Bekendmaking van de Pleiadische Raad

Bekendmaking van de Pleiadische Raad

Door Peter B. Meyer – 29 September 2021

Bestaande beschavingen van Atlantis, Lemuria, en Mu

De Duistere Krachten zijn Uiteengevallen.

Voortgangsrapport

Boodschap van de Hoge Raad van Plejaden

Eindelijk is de tijd gekomen, om enkele onthullingen te presenteren waar velen op hebben gewacht. Dit is een moeilijke, maar absoluut noodzakelijke beslissing geweest, omdat deze onthullingen het grootste deel van de bevolking zullen schokken en zeker degenen die nog diep in slaap zijn, uit hun illusie te laten ontwaken om de ware realiteit te zien.

Voor wakkere en bewuste mensen zijn belangrijke veranderingen opkomst. Hier is een blik in de nabije toekomst, om te weten dat we op de goede weg zijn in ons leven. Wees ervan verzekerd, dat alles zal verlopen zoals oorspronkelijk gepland door onze hogere buitenaardse helpers, de Galactische Federatie. Deze keer zijn alle parameters op hun plaats om succes te verzekeren, dat op het punt staat te beginnen. Het brengt ons het licht voor hogere niveaus van actie om alle negatieve krachten te verwijderen en de planeet Aarde compleet te zuiveren. En, de nieuwe positief gepolariseerde wereld binnen te gaan. Dit is een formidabele onderneming, maar uiteindelijk zal de triomf voor ons zijn.

De meesten van jullie hebben geen idee wat met planeet Aarde gebeurt en hebben niet begrepen of willen niet begrijpen wat deze omschakeling voor het hele Universum heeft betekend. Die mensen zullen en kunnen de ascensie niet volgen omdat zij in de lagere vibratie blijven totdat zij tenminste het 4e Dimensionaal bewustzijn hebben ontwikkeld om klaar te zijn voor hun ascensie naar 5D. Er zijn ook mensen die niet willen geloven in deze verschuiving voor de planeet en nog steeds binnen hun comfortzone willen leven. Het is hun keuze en niemand kan dat in twijfel trekken omdat het hun ziel is die besloten heeft meer tijd nodig te hebben om spiritualiteit te ontwikkelen voor ascensie naar een hogere vibratie.

Enige verduidelijking; Het verschil in Dimensies kan het best als volgt worden uitgelegd; In de 3e Dimensie zijn mensen slechts afgestemd op één enkele golflengte op hun radio, de 4e biedt gelijktijdig twee of drie verschillende golflengtes op hetzelfde moment, terwijl de 5e een verscheidenheid van zeer verschillende lengtes biedt die gelijktijdig beschikbaar zijn en op elkaar afgestemd kunnen worden.

In de komende weken zullen extreem sterke energieën naar planeet Aarde worden gezonden waardoor mensen bewust en wakker moeten zijn om te begrijpen wat er gebeurt. Om deze energieën te absorberen, kunnen ze zeer krachtig zijn en kan het voelen alsof je tegen de grond wordt gedrukt. Het is belangrijk te proberen te overleven en niet op te geven, vanwege de extra drive door deze energieën. Onze Heer wil dat jullie overtuigd en geconcentreerd zijn op overleven door je aan te sluiten bij de ascensie. Het is een kritische tijd voor wat betreft waar we staan in onze spiritualiteit en vibratie. Velen van ons Pleiadieërs zijn erg moe na veel werk te hebben verricht voor het Universum om te ontdekken welke vibraties spiritualiteit brengt aan medemensen.

Het zal een onrustige tijd worden, en deze keer zal het serieuzer zijn. Het kan een moeilijke crisis worden in de vorm van voedseltekorten of geldgebrek door sluiting van supermarkten en banken. Wees voorbereid, spoedig zal een golf van onthullingen komen die geen rust zullen bieden maar je aandacht vraagt om te leren waar de komende tijd mee te maken krijgt. Maar wees gerust, deze tijd werd reeds vooraf bepaald en met alle berichten en waarschuwingen die in de media en andere kanalen zijn verschenen, zal het voor de meesten van jullie niet iets geheel nieuws moeten zijn.

