Hersenspoeling en Gedachten Controle

Hersenspoeling en Gedachten Controle

Auteur: Peter B. Meyer – 20 Mei 2023

Gedachtenbeheersing

Hersenspoeling is meer bekend als mind control, het is dwingende overreding, oftewel gedachtecontrole, gedachtehervorming of gedwongen heropvoeding. Het is het concept om de menselijke geest te veranderen om deze gecontroleerd door specifiek psychologische technieken te sturen en te stellen, zowel bij individuen als groepen voor de vervulling van vooraf opgestelde taken.

Van hersenspoeling wordt gezegd dat dit het vermogen van de proefpersoon kritisch of onafhankelijk te denken verlaagd, dat wordt bereikt door introductie van nieuwe, slechte of ongewenste gedachten en ideeën in de geest van het slachtoffer in te voeren, om perceptie, houding, waarden, normen en overtuigingen te modificeren.

De term “hersenspoelen” werd voor het eerst in het Engels gebruikt door Edward Hunter in 1950 om te beschrijven hoe de Chinese regering mensen tijdens de Koreaanse oorlog met hen te doen samenwerken. Onderzoek naar het begrip bekeek ook nazi-Duitsland, naar sommige strafzaken in de Verenigde Staten, en naar de acties van mensenhandelaren.

Hersenspoeling oftewel sociaal psychiatrie wordt gedaan om de perceptie van het volk of bepaalde individuen te manipuleren teneinde de samenleving te vervormen in het vooraf bepaald model. Dit is de ernstigste vorm van criminele mensenmoord. – Onze zoon is slachtoffer geworden van hersenspoeling; vanaf zijn 18e jaar gedurende 20 jaren; om op 22 jarige leeftijd gearrangeerd te trouwen met een vier jaren oudere, half-slimme dochter. We zagen hem terug op 38-jarige leeftijd na hun scheiding, en waren diep geschokt.

Mind gecontroleerd; Kijk eens naar deze vraag uit een CIA MKULTRA memo uit 1952:

“Kunnen we een individu zo ver onder controle krijgen dat hij tegen zijn wil en zelfs tegen de fundamentele natuurwetten in, zoals zelfbehoud, doet dat wat wij willen?”

Alle terroristische aanslagen zijn gebaseerd op het Mind Control Programma dat een slachtoffer ontvoert en wordt ‘gechipt’ met een microchip in de hersenen, zodat ze op afstand kunnen worden geactiveerd door agenten voor valse vlag operaties. Daarom wordt de schutter vaak gedood door agenten, want dode lichamen praten niet meer. En als een schutter het overleeft, is hij versuft of verward en kan hij zich niets herinneren.

Tieners die stemmingsdrugs gebruiken, ervaren ook deze symptomen waar ze vanaf proberen te komen, maar krijgen meer drugs voorgeschreven om psychotischer te worden. Drugs, die de geestelijke gezondheid van een levend wezen verstoren, zijn bedoeld om andere mensen te doden of ongelukkig te maken.

Van vrijheid naar slavernij

Stapje voor stapje is op deze wijze de menselijke vrijheid omgezet in slavernij zonder dat mensen het beseften. De cabal weet dat alles bereikt kan worden met geleidelijkheid, vaak aangeduid als het “Kokend Kikker Syndroom”. Er is geen behoefte aan absolute agressieve onderwerping. Of het nu 50 of 100 jaar duurt, het kan de elites niet schelen. Ze zijn geduldig. De vraag is nu, hoe hebben ze dat precies gedaan?

Ze hebben stap voor stap de echte rijkdom van het volk overgeheveld in hun eigen handen. Ze maakten regeringen tot het vehikel voor hun doelen, om zo de massa uit te buiten. Ze creëerden het waardeloos nepgeld systeem als belangrijk instrument, om te helpen deze doelen geruisloos zonder opstanden te bereiken, om op deze wijze geleidelijk hun lang bestaand doel te bereiken. Het uiteindelijk resultaat is, volledige overheersing door totale onderwerping.

