Primaire waterbronnen vol met drinkbaar water

Primaire waterbronnen vol met drinkbaar water

Het binnenste van de Aarde bevat meer water dan alle wereldzeeën tezamen

Oorsprong hypothese door lekkage uit hete magmabronnen

Drinkbaar water van constante temperatuur en toevoer

Aardbevingen geven aanwijzingen

Een golvenloze waterwereld

Wat is primair water?

Verhuizing naar nieuw kanaal

Er bestaat geen watertekort

Water is hernieuwbaar, de wereld zal niet zonder water komen te zitten. De watercrisis is weer zo’n hype over niet bestaande tekorten aan levensnoodzakelijkheden. Water is de combinatie van waterstof en zuurstof. Waterstof is het eenvoudigste element. Elk atoom van waterstof heeft slechts één proton. Waterstof is ook het meest overvloedige element in het heelal. Sterren zoals de zon bestaan voor het grootste deel uit waterstof; waterstof komt van nature op aarde alleen voor in samengestelde vorm met andere elementen in vloeistoffen, gassen, of vaste stof. Zuurstof is een zeer reactief niet-metaal, en een oxidatiemiddel dat gemakkelijk oxiden vormt met de meeste elementen en ook met andere verbindingen. In massa is zuurstof het op twee na meest voorkomende element in het heelal. Zuurstof maakt bijna de helft uit van de aardkorst in de vorm van oxiden.

Een wetenschappelijke studie heeft de aanwezigheid van grote hoeveelheden water aangetoond, opgesloten ver onder het aardoppervlak. De studie bevestigde “dat er een zeer, zeer grote hoeveelheid water is opgesloten in een zeer specifieke laag diep in de aarde; een hoeveelheid water groter in hoeveelheid dan alle oceanen van de wereld tezamen”.

 Dit water wordt primair water genoemd, dat diep in de Aarde ontstaat uit de synthese van waterstof en zuurstof. Onder enorme druk van inwendige hitte in de Aarde wordt H2O gevormd in de vorm van damp, en omhooggestuwd door rotsspleten, waarmee de zwakste plekken in de aardkorst wordt bedoeld. Dat vloeibaar wordt tijdens afkoeling. Primair water wordt omhooggestuwd, terwijl atmosferisch water onderhevig is aan de effecten van zwaartekracht dus naar omlaag stroomt.

“De Watercyclus beschrijft het bestaan en de beweging van water op, in en boven de Aarde. Waar komt al het water op de aarde vandaan? De Oer-Aarde was een gloeiende bol gemaakt van magma, terwijl alle magmas water bevatten. Water komt vrij als magma afkoelt in de aardatmosfeer, totdat het als vloeistof aan de oppervlakte kan verblijven. Door vulkanische activiteit werd en wordt nog steeds water in de atmosfeer gebracht, waardoor het oppervlakte- en grondwatervolume van de aarde toeneemt.”

Het meest voorkomende gas dat gewoonlijk bij vulkaanuitbarstingen in de atmosfeer vrijkomt, is water in de vorm van stoom – H2O, gevolgd door kooldioxide – CO2 en zwaveldioxide – SO2. Uit vulkanen komen ook kleinere hoeveelheden andere gassen vrij, waaronder waterstof, sulfide, koolmonoxide – CO, waterstofchloride – HCL, waterstoffluoride – HF en helium – He. Onderzoekers zeggen;

Verder Lezen……..