De Aarde is in een proces van verschuiving naar een hogere dimensie en dit betekent dat veel mensen zullen volgen in deze ascensie naar de vijfde dimensie en het nieuwe tijdperk voor onze nieuwe volks gereguleerde wereld. Mensen die niet meegaan in deze ascensie omdat ze dat niet kunnen of niet willen, zullen in de lagere trilling blijven zonder er iets van te merken.

Onze nieuwe wereld is ingesteld op voortdurende ontwikkeling in spiritualiteit, liefde en compassie. Probeer een hoge trilling te behouden door jezelf te zijn en liefdevol en positief te denken.

Bestaande beschavingen van Atlantis, Lemuria, en Mu

De oorsprong van het leven op Aarde gaat veel verder terug in de tijd dan algemeen bekend is, en nog steeds minder bekend is als episodes van de menselijke geschiedenis. De eerste avontuurlijke daad begon buiten de grenzen van deze planeet en loopt via sterrenrijken, galactische federaties t.w. buitenaardse wezens, die de toentertijd bestaande beschavingen van Atlantis, Lemuria, Mu bezochten welke eerst onlangs ontdekt werden.

In het midden van de 18e eeuw besloten een paar wetenschappers op basis van schaarse bewijzen dat een verloren continent in de Indische Oceaan moest bestaan, zij noemden het Lemuria. Op dit verloren continent, zo dachten sommigen, leefde ooit een ras van nu uitgestorven mensen, Lemurians genaamd, die vier armen hadden en enorme, tweeslachtige lichamen, maar toch de voorouders waren van de hedendaagse mens en misschien ook van de Lemuren. Hoe absurd dit alles ook klinkt, het idee heeft een tijdlang hoogtij gevierd, zowel in de populaire cultuur als in sommige richtingen binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Natuurlijk heeft de moderne wetenschap het idee van Lemuria allang ontkracht. Maar toen, in 2013, ontdekten geologen het bewijs van een verloren continent precies op de plaats waar Lemuria zou hebben bestaan en begonnen de oude theorieën weer op te duiken.

In 1882, in een periode van relatieve onwetendheid en ongeloof met betrekking tot buitenaardse zaken, schreef de geleerde Ignatius Donnelly in zijn boek over Atlantis:

De ‘Antediluviaanse Wereld’, “Dat de Goden en Godinnen van de oude mythologieën in feite koningen en koninginnen van Atlantis waren. Dit was een Hightech Pre-Vloed Beschaving en stichter van opeenvolgende menselijke beschavingen en gemeenschappen.”

De Duistere Machten zijn Uiteengevallen

De Deep State Duistere Machten zijn op alle niveaus gebroken, de zuivering is nog steeds gaande. Grote veranderingen zijn op komst om mensen naarmate het licht voortschrijdt in hoger bewustzijn van de 5e dimensie te tillen. De voorbije tijd is niet verspild geweest. Eerdere actie was nodig om alles op de juiste plaats te zetten. Om de planeet naar een hogere frequentie van resonantie te brengen, om mensen aan te moedigen mee te gaan.

De strijd van de Duistere Machten tegen het Licht is definitief verloren. Zij zullen uiteindelijk alle vragen moeten beantwoorden. Niemand zal ontsnappen totdat gerechtigheid heeft plaatsgevonden. Ze staan letterlijk met hun rug tegen de muur. Deze keer is de overwinning voor ons.

Wij hebben een monumentale taak voor ons liggen om te voorkomen dat verborgen krachten van uit de duisternis verwoestingen aanrichten, wanneer zij allen de nederlaag moeten aanvaarden. Als we terugkijken, is er in de afgelopen jaren veel gedaan. Het leven op Aarde is tot 2012 ernstig in gevaar geweest.