Daartoe werd eerder geïntroduceerd; het programma ‘Politieke Correctheid’ (PC) als onderdeel van hun Controlesysteem, waardoor steeds meer wetten, belastingen en financiële eisen konden worden ingevoerd om de mens als vliegen in hun web te binden, met als doel geestelijke achteruitgang en grondiger mind control.

PC concipieert ook het gebruik van woorden of gedrag, onder de bepaling dat geen enkele groep mensen beledigd mag worden. Het is belangrijk dat iedereen gelijk is, eerlijk en waardig wordt behandeld. Zo zijn onvriendelijke woorden reeds lang in gebruik maar van deze wordt gezegd dat ze sommigen kunnen kwetsen en daarom uit het spraakgebruik moeten worden verwijderd.

Deze woorden worden vervangen door andere die niet beledigend zijn, dat bewust een continu proces is gemaakt om nog meer mensen hun vrijheid te ontnemen. Met het argument dat de nieuwe woorden politiek correct zijn. Deze term wordt ook spottend gebruikt bij pogingen belediging te voorkomen, die te ver gaan.

De programmering van de nuttige idioten; te weten de bestuurders van overheden op alle niveaus, wordt geschraagd door dat wat “Politieke Correctheid” is gekwalificeerd. Het is bedacht als middel om te voorkomen dat minderheden “overstuur” raken door wat anderen zeggen, maar het is feitelijk een indringende vorm van geestprogrammering.  Terwijl het beledigend is voor die “minderheden” die zgn. “beschermd” worden.

Zo, moest het woord ‘brainstorming’ worden veranderd in “gedachten douche” terwijl de reactie van epileptici luidde dat ze niet in het minst beledigd waren door het woord ‘brainstorming’.

Er zijn ontelbare voorbeelden van deze maatregel die de omvang aantonen van de waanzin van deze maatregels. Het standpunt van de regering over deze kwesties is:

“Wij nemen gelijkheid en diversiteit zeer serieus. Het is belangrijk voor ons om mensen niet te kwetsen en het spijt ons als we, door te proberen dit te vermijden, juist die mensen hebben beledigd die we niet wilden beledigen.

Als de epilepsievereniging de term volkomen aanvaardbaar vindt, dan verwelkomen wij deze opheldering. Als de term echter zelfs maar een kleine minderheid beledigt, moedigen we mensen aan contact met ons op te nemen.”

Psychologisch geweld

De Franse regering heeft een wet ingevoerd waardoor getrouwde stellen een strafblad kunnen krijgen als ze elkaar tijdens ruzies beledigen. Het is het eerste land dat “psychologisch geweld” tussen gehuwde en samenwonende paren verbiedt.

De wet zal naar verwachting betrekking hebben op elke vorm van belediging, inclusief herhaalde onbeleefde opmerkingen over het uiterlijk en of intellect van een partner. Overtreders kunnen een boete krijgen, een elektronische tag, of zelfs gevangenisstraf. Dit onderstreept het Deep State principe van ‘verdeel en heers’.

Het maakt deel uit van het psychologische spelplan om mensen elk woord dat ze zeggen in elke situatie in de gaten te houden, zelfs tussen partners. Het is een vorm van mentale en emotionele bewaking waarbij iedereen gecontroleerd en geobserveerd wordt door “Big Brother”, zoals George Orwell in hun opdracht beschreef in z’n in 1948 gepubliceerd boek met de tittel “1984”.

Alhoewel, Politieke Correctheid een modern verschijnsel lijkt te zijn. Omdat het pas in de laatste decennia aan de oppervlakte kwam en inmiddels zich heeft uitgebreid tot de krankzinnige niveaus van nu. Maar, in feite gaat de oorsprong hiervan minstens terug tot de tijd van WO1, en werd lang daarvoor in de schaduw reeds gepland. De Jezuïeten, geleid door netwerken van het Huis Rothschild, willen de wereldwijde samenleving omvormen tot een “één wereld” dictatuur en om dat te bereiken moet diversiteit verdwijnen.

