd blijven dat hij een vreedzamere wereld heeft geschapen, omdat hij gelooft dat hij de ‘dreiging’, waar hij op werd gewezen, ergens daarbuiten heeft geëlimineerd.

Het maakt echt niet uit of je een binnenlands, een sociaal, of een politiek ‘probleem’ bestrijdt. Elk gevecht, of je het nu bent begonnen, of jezelf verdedigt, is een overgave aan de behoefte van ons ego aan controle. Elke overwinning heeft een onsmakelijk na-effect! Dat is de reden dat de rol van ‘bevrijders’, vaak verandert in seksueel misbruik van overwonnen meisjes en vrouwen.

De sensatie van een overwinning, triggert bij velen de verborgen lust naar macht. Het bewijst dat zolang je je niet bewust bent van je ego, het ego jou gebruikt.

Terwijl jouw ego angstvallig bepaalde ervaringen uit de weg gaat, wordt het vaak (mis-ge)leid door “Superieuren”, die erop getraind zijn je op situaties te wijzen (die ze vaak zelf gecreëerd hebben) om je ego bereid te krijgen om voor hun bestwil te vechten. Het zijn altijd superieuren die onderdanen ‘bevelen’ tot een oorlog. Heb je ooit gehoord dat burgers hun superieuren om een oorlog vroegen of hen daartoe dwongen? Het lijkt wel of er steeds meer vijanden komen en het zijn steeds dezelfde die die vijand definiëren: ‘superieuren’.

Fase 1: Voor mij (en voor velen)  is het idee van vijanden begonnen met een soort van ‘wij’ tegen de Russen, dat begon in Korea, ging vervolgens over naar Vietnam en later naar Cambodja. Zolang superieuren in staat zijn jouw ego te overtuigen van een vijand, zal jouw ego je persoonlijkheid aanzetten tot vechten, tot het beschermen van grenzen, of belangen, tegen elke vermeende bedreiging.

Fase 2: Terwijl de definitie van een fysieke vijand steeds meer vervaagde, tot de meer vage omschrijving van ‘bedreiging’, verwerden ‘instituten’ zonder enige ‘vorm’, tot onze nieuwe vorm  van een vijand en maakte het gemakkelijker, om terrorisme, fascisme, of communisme, te zien als een vijand, die verslagen moest worden.

Dat betekende dat er niet langer tegen een fysieke vijand gevochten werd, maar tegen ideeën, ideologieën of religies, waardoor elk medemens in een vijand kon veranderen!

Fase 3: Sinds enkele decennia zijn ‘problemen’ onze vijand geworden, zoals de opwarming van de Aarde, luchtvervuiling, het stikstofprobleem, of het opraken van onze fossiele voorraden en de ineenstorting van ons bank- en economisch systeem. We begonnen de schuld te schuiven op allerlei doemscenario’s, zonder ‘persoonlijkheid’, om de schuld te geven, of om naar te verwijzen. Nog steeds vecht iedereen vol overgave voor, of tegen een vijand, die bij voorkeur onzichtbaar moet blijven, of niet-materialistisch, zodat iedereen tegen iedereen kan vechten

Fase 4: Het corona-virus werd onze ideale vijand, die niet alleen onze buren in een gevaar veranderde, maar ook onze dierbaren in een levensbedreigend gevaar omtoverde.

Allemaal bedoeld om ons ego de geplaveide wegen te laten volgen die vanaf het allereerste begin voor ons zijn uitgestippeld. We zijn op weg naar een wereldwijde cataclysme, dat het begin zal zijn van een ‘nieuw tijdperk’ in onze evolutie.

Eindfase: We moeten een keuze maken! Of: een Verenigde Wereld Mensheid, Of het geplande tegenovergestelde: een Nieuwe Wereld Orde.

De N.W.O. werd eeuwen geleden gepland, om één gecentraliseerde wereldmacht te krijgen!

Door de eeuwen heen hebben politieke- en religieuze leiders de afscheiding van onze persoonlijkheid van onze oneindige bron binnenin (onze individualiteit) bevorderd en onze persoonlijkheid aangezet tot het volgen van haar (onbewuste) ego-angsten, allemaal voor hun eigen egoïstische belangen.

Diep van binnen heeft ieder mens een verbinding met de eeuwigheid, die ons voorziet van een wijsheid die verder gaat dan enige rationele kennis.

Maar, eenmaal gescheiden van onze bron, was het enige waar we ons aan konden ‘vastklampen’ onze ego-droom! Politici, kerken en commercie hebben een groot belang bij die ego-droom.

Ze hebben onze afhankelijkheid aan zekerheid opzettelijk aangewakkerd en tieren daar nog steeds welig op! Kerken, die vertellen dat je bang moet zijn voor de hel en de duivel en je opdragen te leven naar bepaalde ‘religieuze’ dogma’s, zijn niet uit op jouw belang, maar op hun eigen belang! Politici die denkbeeldige vijanden voor je verzinnen en/of creëren, om tegen te vechten, zijn geen haar beter. Het doel is dat ons ego aan hun ‘suggesties’ gehoor geeft, net als commerciële bedrijven, exploreren ze onze onbewuste ego-angsten, door hun twijfel achtige waarheden in ons leven te zaaien en ons te stimuleren om hun producten te kopen, of voor hun belangen te gaan vechten.

Supermarkten, kerken en politieke partijen, zijn schuilplaatsen voor ons ego en zullen steeds je ego bevestigen, nooit jouw individualiteit.

Steeds om onze onbewuste ego-angsten en twijfels te sussen en te troosten, niet om ze op te lossen.

Peter Sattva