We kunnen hulp krijgen, maar we moeten zelf de veranderingen doorvoeren, want het is onze planeet. Er bestaat geen angstpsychose meer. Planeet Aarde zal een vreedzaam probleemloze wereld worden, waar iedereen ontspannen kan leven. Wees ervan verzekerd dat ons nieuw tijdperk reeds is begonnen.

Er komen betere dingen aan; onze nieuwe levensstijl zal heel anders zijn dan de stijl van nu. Het leven zal gevarieerder en meer ontspannen worden, we zullen meer tijd voor onszelf hebben, het zal een totaal nieuwe manier van leven zijn met zeer opwindende veranderingen in het verschiet. Innovaties die al bestaan, zijn opzettelijk voor ons achtergehouden door de Duistere Machten, die daarvan zelf gebruik maakten. Tot nu toe was ons leven een strijd om te overleven, maar het wordt geleidelijk aan verbeterd. Nieuwe ontdekkingen en vormen van leven zullen ons leven zeer opwindend maken. Alle veranderingen die komen zijn fascinerend en zullen een bepaald traject volgen.

Toen je geboren werd, stemde je ermee in je leven volgens een bepaald pad te leven om ervaring en kennis op te doen, die van doorslaggevend belang zullen zijn voor de komende veranderingen. Families zullen nader tot elkaar komen. Onthoud dat bepaalde ervaringen nodig zijn om deze veranderingen beter aan te kunnen. Uiteindelijk zal alles goed komen en worden zoals het was voorbestemd. Deze boodschap kwam van de Pleiadiërs. Voor bevestiging volg de bijgevoegde video-uitzending.

Voortgangsverslag

Feitelijk, hebben de Deep State Meesters zich overgegeven op 9/9/2021. Ze werden naar Gitmo gevlogen. Op 17 september hebben alle landen het wereldwijde vredesverdrag moeten ondertekenen. In de maand oktober a.s. wordt de grote onthulling verwacht.

Alle geheime genootschappen zullen worden vernietigd. In 1776 was het Mayer Amschel Rothschild, oorspronkelijk Bauer genaamd, die het financiële systeem corrumpeerde om de mensheid financieel tot slaaf te maken. De Rockefellers creëerden het medisch systeem, dat olie en andere gifstoffen gebruikt, die als pillen worden geslikt. Artsen worden niet op de juiste manier onderricht. Nadat het hele medisch universitaire curriculum was geconfisqueerd, gaat niet om genezing maar om de distributie en verkoop van farmaceutische producten voor winstmaximalisatie.

De gepatenteerde (Patent #567-6977) Covid injecties bevatten aids, andere ziektes, en onomkeerbare gifstoffen om organen van binnenuit langzaam te vernietigen voor de verkoop van farmaceutische medicijnen om winst blijvend te maximaliseren.

De wereld zal van de Gregoriaanse kalender terugkeren naar de Juliaanse kalender om een verschil van 5 dagen te corrigeren. De 33ste breedtegraad op aarde houdt verband met de 33ste breedtegraad van vrijmetselaarsorde. Kwade kerken zoals in Sedona Arizona worden gesloten of vernietigd. Nieuwe mobiele telefoons zullen geen straling afgeven.

Het global bancaire geldsysteem wordt afgeschaft en vervangen door het QFS-systeem. Alle grote banken zullen worden opgedoekt. Contant geld zal bestaan uit gouden en zilveren munten. Huizen vallen 70% in waarde en grond 90%, tot het prijsniveau van 1950. Het wordt gemakkelijker onroerend goed te kopen. Echtgenoten behoeven niet meer te werken. De werkweek zal worden teruggebracht tot 20 uur of minder. Mensen die niet willen werken kunnen nog steeds comfortabel leven om zich aan hun hobby’s te wijden.

In onze nieuwe positieve wereld die aanbreekt; zullen alleen wakkere mensen in de 5de Dimensie van bewustzijn worden toegelaten. Er zullen geen heersers zijn; wij allen gezamenlijk regelen zelf onze vorm van samenleven en zaken. Punt uit!

Peter B. Meyer

 

Je bent uitgenodigd lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…