“De reptiel-hybride families hebben de diversiteit vernietigd in de overheid, het bankwezen, het bedrijfsleven, de media, de geneeskunde en vrijwel elk ander aspect van de samenleving.

Organisaties als Gemeenschappelijk Doel zijn opgericht om de diversiteit van denken en waarnemen te elimineren onder degenen die deze instellingen van de overheid en de rechtshandhaving besturen. Ze zijn gericht op de vernietiging van ‘culturele’ diversiteit.”

Politieke Correctheid

Dit is waar politieke correctheid om de hoek komt kijken. Het doel ervan is de diversiteit van taal, zienswijze en cultuur te ontmantelen tot alleen nog maar een saaie, lege klodder van gestolde banaliteit overblijft die doorgaat voor “menselijke samenleving”.

Woorden die iets betekenen worden verboden, mensen zullen bang zijn iets te zeggen zonder een zorgvuldige taalkeuze, om te voorkomen dat ze gestraft worden doordat ze iemand zouden kunnen beledigen.

Kijk om je heen en je zult zien dat dit concept al gebeurt, en nog snel ook. Misschien herken je dit?

 • De creatie van racisme delicten.
 • De voortdurende verandering om verwarring te zaaien.
 • Het onderwijzen van seks en homoseksualiteit aan kinderen.
 • Ondermijning van het gezag van scholen en leraren.
 • Enorme immigratie om de nationale identiteit te vernietigen.
 • Promotie van overmatig drinken.
 • Leeghalen van kerken te weten gericht op alles wat mensen samenbracht.
 • Rechtssysteem met vooroordelen tegen de slachtoffers van misdaad.
 • Afhankelijkheid van de staat of staatsuitkeringen.
 • Controle en verarming van de media.
 • Aanmoediging van afbraak van het gezin.

Dit is slechts een deel, maar geeft indruk van gemeenschappelijke thema’s die voortdurend terugkeren. Gericht op enorme immigratie van vreemdelingen om de “nationale identiteit” te vernietigen.

En bedenk hoe Dr. Richard Day in 1969 de vergadering vertelde dat reeds lang bestaande gemeenschappen moeten worden vernietigd door werkloosheid en massale immigratie.

Dit is de werkelijke reden voor de grenzeloze EU en waarom de VS hun grensverdediging met Mexico terugtrok, voordat Trump de kust tot kust muur oprichtte. Gepland als voorbereiding voor de grenzeloze Noord-Amerikaanse Unie.

Geen van de hierboven genoemde onderwerpen zijn in het belang van het volk. De Deep State misbruiken terwijl ze beweren hen te beschermen.

Rothschild-Illuminati fronten zoals de Anti-Schending League (ADL) houden zich niet bezig met racisme. Ze gebruiken het gewoon om meer controle te rechtvaardigen, de vrijheid van meningsuiting te ondermijnen en “haatwetten” in te voeren om van ieders opinie een misdrijf te maken waarin de waarheid geen verweer is.

Waar geen racisme bestaat, vinden de autoriteiten het gewoon uit om hun “oplossingen” te rechtvaardigen.

Het volk moet beginnen samen te komen, “conformiteit” met alternatieve woorden afwijzen voor bijvoorbeeld: zwarte koffie, brainstormen, enzovoort. Massale protesten zijn een optie zolang het vreedzaam is, maar wel deel uitmaken van de campagne van geweldloze non-samenwerking. Begin met het niet aanvaarden en naleven van Politieke Correctheid, want dat beknot vrijheid van meningsuiting.

Samen staan we sterk deze overheidsmaatregelen te verwerpen en te vervangen door wat we zelf willen. Bedenk;

Waarom wachten we nog op onszelf,

anderen doen het niet voor ons!

Peter B. Meyer

https://finalwakeupcall.info/